VEERAT-hanke

Vertaisuudesta toivoa ja työkaluja omaan kasvuun ja toipumiseen (2022–2024)

Naisten, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä väkivallankokemukset tulevat edelleen ohitetuiksi. Lähisuhdeväkivalta näyttäytyy naisten elämässä usein monin tavoin ja väkivallan kysymykset kietoutuvat toisiinsa monimutkaisena vyyhtinä.  Väkivallan kokeminen, oma väkivaltainen käytös tai väkivaltatilanteiden todistaminen jättävät kaikki omat jälkensä. Väkivalta satuttaa kaikkia sen osapuolia ja on tärkeää, että apua väkivallan kysymyksiin on saatavilla kaikille.

Lähisuhteessa tapahtuva väkivalta yhdistettynä naisen omaan haitalliseen päihteiden käyttöön, syventää entisestään naisten kokemaa stigmaa ja naisten on vaikea saada tukea tilanteeseensa.  Jokaisella naisella on oikeus tulla kuulluksi, saada tukea ja rohkaisua muutokseen.

A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyöhankkeessa keskitytään lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tarjoamalla tietoa ja vertaistukea naisille, joilla on huoli omasta päihteiden käytöstä tai haluavat vahvistaa toipumistaan ja joita mietityttävät lähisuhdeväkivallan kysymykset sekä omat vihan ja raivon tunteet

Vertaistuellista ryhmätoimintaa toteutetaan Tampereen ja Helsingin lisäksi myös etänä.

Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä naisten kokeman stigman vähentämiseksi ja väkivallan teemojen puheeksi ottamisen edistämiseksi vahvistamalla tietoisuutta naiserityisestä väkivalta- ja päihdetyöstä. Vaikuttamistyötä toteutetaan valtakunnallisesti.

Päihteet eivät oikeuta väkivaltaa – eikä väkivalta lopu vaikenemalla.

Hankkeen verkkosivuille pääset tästä: VEERAT-hanke

Löydät hankkeen myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook @veerathanke
Instagram @veerathanke