TYÖNIMUUN! -Tukea nuorten naisten työhönintegroitumiseen

 

 

Työnimuun! -Hankkeessa ennaltaehkäistään nuorten, alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista. Työelämä on isossa muutoksessa ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Mielenterveyden haasteet ovat suurin työntekijöiden hyvinvointia haastava ongelma ja työuupumus tai kohonnut työuupumusriski koskee jo joka neljättä alle 36-vuotiasta. Etenkin nuorten naisten työuupumukset lisääntyvät ja viimeisen viidentoista vuoden aikana nuorten naisten masennuksesta johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kaksinkertaistunut.

Työnimuun! on Maria Akatemian ja Naistenkartanon kolmivuotinen (2023–2025) yhteishanke. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja hankkeen rahoittajana toimii STEA.

Hankkeessa tarjotaan

  • maksutonta ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa sekä yksilökeskusteluja työuupumisuhan alla oleville nuorille naisille.
  • Lisäksi toteutetaan työnantajille suunnattuja työpajoja ja koulutusta sekä  tuotetaan tietoa siitä, millaisten seikat ovat tärkeitä nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja uupumisen ehkäisyssä.
  • Hankkeessa koulutetaan myös vapaaehtoisia työelämämentoreita ammattilaisten rinnalle, tukemaan kohderyhmän nuorten naisten työhyvinvointia.
  • Vaikuttamistyössä ja -viestinnässä nostetaan esille nuorten naisten työssä jaksamiseen ja uupumisen ehkäisyyn liittyviä ilmiöitä yhteiskunnallisessa keskustelussa yhteistyössä hankkeen yhteistyötahojen kanssa.

Toimintaa järjestetään verkon välityksellä valtakunnallisesti sekä lähitoimintana Tampereella. Tämän sivuston alta löydät lisätietoa hankkeen toimintamuodoista, asiakkaaksi tai mentoriksi hakeutumisesta sekä teemaan liittyvän tietopankin.

Teemme mielellämme yhteistyötä niin hankkeen esittelyn, webinaarien kuin vaikuttamistilaisuuksienkin tiimoilta. Verkostoyhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti koko hankkeen ajan. Jos kiinnostuit yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä: Ota yhteyttä

ILMOITTAUDU HANKKEEN VERTAISRYHMÄTOIMINTAAN

Alkavien vertaisryhmien ajankohdat löydät Ajankohtaista -sivun alta. Jos olet kiinnostunut osallistumaan ryhmätoimintaan, laita meille viestiä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta: Ota yhteyttä.