Koulutus: Naiserityisyys /Helsinki

Pvm: 08.11.2018

Aika: klo 13.00-18.00

Paikka: Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki

Haluatko ymmärtää:

 • miten oma sukupuoli vaikuttaa erilaisissa vuorovaikutussuhteissa perheissä, työyhteisöissä ja yhteiskunnassa?  
 • miten sukupuoli näkyy ja toteutuu työyhteisöjen dynamiikassa sekä yhteiskuntadynamiikassa?


Koulutuksen tavoitteena
on sukupuolierityisyyden merkityksen tutkiminen. Tämän oivaltaminen antaa yksilölle ja yhteisölle mahdollisuuden sisäiseen vahvistumiseen. Kyse on miehen ja naisen sukupuolten ainutkertaisista ominaislaaduista. Sukupuolierityisyyden merkityksen ymmärtäminen itsessä ja toisissa toimii yksilöiden ja yhteisöjen elämässä voimavarana ja ammatillisena laatutekijänä.

Maria Akatemian sukupuolierityisyyden ammatillinen täydennyskoulutus painottaa sukupuolten merkitystä yhteiskunnan ja yhteisöjen toiminnassa.

Koulutuksessa syvennytään sukupuolierityisyyden teemoihin sekä teoreettisella että käytännönläheisellä tavalla. Koulutus antaa välineitä oman ammatillisen identiteetin tutkimiseen asiakastyössä, johtajuudessa ja työyhteisön jäsenenä. Koulutus antaa välineitä sukupuolierityisyyden tarkasteluun sekä ammatillisissa että henkilökohtaisissa yhteyksissä.

Koulutuksen teemat:

 1. Johdatus sukupuolierityisyyteen:
 • historialliset ja nykyajan sukupuolierityisyyteen liittyvät ajattelijat
 • sisäinen käsikirjoitus ja sukupuolierityisyys
 • sukupolviketju ja perhedynamiikka
 1. Naistietoisuuden eri näkökulmat – naislaadun ydin:
 • naisen ja miehen laatu ja erityiskysymykset, mahdollisuudet ja kipupisteet
 • naisen eettinen vastuu, kumppanuuskulttuurien ja sukupolviketjun merkityksen kehittäminen
 1. Sukupuolierityisyys ammatillisena laatutekijänä:
 • yhteiskunta, työelämä, nainen ja hyvinvointi
 • naisjohtajuus – johtajuus naisessa

Kohderyhmä:
Asiakas- ja ihmissuhdetyötä tekevät sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet naiset, jotka etsivät uusia työvälineitä yksilöiden, perheiden ja työyhteisöjen identiteetin, hyvinvoinnin ja luovuuden vapautumiselle ja voimaantumiselle. Osallistujalta toivotaan ymmärrystä oman sisäisen kasvun merkityksestä.

Rakenne ja menetelmät:
Koulutuskokonaisuus on ohjattu prosessi sisältäen luento-osuudet sekä ohjatun pienryhmäprosessin ja oppimispäiväkirjan.

Hinta:
890 €/osallistuja. Maria Akatemian jäsenille sekä opiskelijoille 820 €.

Aika ja paikka:
Kuusi koulutuspäivää aikavälillä 8.11.2018‒4.4.2019.
Maria Akatemia, os. Fredrikinkatu 29 A 3. krs, 00120 Helsinki

Seminaaripäivät ovat seuraavina torstaina klo 13.00‒18.00:
8.11.2018
13.12.2018
10.1.2019
7.2.2019
7.3.2019
4.4.2019

Ohjelma
Maria Akatemia_naiserityisyyskoulutus_ohjelma_2018-2019

Kouluttajat:
Koulutuksen vastaavina toimivat Maria Akatemia ry:n asiantuntijat Maria Lindroos, Laura Perheentupa ja Eivor Wallinvirta, sekä yhteistyötahojen ammattilaiset.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Maria Akatemia ry, toimisto@maria-akatemia.fi, puh. 09 7562 2250