Työnjanoon!-hanke


Työnjanoon! - voimaa itsetuntemuksesta ja naisverkostosta

Työnjanoon! -hankkeella vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla.

Työnjanoon! -hanke on osa Maria Akatemian toimintaa ja toteutetaan Helsingissä ja Tampereella. Työnjanoon! on STEAn tukema kehittämishanke vuosille 2019-2021.

Tervetuloa Työnjanoon!-hankkeen väliseminaariin ja webinaariin Vastuunkantajan painekattila - puhetta ja tekoja äitien mielenhyvinvoinnin tueksi 27.4.2021 kl. 12-14!


Maksuton webinaari. Ilmoittaudu linkin kautta:
https://link.webropol.com/ep/TyonjanoonSeminaari tästä 

Kenelle?

Työnjanoon! -vertaisryhmä ja naisverkosto on sinulle pienten lasten äiti, joka

  • kaipaat tukea ja välineitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
  • haluat vaikuttaa oman elämäsi suuntaan ylläpitämällä toiminta- ja työkykyä
  • haluat vahvistaa itsetuntemusta ja sosiaalisia suhteita
  • olet yksinäinen tai vailla verkostoa
  • olet loppuunpalamis- tai työttömyysuhan alla
  • kärsit pitkittyneestä stressistä tai työelämäkuormituksesta
  • olet masentunut tai vaarassa masentua

"Äidit kokevat ristipainetta työn ja perhe-elämän yhdistämisessä. Itsetuntemustyöskentelyn kautta äidit saavat vahvistusta hyvinvointiinsa, josta koko perhe hyötyy.”

"Sain puhuttua ja jaettua mieleeni painavista asioista vapaasti ja koin, että se hyväksyttiin. Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle ystävällisiä eivätkä tuomitse. Sain voimia tästä jatkaa arkeani."

"Ryhmässä keskustelujen kautta opittujen tietojen ja taitojen avulla pystyin soveltamaan arkielämääni."

"Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle tärkeitä ja arvokkaita. Koin olevani yksi heistä ja arvokkaana henkilönä."

– Kokemusasiantuntijoiden palautteet

Ohjatun vertaisryhmän tavoitteena on tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen omasta sisäisestä käsikirjoituksesta sekä auttaa hahmottamaan omia mahdollisuuksia omaan elämään vaikuttavana toimijana.

Ryhmässä keskitymme itsetuntemustyöskentelyn kautta tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään voimavaroja yhdistää työtä ja perhe-elämää.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä on kestoltaan 15 kertaa (2h/kerta). Ennen ryhmään osallistumista käymme yksilökeskustelut. Ryhmäkoko on max 8 hlöä. Järjestämme tarvittaessa lastenhoidon liveryhmään osallistumisen mahdollistamiseksi. Koronatilanteen vuoksi vertaisryhmät toteutetaan verkossa.

Ryhmä on maksuton (STEA/Veikkaus).

Katseita-blogikirjoitukset
Vanhemmuuden varjoja 
Äitiys kasvattaa loistavia tiimin jäseniä työelämään
Äiti on taas viimeinen
Kaverin puolesta kysyn
Huolista huolimatta eteenpäin
Pidä itsestäsi huolta 
Ryhmästä voimaa ja vertaistukea
Hetken helpotus
Hyvää tekevä nauru 
Minä menen metsään. Entä sinä?
Akkuihin virtaa
Tässä hetkessä 

Lisätietoja Työnjanoon!-hankkeesta
Projektityöntekijät
Sini Svanberg, p. 040 554 8167, sini.svanberg@maria-akatemia.fi
Iiris Nurmo, p. 040 5548 491, iiris.nurmo@maria-akatemia.fi