Tietopankki

Tietopankki täydentyy vuoden 2023 aikana.

 

Työelämä on isossa muutoksessa ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Mielenterveyden haasteet ovat suurin työntekijöiden hyvinvointia haastava ongelma ja työuupumus tai kohonnut työuupumusriski koskee jo joka neljättä alle 36-vuotiasta. Entistä nuoremmat ihmiset jäävät pysyvästi työelämän ulkopuolelle ja nuorilla ja nuorilla aikuisilla ylivoimaisesti suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiselle ovat mielenterveysperusteinen. Etenkin nuorten naisten työuupumukset lisääntyvät ja viimeisen viidentoista vuoden aikana nuorten

naisten masennuksesta johtuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kaksinkertaistunut. Työmarkkinoiden epävakaus voi horjuttaa ammatillisen identiteetin rakentumista, jolloin epävarmuus voi vaikuttaa nuoren itsetuntoon ja siten mielenterveysteen. Nuorten ammattilaisten jaksamista voidaankin tukea vahvistamalla heidän ammatillista itsetuntoaan. Myönteiset ja realistiset ammatilliset roolimallit voivat vähentää riskiä uupumiseen ja työelämästä syrjäytymiseen. Nuoret ammattilaiset ja asiantuntijat tarvitsevat mahdollisuuksia reflektointiin työelämään kiinnittymiseksi, ammattiin sosiaalistumiseksi ja omien rajojen tunnistamiseksi. Myös työelämän toimijat ja esihenkilöt kaipaavat tietoa, miten edistää nuorten osaajien jaksamista ja työnimua sekä ehkäistä uupumista.