Toiminta-ajatus ja arvot

Meille on tärkeää, että ihmiset ottavat vastuun omasta elämästään ja löytävät omat voimavaransa. Kun otamme vastuun itsestämme, otamme vastuun toisesta, eikä kukaan jää yksin. Maria Akatemia - ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin asiantuntijat.

Maria Akatemian säännöt

Maria Akatemian työ perustuu psykodynaamiseen ja systeemiseen viitekehykseen, joka antaa ymmärrystä ihmisen psyykestä ja tiedostamattomista prosesseista sekä näkee ihmisen kokonaisvaltaisena.

Työssämme sovellamme Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofiaa (© Britt-Marie Perheentupa), joka antaa suunnan ja ymmärryksen näistä lähtökohdista, miten ihminen kasvaa ja kehittyy ihmisenä enemmän ihmiseksi suhteessa ympäröivään maailmaan ja löytää piilossa olevaa potentiaalia.

Visiomme on Jokainen toimii rohkeasti ihmisyyden puolesta. Rakennamme eettisesti kestävää ihmisyyttä, miten ihminen kasvaa ja kehittyy suhteessa ympäröivään maailmaan, löytää piilossa olevaa potentiaalia ja ottaa vastuuta sekä oman että yhteisön kasvun kautta.

Missiomme on Intohimona ihmisenä kasvaminen. Oman ammatillisen itsetuntemuksen kautta kasvamme itse ja tartumme rohkeasti työssämme tukemaan toiminnan piirissä olevien ihmisten ja yhteisöjen omaa kasvua sekä kehittymistä.

Arvomme luottamus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus ohjaavat meitä ja antavat merkitystä työllemme. Yhteisöllisyys luo pohjan kestävälle kehitykselle ja laadukkaalle työlle Maria Akatemiassa. Rohkeutta tarvitaan unelmien toteuttamiseen. Luottamus mahdollistaa avoimen dialogin ja vuorovaikutuksen, rakentaen merkityksellisyyttä ja toivoa tulevaisuuteen. Vastuullisella toiminnalla yhdistys kantaa vastuuta tulevaisuuden hyvinvoinnin vahvistamisesta ja kestävästä kehityksestä yhteiskunnassa.