Vapaaehtoiseksi

Maria Akatemia tarjoaa vapaaehtoisille yhteiskunnallisesti tärkeää, eettisesti kestävää ja hyvin suunniteltua vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistyöntekijät ovat vahvasti osallisia kaikissa toiminnan vaiheissa: vapaaehtoistoiminnan suunnittelussa, kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tarjoamme vapaaehtoisille laadukkaan koulutuksen yhteisön ideaan ja toiminta-ajatukseen sekä hoidettavaan tehtävään. Arvostamme vapaaehtoisten toimijoiden työpanosta. Huolehdimme vapaaehtoisten mielekkyyden kokemuksesta, jaksamisesta ja täydennyskoulutuksesta yhteisissä kokoontumisissa sekä säännöllisessä työnohjausprosessissa työtehtävän vaativuuden mukaan. Vapaaehtoistehtäviä on tarjolla chat- ja puhelinpäivystyksessä, äitien mentoritoiminnassa, eri kohderyhmiin painottuneissa vapaaehtoisten kehittäjäryhmissä sekä erilaisissa tapahtumissa.

Uuden strategiamme mukaisesti jäsen- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on hyvin keskeisessä roolissa. On tärkeää tarkastella, millaisiin tarpeisiin voimme vapaaehtoistoiminnalla vastata sekä toimia dynaamisesti ja joustavasti muuttuvassa ajassa.

Haku vapaaehtoiseksi 

Hae mukaan tekemään merkityksellistä vapaaehtoistyötä Maria Akatemiassa! Järjestämme vapaaehtoistyön koulutuksia kerran-kaksi vuoden aikana.

Lisätiedot
maaret.tiensuu(at)maria-akatemia.fi

Tule mukaan toimintaamme, sinua tarvitaan.