Järjestön esittely

Maria Akatemia ry / Maria Akademi rf on vuonna 2006 perustettu asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Työskentelemme yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin eteen tekemällä aktiivista vaikuttamistyötä sekä tarjoamalla matalan kynnyksen toimintaa. 

Ydinosaamistamme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, yhteisöosaaminen sekä sukupuoli- ja sukupolvitietoisuus. Toimintamme kohderyhmiä ovat omasta ja yhteisön hyvinvoinnista kiinnostuneet yksityishenkilöt, ammattilaiset ja yhteisöt. Tarjoamme toimintaa, tukea, osallisuutta ja osaamista.

Kaikissa toiminta-alueissa teemme kohtaavaa asiakastyötä, osallisuutta vahvistavaa jäsen-, vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, osaamista vahvistavaa koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä yhteiskunnallista vaikuttamista.

Historia

Yhdistyksen kansalaistoiminnan toiminta-ajatuksen historia ulottuu kolmenkymmenen vuoden taakse, jolloin psykoterapeutti, johtajuus- ja työyhteisökouluttaja Britt-Marie Perheentupa ja psykoterapeutti, valtiotieteiden kandidaatti Antti-Veikko Perheentupa lähtivät pohtimaan yhteisöllisyyden merkitystä yhteiskunnassamme ja loivat yhteisödynamiikan teorian, jossa erityinen painoarvo on johtajuuden idealla ja liittymisen merkityksellä. He perustivat Sosiaalipedagogiikan Säätiön vuonna 1984 ja 13.4.2006 perustettiin Maria Akatemia ry.

Hallitus

Yhdistyksen hallitus muodostuu vaikuttajista, joiden vahva yhteiskunnallinen panos edistää yhdistykselle asetettuja tavoitteita.

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain sille asettamien perustehtävien lisäksi huolehtia yhdessä Maria Akatemian toiminnassa mukana olevien kanssa siitä, että yhdistyksen toiminnassa huomioidaan eri yhteiskunta-alueiden näkemykset ja tärkeät kysymykset. Samalla hallitus toimii tiedonvälityskanavana yhdistyksestä ulospäin ja tukee yhteistyösuhteiden rakentamista. Hallitus valvoo ja varmistaa yhdistyksen idean toteutumista.

Vuosikokouksessa 15.4.2021 valittu hallitus:

Puheenjohtaja
Markku Tynkkynen

Varsinaiset jäsenet
Pasi Pollari, varapj.
Taru Antila
Anu Nordlund-Knuutila
Juha Ollikainen
Tatjana Pajamäki

Marja Vuento

Hallituksen varsinaisille jäsenille ei valita varajäseniä.

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Nyberg.