Svenskspråkig jour för kvinnor: Behöver du prata?

Maria Akademi erbjuder avgiftsfria och konfidentiella tjänster för kvinnor som använder våld eller är rädda för att använda våld. Tveka inte att kontakta oss om du behöver prata. Vi hjälper kvinnor att ta ansvar för sina egna känslor och sitt eget handlande.

Kontakta oss på svenska:

o Chat
kvinnansvald.fi
torsdag kl. 12-16, fredag kl.9-13

o Öppna linjen-telefonjour
09 7562 2260
torsdag kl. 16-18

o Stödmejl
tuki@maria-akatemia.fi

Närmare om Maria Akademis svenskspråkiga tjänster för kvinnor och för yrkesfolk finns här 

”Alla känslor är viktig mänsklig information om vem man är och hur man mår. Vi är ändå inte så vana att förstå och vara medvetna om våra känslor. Bakom känslorna finns olika viktiga behov som vi måste ta på allvar för att må bra och hållas friska. Det är speciellt viktigt när man har små barn som har sina egna behov och som är helt beroende av sina föräldrar. Men det är inte alltid så lätt.”
– Maria Lindroos, psykolog från Maria Akademi.
 Mammakänslor på gott och ont 22.4.2020

Skammen är urstark och kan bli din identitet, Östnyland 24.3. och 29.3.2020
Om möjligheter i tider av undantag blogginlägg 1.4.2020
Tabut kring kvinnors våld måste brytas nu, Hufvudstadsbladet 21.6.2018
Några reflektioner kring raseriet och dess möjligheter blogginlägg 1.12.2017
Mot en ansvarskännande mänsklighet blogginlägg 5.10.2016

Tagged , , , .