Työnohjaajakoulutus

Lataa Työnohjaajakoulutuksen esite tästä

Aikataulu
Koulutus on alkanut 29.11.2019 ja päättyy maaliskuussa 2022. Lähiopiskelupäivät ovat perjantaisin klo 14.30–19.30 ja lauantaisin klo 9.00–15.45, 4–6 viikon välein. Lähiopiskelupäivien välissä on pienryhmätapaamisia. Osa tapaamisista mahdollisia videovälityksellä.

Paikka
Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki

Hinta
5 600 € + alv 24 %. Maksetaan kuudessa erässä koulutuksen aikana.
Ensimmäinen erä 1 200 € + alv (maksetaan koulutuksen alkaessa) ja seuraavat viisi erää 880 € + alv.

Haku
Haku koulutukseen tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään oma CV. Hakemukset osoitetaan Maria Akatemialle osoitteeseen Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki tai sähköpostitse toimisto@maria-akatemia.fi, viestinä ”Työnohjaajakoulutus”. Valintaprosessiin kuuluu maksullinen haastattelu (80€+alv).
Koulutus on alkanut. 

Tiedustelut

 • Eivor Wallinvirta, työnohjaajakouluttaja, p. 050 401 7655, eivor.wallinvirta@maria-akatemia.fi
 • Maria Lindroos, kehittämispäällikkö, psykologi, työnohjaaja, p. 050 588 0369, maria.lindroos@maria-akatemia.fi

Työryhmässä mukana

 • Marjatta Grahn, psykoterapeutti, työnohjaaja
 • Sirpa Lautjärvi, KM, kouluttaja, työnohjaaja
 • Markku Tynkkynen, TM, Työnohjaaja STOry
 • Tua Weckström-Lundell, TtM, Työnohjaaja (STOry), Psykoterapeutti (YET)
 • Christine Welander, VTM, työnohjaaja (STORY), TRO (Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja)

Tulevaisuuden työnohjaaja yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittäjänä 2019-2022 (70 op)

Haluatko kehittää omaa sisäistä johtajuutta, vahvistaa työhyvinvointia yhteisöissä ja saada uusia valmiuksia johtaa kehittämistoimintaa ja olla mukana ihmisarvolähtöisen kulttuurin kehittäjänä? Maria Akatemian työnohjaajakoulutus antaa sekä pätevyyden toimia työnohjaajana että valmiudet tutkia ja tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen eheyttäviä sekä hajottavia voimia dialogin ja tietoisuustyöskentelyn avulla.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu julkisen ja yritysmaailman sekä kolmannen sektorin ammattilaisille. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammatillista koulutusta sekä työkokemusta vähintään viiden vuoden ajan. Kokemustieto työnohjattavana olemisesta etukäteen on eduksi. Muussa tapauksessa kokemus omasta työnohjauksesta tulee hankkia ensimmäisen koulutusvuoden aikana.

Sisältö

Koulutuksen teoreettisen perustan luo psykodynamiikka ja ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia, joiden avulla luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisen monimuotoisuuden syvään ymmärtämiseen, käytännön työhön sekä vaikuttamiseen.

Esimerkkejä koulutuksen teemoista:

 • Oman sisäisen käsikirjoituksen tiedostaminen ja tutkiminen ammatillisena laatutekijänä
 • Työnohjaus menetelmänä ja prosessina työelämän kehittämisessä
 • Työyhteisöosaaminen sekä työnohjaajan ja johtajan yhteistyö
 • Eettisen johtajuuden tukeminen ja kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Ikä- ja sukupuolitietoisuuden merkitys yhteisödynamiikan ymmärtämisessä
 • Sukupuolierityisyyden tiedostaminen johtamisen ja organisaatiokulttuurin laatutekijöinä

Koulutus noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) koulutussuosituksia.

Toteutus

Koulutus on laajuudeltaan 70 opintopistettä ja kestää 2,5 vuotta. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutuksen rakenne:

 • Lähiopetus 34 päivää (17 x 2 päivää)
 • Kirjallisuus ja oppimistehtävät
 • Yhteisöllinen kasvu- ja oppimisprosessi
 • Sisäisen käsikirjoituksen pienryhmäprosessi
 • Koulutustyönohjaus (Toto) pienryhmissä
 • Oma työnohjaustyö

Kirjalliset tehtävät on mahdollista toteuttaa ruotsinkielellä (myös Toto-työskentely, mikäli ruotsinkielisiä hakijoita on riittävästi)

Taustasta

Työnohjaajakoulutuksen perusta on johtajuus- ja työyhteisökouluttaja, psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan kehittämässäIhmisyyden käsikirjoitusfilosofiassa (IKF), jolla on integratiivinen teoriapohja. IKF:n vaikutteet ovat systeemiteoreettisessa ajattelussa sekä psykodynaamis-humanistisessa ihmiskäsityksessä. Työnohjaajakoulutuksen juuret ovat sosiaalipedagogiikassa, joka on integroitu IKF:aan. Sen avulla hahmotetaan ja jäsennetään yksilön, yhteisön ja ympäröivän maailman keskinäisiä kompleksisia vuorovaikutuskuvioita ja prosesseja.

Työnohjaajakoulutuksen perusta pdf