Työnjanoon! -kehittämishanke

Työnjanoon! -hankkeella vahvistettiin syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla.

Työnjanoon! -kehittämishanke toteutettiin Maria Akatemiassa vuosina 2019–2022.

Järjestön muissa toiminnoissa huomattiin äitien tuen tarve perheen ja työelämän yhdistämisen haasteisiin. Stea- rahoitteinen hanke aloitti ryhmätoiminnan Helsingissä syksyllä 2019. Covid-pandemian vuoksi ryhmätoiminta siirtyi pääasiassa verkkoon. Lähiryhmiä pidettiin Helsingin lisäksi myös Tampereella ja Kuntayhtymä Karviaisen alueella (Vihti, Karkkila). Koko hankkeen aikana ryhmätoimintaan on osallistunut 125 äitiä.

Hankkeen aikana on kehitetty ammatillisesti ohjattua vertaisryhmämallia tukemaan äitejä perheen ja työelämän yhteensovittamista itsetuntemustyöskentelyn kautta. Lisäksi on kehitetty Naisverkosto, joka tarjoaa pidempiaikaista tukea äideille ryhmäprosessin jälkeen.

Hankkeessa on tarjottu myös mentoritoimintaa äideille, jotka toivovat pidempiaikaista yksilöllistä tukea. Mentoreina toimivat Maria Akatemian koulutetut vapaaehtoistyöntekijät.

Tämän sivuston alta löydät lisätietoa toiminnasta ja hankkeen tuloksista, tietopankin sekä ajankohtaista tietoa.

Lisätietoja
toimisto(at)maria-akatemia.fi