Webinaari: Tarvelähtöinen itsetuntemus ja aggressiot

Date: 23.11.2021
Time: 00:00 - 00:00
Location: verkossa

Meillä jokaisella on elämämme ihmissuhteissa tarpeita. Osa piilotettuja johtuen elämän polustamme ja osa vahvasti läsnä jokaisessa hetkessä.
Tietoinen tarpeiden ymmärtäminen tuottaa inhimillisyyttä itseämme kohtaa. Usein meidät on opetettu siihen, että tarvitsevuus on heikkoutta, vaikka tarpeen tunnistaminen ja niiden merkityksellisyyden ymmärtäminen lisää merkittävästi hyvinvointia sekä hallinnan tunnetta elämässä. Usein inhimillinen pelko ohjaa tarpeiden näyttämistä ja vaatii suhteelta erityistä turvallisuutta.

Meillä on myös vastuu tuoda omat tarpeet esille tärkeissä ihmissuhteissa, koska niiden huomiotta jättäminen tuottaa usein arvottomuuden kokemuksia. Tarpeiden täyttymättömyys voi herättää vahvaa aggression tunnetta. Tarpeiden esille tuominen voi tuntua jopa mahdottomalta, mutta sitäkin voi opetella.

Tarvelähtöisyys itseymmärryksessä:

• Tarpeiden tunnistamisesta ymmärrykseen
• Itsemyötätunto ja itsensä kuuntelu
• Tietoisuudesta hallinnan kokemukseen
Tarpeiden näkyminen ihmissuhteissa
• Vaatimuksia vai pyyntöjä?
• Tunnistamisesta sanoittamiseen
• Tarpeiden täyttymättömyys ja aggressio

Luennoitsija
Susanna Syld seksuaaliterapeutti ja parisuhdeterapeutti

Aika
tiistaina 23.11.2021 klo 17.00-18.30

Paikka
tilaisuus on pelkästään webinaarina

Tilaisuus on maksuton

Ilmoittautuminen
TÄSTÄ

Lisätiedot
toimisto@maria-akatemia.fi, p. 09 7562 2250
Maija Isosaari, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, maija.isosaari@maria-akatemia.fi