Terapiapalvelut

Terapeuttiset keskustelut

Maria Akatemian kouluttajat tarjoavat sukupuolierityisyydestä lähtevää lyhyt- ja pitkäkestoista yksilökeskusteluapua sekä naisille että miehille.

Asiakkaalla on mahdollisuus pohtia oman elämänsä kysymyksiä tutustumalla oman elämänsä sisäiseen käsikirjoitukseen, josta käsin erilaiset sisäisen pahoinvoinnin oireet kumpuavat.

Prosessi alkaa elämäntilanteen huolellisella kartoituksella, jonka jälkeen päästään varsinaiseen itsetuntemustyöskentelyyn. Joskus tilanne vaatii selkiytyäkseen yhden tai muutaman käyntikerran, toisinaan sovitaan rajatusta keskustelusarjasta, ja joskus päädytään työskentelemään sovitulla frekvenssillä toistaiseksi.

Asiakkaan tarpeen mukaan suunniteltu keskustelusarja, jossa tutkitaan hänen elämäntilannettaan, tunteitaan ja vuorovaikutussuhteitaan sekä vahvistetaan voimavaroja ja jaksamista.

Tavoitteena on elämänlaadun parantaminen tässä ja nyt.

Vastaanottomme ovat Helsingissä, Järvenpäässä ja Karjaalla. Terapeuttiset keskustelut ovat mahdollisia myös Skypen välityksellä tai puhelimitse.

Yksilöunityöskentely

Unityöskentelyä voi sovitusti käyttää terapeuttisten keskustelujen tukena, tai keskustelut voivat perustua kokonaan unityöskentelyyn.  Erityisen hedelmällistä unityöskentely on elämän muutoskohdissa, koska unien avulla saa kosketuksen omiin piilotajuisiin puoliin, jotka parhaiten johdattavat oikeisiin elämän ratkaisuihin.  

Psykoterapia

Tarjoamme psykoterapiapalveluja naisille, miehille ja perheille. Maria Akatemian työn viitekehys on sukupuolierityinen ja psykodynaaminen: on tärkeä tarkastella yhteyttä omaan historiaan ja alkuyhteyteen, ja tämän kautta tavoittaa omaa yksilöllistä kasvuaan.

Terapeuttien erikoistumisalat ja yhteystiedot

Kirsi Haavela p. 046 946 2542 (ei vapaita aikoja)
ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, naistietoisuuskouluttaja, psykoterapeuttikoulutettava (psykodynaaminen), also in English, Järvenpää
Lue lisää Kirsi Haavelasta

Maria Lindroos p. 050 588 0369
ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, psykologi, työnohjaaja, uniryhmäohjaaja, Maria Akatemian kehittämispäällikkö, Helsinki
Lue lisää Maria Lindroosista

Sirkka-Liisa Mäki-Fränti p. 050 311 2184 / sirkka.makifranti(at)maria-akatemia.fi
ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, psykoterapeutti, perheterapeutti, psykoterapiapalveluiden vastaava, Helsinki