Maria Akademi

Kort om Maria Akademi

Maria Akademi är en riksomfattande specialist- och medborgarorganisation vars uppgift är att främja människans och samfundens mentala välbefinnande och utveckling. Föreningens verksamhetsformer är utbildnings- och arbetarhandledningstjänster, tjänster för kvinnors välbefinnande och samhällelig påverkan. I utbildningar och handledningar ges utrymme för kvinnans och mannens särskildhet samt frågeställningar kring detta tema, så som dynamiska processer i organisationer och samfund samt utveckling av ledarskapet.

En ökad medvetenhet om betydelsen av utmaningar och etiska frågeställningar kring människans personliga ansvar, i förhållande till både det goda och det onda, hör till Maria Akademis idé. Fokuseringen på individens fördjupade självkännedom ger verktyg för tillvaron. Maria Akademi strävar till att stödja individen, familjen och samfundet på ett sätt som har fokus på människovärdets etik och det värdefulla i hela generationskedjan.

Till föreningens grundläggande uppgifter hör att främja den mentala välfärden i samhället. I dag är den uppgiften viktigare än någonsin.


Nycklar till att bemöta våld hos kvinnor

Med stöd av Veikkaus (STEA) har man inom Maria Akademis s.k. Demeter-arbete specialiserat sig sedan år 2003 på kvinnors psykiska och fysiska våld och vrede. Man har velat lyfta fram kvinnors dolda och tabubelagda aggressiva sida samt svara på kvinnors rop på hjälp genom att igenkänna och bemöta denna sida.

Tjänster för klienter

Vi erbjuder avgiftsfria och konfidentiella tjänster för kvinnor som använder våld eller är rädda för att använda våld. Klientarbetet hjälper kvinnor att ta ansvar för sina egna känslor och sitt eget beteende. Klienterna kan till exempel vara små barns mödrar och kvinnor i vars närförhållande det finns problem med det egna våldsbeteendet. Klientarbetet är indelat i tre faser: en telefonjour/chat, kartläggande individuella samtal/chat och en stödgrupp som leds av en specialutbildad terapeut (kan även vara ett virtuellt möte).

Den landsomfattande telefonjouren/chaten betjänar främst kvinnor som själva vill ta kontakt men vi tar även emot samtal från yrkesfolk som söker terapi för sin kund. Efter samtalet har en utbildad Maria Akademis terapeut mellan tre till fem individuella samtal/chat med kunden där man strävar till att kartlägga situationen och till att bemöta diskussioner med en stödgrupp.

Stödgruppen träffas 15 gånger (kan också vara virtuella möten). Gemenskapen mellan kvinnorna och den förstärkta könsspecifika självkännedomen stödjer kvinnans egen forskning av sitt inre manuskript, sina egna känslor samt kvinnans eget ansvar för sitt beteende.

Välkommen att kontakta oss på svenska:

o Stödmejl
tuki@maria-akatemia.fi

Vår service är avgiftsfri. Jourtider uppdateras här

”Alla känslor är viktig mänsklig information om vem man är och hur man mår. Vi är ändå inte så vana att förstå och vara medvetna om våra känslor. Bakom känslorna finns olika viktiga behov som vi måste ta på allvar för att må bra och hållas friska. Det är speciellt viktigt när man har små barn som har sina egna behov och som är helt beroende av sina föräldrar. Men det är inte alltid så lätt.”
– Maria Lindroos, psykolog från Maria Akademi

Skammen är urstark och kan bli din identitet, Östnyland 24.3. och 29.3.2020
Om möjligheter i tider av undantag blogginlägg 1.4.2020
Tabut kring kvinnors våld måste brytas nu, Hufvudstadsbladet 21.6.2018
Några reflektioner kring raseriet och dess möjligheter blogginlägg 1.12.2017
Mot en ansvarskännande mänsklighet blogginlägg 5.10.2016

Tjänster för proffs

Maria Akademis målsättning är också att inrota i samhället den kunskap som samlats inom Demeter-arbetet genom att erbjuda tjänster och utbildning för yrkesfolk som möter tecken på våld i närrelationer och familjer, arbetsgemenskaper och samhället överlag.  Våld ska förbyggas genom att förstärka och öka olika sektorers samarbete inom samhället. Via erfarenheten inom Demeter har det arbetats fram en teori om kvinnors dynamik och inre manuskript som har publicerats i boken Tietoisuuden tie alkurakkauteen – väkivalta on ehkäistävissä år 2010.

Maria Akademin skräddarsyr utbildningshelheter och föreläsningar enligt kundernas behov.

Maria Akademin erbjuder även svenskspråkig arbetshandledning och konsultation för till exempel personer som arbetar inom diakonin, social- och utbildningssektorn och för företagsledare. Vänligen kontakta vår byrå tel. 09 7562 2250 eller per e-post toimisto@maria-akatemia.fi. Vi talar svenska.