Työnohjaajakoulutus

Lataa työnohjaajakoulutuksen esite tästä

Aikataulu
Koulutus alkaa 13.9.2019. Lähiopiskelupäivät ovat perjantaisin klo 14.30–19.30 ja lauantaisin klo 9.00–15.45, 4–6 viikon välein:
Syksy 2019: 13.-14.9., 11.-12.10. ja 29.-30.11.
Kevät 2020: 10.-11.1., 7.-8.2., 13.-14.3., 24.-25.4. ja 5.-6.6.
Lähiopiskelupäivien välissä on pienryhmätapaamisia.

Paikka
Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki

Hinta
5 600 € + alv 24 %. Maksetaan kuudessa erässä koulutuksen aikana.
Ensimmäinen erä 1 200 € + alv (maksetaan koulutuksen alkaessa) ja seuraavat viisi erää 880 € + alv.

Haku
Ilmoittautuminen koulutukseen tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään oma CV. Hakemukset osoitetaan Maria Akatemialle osoitteeseen Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki. Kuoren päälle kirjoitetaan ”Työnohjaajakoulutus”. Valintaprosessiin kuuluu maksullinen haastattelu (80€+alv). Ilmoittautumiset viimeistään 16.8.2019.

Tiedustelut
Maria Akatemia ry:n toimisto:
09 7562 2250 / toimisto@maria-akatemia.fi


Taustasta

Työnohjaajakoulutuksen perusta on johtajuus- ja työyhteisökouluttaja, psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan kehittämässä Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofiassa (IKF), jolla on integratiivinen teoriapohja. IKF:n vaikutteet ovat systeemiteoreettisessa ajattelussa sekä psykodynaamis-humanistisessa ihmiskäsityksessä. Työnohjaajakoulutuksen juuret ovat sosiaalipedagogiikassa, joka on integroitu IKF:aan. Sen avulla hahmotetaan ja jäsennetään yksilön, yhteisön ja ympäröivän maailman keskinäisiä kompleksisia vuorovaikutuskuvioita ja prosesseja.

Tulevaisuuden työnohjaaja yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittäjänä  2019-2021 (70 op)

Maria Akatemian työnohjaajakoulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka vastaa tämän päivän työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Työnohjaaja nähdään yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittäjänä, työhyvinvoinnin ja yhteisön eettisyyden vahvistajana sekä uusien työkalujen, prosessien ja toimintatapojen rohkeana kokeilijana muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksen yhtenä tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiudet tutkia ja tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen eheyttäviä sekä hajottavia voimia dialogin ja tietoisuustyöskentelyn avulla sekä toimia ihmisarvolähtöisen kumppanuuskulttuurin kehittäjänä. Käsikirjoitusfilosofia-ajattelulla pyritään luomaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisen monimuotoisuuden syvempään ymmärtämiseen, ankkuroitumiseen käytännön työhön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen.

Koulutuksessa painottuvat erityisesti seuraavat asiat:

  • Oman sisäisen käsikirjoituksensa tiedostaminen ja tutkiminen ammatillisena laatutekijänä
  • Työnohjaus menetelmänä ja prosessina työelämän kehittämisessä
  • Työyhteisöosaaminen sekä työnohjaajan ja johtajan yhteistyö
  • Eettisen johtajuuden tukeminen ja kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen
  • Ikä- ja sukupuolitietoisuuden merkitys yhteisödynamiikan ymmärtämisessä
  • Sukupuolierityisyyden tiedostaminen johtamisen ja organisaatiokulttuurin laatutekijöinä

Koulutus on laajuudeltaan 70 op ja kestoltaan 2,5 vuotta. Koulutuksen viitekehys on psykodynaaminen. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja kehittäjänä työyhteisöissä, ryhmissä sekä yksilöohjauksessa. Maria Akatemian koulutus noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) asettamia kriteerejä työnohjaajakoulutukselle.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja erilaisissa oppimisympäristöissä (itseopiskelu, parityöskentely, ohjaustyöt yhteisöille ja ryhmille, sekä koko ryhmän yhteinen prosessi), sekä suullisesti että kirjallisesti. Koulutus sisältää myös toto-työskentelyä (työnohjauksen työnohjaus).

Toto-työskentely ja kirjalliset tehtävät on mahdollista tehdä ruotsinkielellä.

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu opetus- ja kasvatusalojen, terveys- ja sosiaalialojen sekä yritysmaailman ammattilaisille, jotka ovat muun muassa johtajuus-, vastuu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammatillista koulutusta sekä työkokemusta vähintään viiden vuoden ajan. Kokemustieto työnohjattavana olemisesta on eduksi.