Tilausluennot

Maria Akatemiasta voi tilata luentoja, seminaareja, koulutuspäiviä ja koulutuskokonaisuuksia sekä asiakkaan kysymysten että kouluttajakuntamme erityisosaamisten pohjalta. 

Tiedustelut: toimisto@maria-akatemia.fi / p. 09 7562 2250 

Esimerkkejä koulutus- ja luentoteemoista 

Yhteisöllisyys ja johtajuus työyhteisössä       
Sukupuolen vaikutus yhteisödynamiikassa 

Naisen väkivalta - ilmiön tunnistaminen ja kohtaaminen palvelujärjestelmässä 
Sisäinen käsikirjoitus sekä henkisen ja fyysisen pahoinvoinnin dynamiikka      
Sisäinen käsikirjoitus ja väkivallan dynamiikka 
Iän vaikutus yhteisödynamiikassa        
Sukupuolten ja sukupolvien kumppanuus ja työelämä 

Yhteisön sisäisyys (yksilödraamat, kollektiivinen alitajunta)