Terapiapalvelut

Kaipaatko tukea omaan elämään liittyvissä kysymyksissä?

Maria Akatemian yhteydessä toimivat terapeutit tarjoavat itsenäisinä ammatinharjoittajina sukupuolierityisyydestä lähtevää lyhyt- ja pitkäkestoista terapeuttista keskusteluapua, psykoterapiaa ja yksilöunityöskentelyä sekä yksilöille että perheille. Maria Akatemian erityisosaamista on sukupuolierityisyys, itsetuntemuksen lisääminen, naisen väkivalta ja sukupolvitiedon ymmärtäminen, itsetuntemuksen lisääminen, yhteisöosaaminen ja vapaaehtoistyö.

Terapeuttiset keskustelut

Terapeuttinen keskustelu mahdollistaa pohdinnan oman elämän kysymyksistä tutustumalla itseen oman elämänhistorian kautta, josta käsin erilaiset sisäisen pahoinvoinnin oireet kumpuavat. Työskentelyn alussa kartoitetaan omaa elämäntilannetta, jonka jälkeen varsinainen itsetuntemustyöskentely alkaa. Keskustelutuen pituus ja tiheys määritellään yhdessä kartoituksen jälkeen.

Terapeuttisen keskustelun tavoitteena on elämänlaadun parantaminen tässä ja nyt. Yhteisessä työskentelyssä tutkitaan asiakkaan omaa elämäntilanteita, tunteista ja vuorovaikutussuhteita sekä vahvistetaan voimavaroja ja jaksamista.

Vastaanottomme sijaitsee Helsingissä mutta asiakkaalla on mahdollisuus työskennellä myös verkkovälitteisesti.

Psykoterapia

Psykoterapia mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn oman elämän kysymyksissä. Työmme viitekehys on sukupuolierityinen ja psykodynaaminen. Työskentelyssä tarkastellaan omaan elämänhistoriaa ja vuorovaikutussuhteita. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen mahdollistaa omaa sisäitä kasvua ja perheen vuorovaikutuksen eheytymistä.

Lisätietoja terapiapalveluista

Sari Nyberg toiminnanjohtaja, p. 050 502 7544, sari.nyberg(at)maria-akatemia.fi

Sirkka-Liisa Mäki-Fränti p. 050 311 2184 / sirkka.makifranti(at)maria-akatemia.fi
psykoterapeutti, perheterapeutti, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija