Väkivalta on ehkäistävissä -koulutus

Väkivalta on ehkäistävissä koulutusohjelma

Tilattava koulutus.

Lisätiedot:  
toimisto(at)maria-akatemia.fi, p. 09 7562 2250

Väkivalta on yhteiskunnallinen haaste. Sen varhainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen on ihmissuhdealojen ammattilaisten vastuu ja velvollisuus. Maria Akatemian väkivaltaan erikoistuneessa Demeter-työssä tuetaan väkivaltaa käyttäviä, tai sen käyttöä pelkääviä naisia, sekä koulutetaan ammattilaisia, joiden vastuulla on tunnistaa psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa asiakkaissaan ja yhteisöissä.

Koulutus perustuu Britt-Marie Perheentuvan luomaan psykodynaamiseen käsikirjoitusteoriaan. Se on prosessikoulutus, jonka viitekehys on psyko- ja perhedynaaminen sekä sukupuolierityinen. Oppimateriaalina on kirja "Tietoisuuden tie alkurakkauteen - väkivalta on ehkäistävissä" (Perheentupa, toim. Karhunen, Maria Akatemia 2010).

Koulutuksen tavoitteena on:
- antaa lisäymmärrystä ja valmiuksia tunnistaa ja kohdata psyykkistä sekä fyysistä väkivaltaa
- antaa työvälineitä/menetelmiä väkivallan ennaltaehkäisyyn ja hoitoon
- lisätä työntekijän omaa itsetuntemusta ammatillisena laatutekijänä
- vahvistaa ja lisätä eri toimijoiden moniammatillista yhteistyötä valtakunnallisesti.