Lue lisää Kirsi Haavelasta

Kirsi Haavela

Haluan työssäni tukea asiakkaan itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä. Jokainen ihminen tarvitsee yksilöllistä kohdatuksi tulemista, mutta inhimillisyyteen kuuluu myös kaikille ihmisille yhteisiä elementtejä. Innostun yhteisen kysymisen, etsimisen ja löytämisen äärellä. Ajattelen, että myös taide ja runous voivat olla väyliä ihmisen sisäisyyteen.