Järjestön esittely

Maria Akatemia ry, Maria Akademi rf, on valtakunnallinen, kestävää hyvinvointia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.  Tarkoituksenamme on edistää yksilön ja yhteisöjen henkistä kasvua ja eettisesti kestävää ihmisyyttä. Kehitämme ja toteutamme kulttuurimuutosta, jossa yhteisöllisyys, yksilöiden erilaisuuden rikastuttama vuorovaikutus ja yhteys sekä elämäkokemukseen perustuva elinikäinen oppiminen ovat keskiössä.

Yhteiskunnallinen tehtävämme on tarttua ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka nousevat ihmisten arjesta. Olemme ihmisen sisäisen kasvun ja itsetuntemuksen asiantuntijoita ja erikoistuneita naisten parissa tehtävään työhön. Toiminnoissamme fokus on ennaltaehkäisevässä työssä, ihmisten kasvun tukemisessa kohti eettisesti kestävää ihmisyyttä. Keskeiset toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointi- ja työelämätoiminta sekä ammatilliset koulutuspalvelut.

Historia

Yhdistyksen kansalaistoiminnan toiminta-ajatuksen historia ulottuu kolmenkymmenen vuoden taakse, jolloin psykoterapeutti, johtajuus- ja työyhteisökouluttaja Britt-Marie Perheentupa ja psykoterapeutti, valtiotieteiden kandidaatti Antti-Veikko Perheentupa lähtivät pohtimaan yhteisöllisyyden merkitystä yhteiskunnassamme ja loivat yhteisödynamiikan teorian, jossa erityinen painoarvo on johtajuuden idealla ja liittymisen merkityksellä. He perustivat Sosiaalipedagogiikan Säätiön vuonna 1984. Maria Akatemia ry perustettiin 13.4.2006.

Hallitus

Yhdistyksen hallitus muodostuu vaikuttajista, joiden vahva yhteiskunnallinen panos edistää yhdistykselle asetettuja tavoitteita.

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslain sille asettamien perustehtävien lisäksi huolehtia yhdessä Maria Akatemian toiminnassa mukana olevien kanssa siitä, että yhdistyksen toiminnassa huomioidaan eri yhteiskunta-alueiden näkemykset ja tärkeät kysymykset. Samalla hallitus toimii tiedonvälityskanavana yhdistyksestä ulospäin ja tukee yhteistyösuhteiden rakentamista. Hallitus valvoo ja varmistaa yhdistyksen idean toteutumista.

Vuosikokouksessa 19.4.2023 valittu hallitus:

Puheenjohtaja
Markku Tynkkynen

Varsinaiset jäsenet
Pasi Pollari
Taru Antila
Anu Nordlund-Knuutila
Juha Ollikainen
Tatjana Pajamäki
Christine Welander

Hallituksen varsinaisille jäsenille ei valita varajäseniä.

Hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja Sari Nyberg.