Työnjanoon!-hanke


Työnjanoon! - voimaa itsetuntemuksesta ja naisverkostosta

Työnjanoon! -hankkeella vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla.

Työnjanoon! -hanke on osa Maria Akatemian toimintaa ja toteutetaan Helsingissä ja myöhemmin hankkeen loppuvaiheessa myös Tampereella. Työnjanoon! on STEAn tukema kehittämishanke vuosille 2019-2021.

Työnjanoon! -hankkeen mielipidekirjoitus HS 13.6.2019 
Työnjanoon! -hanke Katseita-blogissa keväällä 2020:
Tässä hetkessä 
Akkuihin virtaa
Minä menen metsään. Entä sinä?
Hyvää tekevä nauru 
Hetken helpotus

Lisätietoja Työnjanoon! -hankkeesta ja haku ryhmään:

Projektityöntekijät
Sini Svanberg, p. 040 554 8167, sini.svanberg@maria-akatemia.fi
Iiris Nurmo, p. 040 5548 491, iiris.nurmo@maria-akatemia.fi

Hae vertaisryhmään tästä

Kenelle? 

Työnjanoon! -vertaisryhmä on sinulle pienten lasten äiti, joka

 • kaipaat tukea ja välineitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
 • haluat vaikuttaa oman elämäsi suuntaan ylläpitämällä toiminta- ja työkykyä
 • haluat vahvistaa itsetuntemusta ja sosiaalisia suhteita
 • olet yksinäinen tai vailla verkostoa
 • olet loppuunpalamis- tai työttömyysuhan alla
 • kärsit pitkittyneestä stressistä tai työelämäkuormituksesta
 • olet masentunut tai vaarassa masentua

”Itsetuntemustyöskentely toi minulle uutta vahvuutta jaksaa sitä, että pitäisi revetä joka suuntaan niin kotona kuin töissä. Kaikkeen minunkaan ei tarvitse riittää. Tunnistan paremmin omat rajani ja uskallan sanoa ne ääneen.” – Kokemusasiantuntija-

Ohjatun vertaisryhmän tavoitteena on tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen omasta sisäisestä käsikirjoituksesta sekä auttaa hahmottamaan omia mahdollisuuksia omaan elämään vaikuttavana toimijana.

Ryhmässä keskitymme itsetuntemustyöskentelyn kautta tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään voimavaroja yhdistää työtä ja perhe-elämää.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä on kestoltaan 15 kertaa (2h/kerta). Ennen ryhmään osallistumista käymme yksilökeskustelut. Ryhmäkoko on max 8 hlöä. Järjestämme tarvittaessa lastenhoidon liveryhmään osallistumisen mahdollistamiseksi. Jatkuva haku syksyn 2020 ryhmiin:

 • Valtakunnallinen verkkoryhmä torstaisin klo 12-14 alkaen 20.8.
 • Helsingissä liveryhmä maanantaisin klo 17-19 alkaen 31.8.
 • Tampereella liveryhmä keskiviikkoisin klo 12-14 alkaen 23.9.
 • Helsingissä liveryhmä torstaisin (klo auki) alkaen 5.11.