Työnohjaukset

Maria Akatemian yhteydessä toimivat kouluttajat tarjoavat itsenäisinä ammatinharjoittajina työnohjausta ja koulutusta organisaatioille ja työyhteisöille sekä ryhmille, yksilöille, johtajille ja esimiesasemissa oleville. ​

Ajankohtaista! Voit kysyä meiltä työnohjausta myös opiskelijahintaan. Välitämme työnohjauspyyntöjä myös käynnissä olevan Työnohjaajakoulutuksemme opiskelijoille.

Työnohjauksessa tutkitaan ja tunnistetaan ihmisten ja yhteisöjen eheyttäviä sekä hajottavia voimia dialogin ja tietoisuustyöskentelyn avulla, sekä toimitaan ihmisarvolähtöisen työkulttuurin kehittäjänä.

Maria Akatemian erityisosaamista on naistietoisuus, sukupuolierityisyys ammattilaatuna, naisen väkivalta ja sukupolvitiedon ymmärtäminen, itsetuntemuksen lisääminen, sekä monikulttuurisuuden kysymykset ja vapaaehtoistyö. Maria Akatemian kouluttajilla on pitkä kokemus näiden ilmiöiden ohjaamisesta eri organisaatioissa ja työyhteisöissä.

Tiedustelut
Toiminnanjohtaja Sari Nyberg, sari.nyberg(a)maria-akatemia.fi, p. 050 502 7544

Mitä työnohjauksissa käsitellään?

Keskeisiä aiheita, joita työnohjauksissa käsitellään ovat muun muassa:
- yhteisöllisyyden ja johtajuuden tukeminen, sekä työyhteisön moraali ja etiikka
- ammatti-identiteetin ja itsetuntemuksen vahvistaminen
- eri sukupolvien kokemustiedon arvostaminen ja merkitys yhteisödynamiikan ymmärtämisessä
- naisten ja miesten erityislaadun tiedostaminen johtamisen ja organisaatiokulttuurin laatutekijöinä
- väkivallan kohtaaminen työpaikoilla

Kuvaus eri työnohjausmuodoista
1) Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko yhteisö sekä yhteisön esimies tai johtaja. Yhteisötyönohjauksessa käsitellään yhteisöllisyyden merkitystä ja kehittämistä, johtajuuden kysymyksiä sekä vahvistetaan osaamista ja itsetuntemusta sekä yksilö- että yhteisötasolla.

2) Ryhmätyönohjaukseen osallistuu yleensä toimijoita eri yksiköistä, ja ryhmätyönohjaus on monesti enemmän asiakaslähtöistä, case-pohjaista eikä niinkään liity yhden yhteisön kysymyksiin.

3) Työnohjaukselliset ryhmät, joihin halutaan Maria Akatemian erityisosaamista perustuen ihmisyyden käsikirjoitusfilosofiaan (IKF); esimerkiksi kun tutkitaan naistietoisuutta, naisen, tyttären ja äidin roolia, oman kehityskertomuksen tarinaa ja sen tunnistamista (sisäinen käsikirjoitus) ja sen peilaamista esim. perustehtävään.