Hankkeen tausta ja toiminta

Työnimuun! -hanke tarjoaa tukea nuorten naisten työhön integroitumiseen

Työnimuun! -Hankkeessa ennaltaehkäistään nuorten, alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista. Työelämä on isossa muutoksessa ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Mielenterveyden haasteet ovat suurin työntekijöiden hyvinvointia haastava ongelma ja työuupumus tai kohonnut työuupumusriski koskee jo joka neljättä alle 36-vuotiasta. Etenkin nuorten naisten työuupumukset lisääntyvät ja viimeisen viidentoista vuoden aikana nuorten naisten masennuksesta johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kaksinkertaistunut.

Hankkeessa tarjotaan yksilöllistä ohjausta ja ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätoimintaa toimintaan osallistuville. Hankkeessa muotoiltavan toimintamallin kautta tuetaan alle 36-vuotiaita naisia, jotka ovat työuransa alkuvaiheessa, riskinä syrjäytyä työelämästä työssä jaksamisen haasteiden vuoksi. Toimintamallin kautta ehkäistään kohderyhmän uupumista, vahvistetaan voimavaroja ja annetaan keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä uupumisen ehkäisyyn. Lisäksi toteutetaan työnantajille suunnattuja työpajoja, koulutusta ja työelämämentoritoimintaa ja tuotetaan tietoa siitä, millaisten seikat ovat tärkeitä nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja uupumisen ehkäisyssä.

Yksilö- ja vertaisryhmätyöskentely

Työnimuun! -hankkeen vertaisryhmätoiminta ja yksilötyöskentely on suunnattu alle 36 -vuotiaille naisille, jotka ovat työuransa alkuvaiheessa ja ovat syrjäytymisvaarassa työelämässä. He kokevat uupumisoireita, kuten väsymystä, kyynisyyttä, unettomuutta, merkityksettömyyden tunteita, haitallisia toimintatapoja kuten itsetuhoisuutta, päihteiden käyttöä ja palauttavien asioiden laiminlyöntiä. Toimintaan voi osallistua työelämän ulkopuolella olevat, työuupumuksen vuoksi työstä pois jääneet naiset tai tällä hetkellä työelämässä kiinni olevat naiset, jotka ovat riskissä pudota työelämästä esim. uupumuksen ja stressin oireiden vuoksi.

Työnimuun! -hankkeen vertaisryhmät ja yksilötyöskentely on sinulle alle 36 -vuotias nainen, jos

  • Kaipaat tukea itsetuntemuksen ja ammatillisen itsevarmuuden vahvistamiseen
  • Haluat vaikuttaa oman elämäsi suuntaan ylläpitämällä toiminta- ja työkykyä
  • Kaipaat vertaistukea samassa tilanteessa olevien naisten kanssa
  • Kaipaat tukea ja välineitä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen sekä hyvinvoinnin ylläpitämiseen
  • Kärsit pitkittyneestä stressistä tai kuormituksesta
  • Pelkäät loppuunpalavasi tai sinulla on loppuunpalamisen kokemuksia

Vertaisryhmä (5 kertaa + yksi seurantakerta): Keskustelevassa pienryhmässä saat lisää tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen ja pääset jakamaan omia kokemuksiasi. Vertaisryhmästä saat tukea muista ryhmäläisistä, vahvistat omaa minäpystyvyyttäsi ja tunnistat miten voit tehdä sinulle sopivia valintoja työelämässä. Ryhmässä keskustelemme myös nykyisestä työelämästä ja miten itsetuntemustyöskentelyllä voi vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään ja itsetuntemustaan kohti tulevaisuuden työelämää.

Itsetuntemusryhmä (12 kertaa + yksi seurantakerta): Itsetuntemusta syventävässä pienryhmässä keskitytään nimensä mukaisesti oman itsetuntemuksen vahvistamiseen yhdessä luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmän aikana mm. kirkastetaan omia ydinarvoja, harjoitellaan tunnesäätelyä, tunnistetaan omia rajoja oman hyvinvoinnin edistämiseksi sekä jaetaan kokemuksia työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen ja voimavarojen kasvattamiseen. Pohdimme myös hyvän itsetunnon merkitystä työelämässä jaksamiseen sekä mitkä tekijät tekevät omasta (työ)elämästä merkityksellisen ja mielekkään.

Mikäli kiinnostuit toiminnastamme, voit varata kartoitustapaamisen työntekijällemme sähköisestä ajanvarauskalenterista. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Mentoritoiminta ja työelämäyhteistyö

Hankkeen toimintaan kuuluu vahvasti mentorointitoiminta, jossa koulutetut työelämämentorit tarjoavat tukea nuorille naisille uran alun erilaisissa pohdinnoissa. Mentorointitoiminta mahdollistaa kokemusten jakamista, reflektointia, kannustusta ja peilinä toimimista. Mentoritoimintaa toteutetaan koko hankkeen ajan, ja yksi mentorointikausi kestää noin yhden vuoden.

Mentorina voi toimia mistä päin suomea ja miltä alalta tahansa. Tärkeintä on, että mentori haluaa tukea nuorta ammattilaista työuran alkuvaiheessa. Hankkeen työntekijät tukevat mentoreita koko prosessin ajan. Mentoritoiminta on vapaaehtoistyötä, jossa mentori saa parhaimmillaan onnistumisen ja auttamisen kokemuksia ja josta mentoroitava saa tukea ja vertaisohjausta omaan tilanteeseensa. Mentori saa lyhyen koulutuksen tehtävään eikä mentorina toimimisesta tarvitse olla aiempaa kokemusta. Mentorointi on antoisaa ja kiitollista vapaaehtoistyötä, josta prosessin molemmat puolet saavat paljon uutta ammatillista näkemystä!

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä meihin: Ota yhteyttä.

Tarjoamme myös koulutusta, työpajoja ja webinaareja ammattilaisille, viranomaisille, työelämätahoille ja asiantuntijoille nuorten naisten työssäjaksamisen ja työhön integroitumisen ilmiöstä. Vaikuttamistyössä ja -viestinnässä nostetaan esille nuorten naisten työssä jaksamiseen ja uupumisen ehkäisyyn liittyviä ilmiöitä yhteiskunnallisessa keskustelussa yhteistyössä hankkeen yhteistyötahojen kanssa. Seuraa tulevat tapahtumat Ajankohtaista -sivuilta.

Muu vaikuttaminen

Vaikuttamistyössä ja -viestinnässä nostetaan esille nuorten naisten työssä jaksamiseen ja uupumisen ehkäisyyn liittyviä ilmiöitä yhteiskunnallisessa keskustelussa yhteistyössä hankkeen yhteistyötahojen kanssa. Esittelemme myös mielellämme hanketta ja sen toimintaa. Teemme mielellämme yhteistyötä ja verkostoyhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti koko hankkeen ajan!

Lisätietoja Työnimuun! -hankkeesta:

Hankepäällikkö Nelli Pahkamäki | 040 5548167, nelli.pahkamaki@maria-akatemia.fi
Hanketyöntekijä Marjo Nevalainen | 050 3752386, marjo.nevalainen@naistenkartano.com

Voit laittaa viestiä myös yhteydenottolomakkeen kautta: Ota yhteyttä!