Vapaaehtoiseksi

Haluatko tehdä jotain merkityksellistä? Haluatko edistää yksilöiden ja sitä kautta perheiden hyvinvointia? Haluatko olla mukana muuttamassa maailmaa? 

Maria Akatemia on ihmisen sisäisen kasvun, itsetuntemuksen ja vaikuttamisen asiantuntija. Koemme tärkeänä, että ihmiset ottavat vastuun omasta elämästään ja löytävät omat voimavaransa. Tässä työssä vapaaehtoisilla on merkittävä rooli. Tule siis mukaan Maria Akatemian vapaaehtoistoimintaan! 

Vapaaehtoisena voit itse vaikuttaa, millä panostuksella osallistut ja minkälaista toimintaamme haluat olla tukemassa. Suurin osa vapaaehtoisistamme toimii ehkäisevässä väkivaltatyössä puhelinpäivystäjinä Avoimessa linjassa ja chatissa tai järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia naisille. Tarjolla on myös sekä viestinnän että vaikuttamistyön mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa, messuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Haku vapaaehtoiseksi 

Maria Akatemian vapaaehtoiskoulutus järjestetään Helsingin toimistollamme. Hakijat valitaan henkilökohtaisen haastattelun perusteella, jossa varmistetaan soveltuvuus tehtävään. Koulutuksemme laajuus on noin 18 tuntia ja se toteutetaan kahden kuukauden aikana. Koulutus koostuu luennoista, joiden sisältöjä ovat mm. Maria Akatemian työtapa ja viitekehys, väkivallan ilmiön monimuotoisuus ja juuret sekä oman sisäisen käsikirjoituksen merkitys. Luentojen lisäksi koulutus sisältää itsetuntemustyöskentelyä toiminnallisten harjoitusten avulla. Koulutuksen vastuuhenkilönä toimii kehittämispäällikkö Hanna Kommeri.

Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa Maria Akatemian yhteisöä. Tätä työtä tehdään yhdessä jokaisen panostusta ja osaamista arvostaen. Järjestämme säännöllisesti tapaamisia, joissa yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa ideoimme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme. Tärkeää on myös, että saat riittävästi tukea. Sen vuoksi tarjoamme säännöllisen työnohjauksen ja täydennyskoulutusta eri tehtävien mukaan vuosittain.

Mikäli kiinnostuit koulutuksestamme, ota yhteyttä Hannaan: hanna.kommeri(at)maria-akatemia.fi.

Tule mukaan toimintaamme, sinua tarvitaan.