Tunnevaaka®

 

Tunnevaaka®-mittari

Tunnevaaka®-mittari koostuu kysymyksistä, joilla punnitaan mielen voimavaroja ja huolen kohtia. Mittari jakaantuu Huoli- ja Voimavaakaan, jotka antavat suuntaa arjen kuormitustekijöistä ja voimavaroista.

Täytä Tunnevaaka-mittari täällä

Tunnevaaka®-opas apuna äitiyden tunteiden tunnistamisessa

Miten paljon äidin mieli painaa?

Tunnevaaka®-oppaassa käsitellään äitiyteen liittyviä monenlaisia, myös vaikeammin kohdattavia tunteita, joita vanhemmuus voi herättää. Miten kohdata myös vihan ja aggression tunteita, miten ymmärtää tunnekirjon laajuutta? Yhtä tärkeää kuin on mitata fyysisiä mittoja, on myös punnita äidin psyykkistä painoa: miten paljon äidin mieli painaa? Mitä se heijastelee koko perheen arkeen? Miten painolastia voisi keventää? Materiaali sisältää Tunnevaaka-mittarin, jonka avulla voi hahmottaa omien voimavarojen suhdetta siihen, kuinka paljon elämässä on kuormitustekijöitä: Voima- ja Huolivaaka-mittarit toimivat apuna tässä.

Tunnevaaka®-opas on osa Hanna Kommerin (yhteisöpedagogi Yamk) opinnäytetyötä. Se pohjautuu Maria Akatemian ehkäisevään väkivaltatyöhön, joka tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Järjestössä on tehty vahvaa tabunrikkomistyötä naisen väkivallan ehkäisytyössä jo vuodesta 2003 lähtien. Yli 70 % Maria Akatemiaan yhteyttä ottavista naisista on pienten lasten äitejä, jotka ovat huolissaan omista vihan ja aggression kysymyksistä. Tarve oppaaseen on noussut Maria Akatemian havainnosta, että naisen vihan ja väkivallan ilmiöt liian usein ohitetaan palvelujärjestelmässämme ja useat apua tarvitsevat äidit jäävät ongelmiensa kanssa yksin. Tästä aiheutuu korkeampi riski toimia väkivaltaisesti lähisuhteissa ja etenkin lapsia kohtaan. Tarve ennaltaehkäisevälle työlle on ilmeinen ja Tunnevaaka®-opas toivottavasti tulee palvelemaan siinä tehtävässä.

Tunnevaaka®-opasta ja sen sisältämää huoli- ja voimavaramittaria käytetään laaja-alaisesti Maria Akatemian vertaisryhmätoiminnoissa.

Lataa Tunnevaaka-opas tästä

Kuuntele tästä Maria Akatemian podcastia:
Tunteet puntarissa – Tukea äitiyteen Tunnevaaka-ryhmästä. 

Tässä podcastissa aiheena on vanhemmuus ja siihen liittyvät tunteet, paineet ja odotukset tässä ajassa. Maria Akatemiassa asiantuntijoina toimivat, Laura Perheentupa, KTM, työnohjaaja (STOry) ja Eivor Wallinvirta TtT, työnohjaaja (STOry) ovat ohjanneet useita vertaisryhmiä äitiyden teemalla ja tässä jaksossa he ovat kertomassa kokemuksiaan siitä, miten Tunnevaaka®-ryhmissä on voitu vastata äitien tuen tarpeeseen, millaisia tuloksia ja vaikutuksia ryhmätoiminnalla on saavutettu sekä ylipäätään tuomassa ajatuksia siitä, mihin tämä aika haastaa vanhempia ja millaisin tarpein äidit hakeutuvat ryhmiin. Mukana myös Hanna Kommeri, ehkäisevän väkivaltatiimin vastaava ja Tunnevaaka-oppaan suunnittelija. 

Tunnevaaka®-vertaisryhmä

Äidiksi tuleminen herättää monenlaisia tunteita ja joskus niiden kanssa voi olla vähän hukassakin. Kaikki tunteet kuuluvat äitiyteen. On tärkeää pysähtyä niiden äärelle, sillä niillä on tärkeä viesti. Äitiys voi pahimmillaan olla uuvuttavaa uhrautumista, hukuttavia huolia, pahimman pelkoa ja raivokasta riittämättömyyttä. Parhaimmillaan se tuottaa mitä syvintä iloa ja mielekkyyttä.

Ympäröivä kulttuuri luo äitiyteen paljon vaatimuksia. Tärkeintä on löytää itselle oikeat tavat toimia, eikä mennä muiden toiveiden tai vaatimusten mukaan. Mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Äitiys kutsuu kasvuun ja antaa mahdollisuuden ymmärtää ihmisyyttä uudessa valossa.

Tunnevaaka®-vertaisryhmä antaa tietoa ja tukea äitiyden erilaisiin tunteisiin. Ryhmä pohjautuu itsetuntemustyöskentelyyn, ja etsimme vastauksia mm. kysymyksiin: Kuka olen ihmisenä, naisena ja vanhempana? Millainen on sisäinen käsikirjoitukseni? Mistä tunteeni kumpuavat, ja miten ne liittyvät kasvutarinaani? Miten hallitsen tunteitani? Mihin kipeitä tunteita tarvitaan?

Mikäli kyseessä on akuutti hätätilanne, lastensuojelullinen huoli tai rikos, tulee meidän keskustelutietojen pohjalta olla yhteydessä hätäkeskukseen, lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Pyrimme tällaisessakin tilanteessa avoimuuteen ja toimimaan kanssasi yhteistyössä.

Kenelle?
Äideille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja tunteiden säätelyyn. Menetelmänä on Tunnevaaka®-oppaaseen perustuva dialoginen ja toiminnallinen itsetuntemus- ja tunnetyöskentely pienryhmässä.

Mikäli kaipaat tukea väkivallan kysymyksiin, tutustuthan Naisenväkivalta.fi -työskentelyyn.

Kesto
Ryhmät kokoontuvat yhteensä 10 x 2h.

Hinta
Maksuton. Helsingin kaupungin/Pirkanmaan hyvinvointialueen tuella.

Milloin?

  • Lähiryhmä helsinkiläisille äideille torstaisin 5.9.-14.11. klo 17-19 (tauko 10.10.)

Ilmoitamme uusista ryhmistä aina, kun aikataulut varmistuvat.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu syksyn lähiryhmään tästä linkistä.

Lisätiedot
toimisto@maria-akatemia.fi