Toiminta-ajatus ja arvot

Meille on tärkeätä, että ihmiset ottavat vastuun omasta elämästään ja löytävät omat voimavaransa.

Kun otamme vastuun itsestämme, otamme vastuun toisesta, eikä kukaan jää yksin.

Maria Akatemia. Ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin asiantuntijat.

Maria Akatemian säännöt

Maria Akatemia_Vuosikertomus 2019

Toimintamme perustana on Maria Akatemian perustaja Britt-Marie Perheentuvan kehittämä Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia, jonka pohjana on psykodynaamis-humanistinen ihmiskäsitys sekä sukupuolierityinen viitekehys. 

Missiomme on ihmisyyttä arvostavan kulttuurin vaaliminen ja vahvistaminen ja visiona on lisääntynyt tietoisuus ihmisenä olemisen käsikirjoituksesta.  

Rakennamme tulevaisuutta, joka vahvistaa 

  • Ihmisen kasvua ja inhimillistä pääomaa  
  • Väkivallattomuutta 
  • Hyvinvointiasennetta ja toivoa 
  • Kestävää kehitystä: sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys 
  • Inhimillistä digitalisaatiota