Läheisenä työelämässä

Läheisenä työelämässä on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Juuri tähän haasteeseen Läheisenä työelämässä -hankkeessa pyritään löytämään ja kehittämään ratkaisuja. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja hankkeen rahoittajana toimii STEA.

Tämän sivuston alta löydät lisätietoa hankeen toimintamuodoista, asiakkaaksi hakeutumisesta ja tietopankin. Chat-palvelun ollessa kiinni, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse laheisena@maria-akatemia.fi.