Katse sisäiseen johtajuuteesi

Maria Akatemia ry:n ammatillinen täydennyskoulutus alkaa syksyllä 2023.

Psyykkiset voimavarat ja osaaminen kehittyvät ja vahvistuvat ammatillisen itsetuntemuksen kautta.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillista itsetuntemusta, resilienssiä vaativissa työtilanteissa, saada työkaluja johtamiseen ja löytää omia piileviä johtamisen voimavaroja. Työelämä edellyttää joustavaa asennetta, monitaitoisuutta, yhteiskuntavastuuta sekä eettisesti kestävää johtamista alati muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tarvitsemme vahvistaa työyhteisöissämme vuorovaikutustaitoja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen, sukupuolen, sukupolvien, monikulttuurisuuden ja työhyvinvointiosaamisen merkitykset on myös tiedostettava henkilöstöosaamisen olemuspuolina.

Katse itseen, pysähtymistä ja sen jälkeen peilaus työyhteisöön
Koulutuksessa tutkimme omaa johtajuutta, joka palvelee työyhteisön perustehtävää ja tavoitteita sekä vahvistaa yhteisöllistä toimintakulttuuria, asiantuntijaluentojen ja prosessityöskentelyn kautta. Kolmella ensimmäisellä kerralla syvennymme oman ammatillisen itsetuntemuksen teemoihin, jonka jälkeen peilaamme työyhteisön osallisuuden, yhteistoiminnallisuuden, vastuullisuuden ja keskinäisen vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen rohkean kohtaamisen asenteella.

Kenelle?
Koulutus soveltuu yritysten, julkisen sekä kolmannen sektorin johtajille, esihenkilöille asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää omaa johtajuutta ja olla mukana ihmisarvolähtöisen työelämän kehittäjänä. Ryhmäkoko 16 osallistujaa.

Miten opiskelu toteutetaan?
Koulutus koostuu kuudesta lähiopiskelupäivästä. Koulutukseen ei ole mahdollista osallistua etäyhteydellä. Päivät alkavat asiantuntijaluennolla. Tämän jälkeen työskennellään prosessiryhmässä, jonka keskeiset elementit ovat vertaistuki ja kokemuksen jakaminen. Lähiopetuspäivinä tarjolla pientä suolaista, kahvia ja teetä.

 

Aikataulu

 • 2.11.2023
 • 23.11.2023
 • 14.12.2023
 • 18.1.2024
 • 15.2.2024
 • 14.3.2024

Koulutuksen aiheet ja kouluttajat:

 • Johtajuuden monet kasvot, Sirpa Lautjärvi
 • Sisäinen käsikirjoitus ja ammatillinen itsetuntemus, Eivor Wallinvirta
 • Esihenkilötyön kiperät tilanteet, Juha Pekka Teräväinen
 • Toimiva palautekulttuuri yhteisön laatuna, Mika Pesonen
 • Työyhteisön ryhmädynamiikasta, Tua Weckström-Lundell
 • Johtajan rohkeus yhteisön laatuna, Sari Nyberg

Paikka
Maria Akatemia, Malmin raitti 17 B, 2. krs, 00700 Helsinki

Hinta
780 € + alv 24%. Jos organisaatiosta osallistuu useampi, hinta seuraaville 680 € + alv 24%. Osallistumismaksu maksetaan ennen koulutuksen alkamista.

Haku
Linkki hakulomakkeeseen tästä

Asiantuntijat
Elina Hynynen, Yhteisöpedagogi Yamk, työnohjaaja STOry ja Master-CSLE®, työyhteisösovittelun asiantuntija
Sirpa Lautjärvi KM, toimitusjohtaja, työnohjaaja ja yrittäjä
Mika Pesonen, psyykkinen valmentaja, valmennusyrittäjä
Sari Nyberg toiminnanjohtaja, psykiatrinen sh, JET, eMBA, johdon työnohjaajakoulutettava
Eivor Wallinvirta TtT, työyhteisökouluttaja ja työnohjaaja STOry
Tua Weckström-Lundell, psykoterapeutti, työnohjaaja STOry
Juha Pekka Teräväinen, apulaisosastonhoitaja, työnohjaaja, psykoterapeutti

Tiedustelut: Eivor Wallinvirta
TtT, työyhteisökouluttaja ja työnohjaaja STOry
p. 050 360 7530, eivor.wallinvirta@maria-akatemia.fi