Läheisenä työelämässä -hanke

Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea työelämän ja läheishoivan yhteensovittamiseen

Läheisenä työelämässä -hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Hankkeen kautta työssäkäyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssäjaksamiseen sekä työn ja läheishoivan yhdistämiseen ammatillisesti ohjatun yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan kautta.

Toimintamuotoina hankkeessa ovat chat-palvelu, ammatillisesti ohjatut yksilötapaamiset ja vertaistukiryhmät, vaikuttamistyö sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä digitaalisesti että lähitoimintana Helsingissä. Lisätietoa asiakkaaksi hakeutumisesta täältä.

Läheisenä työelämässä on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) yhteishanke. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja hankkeen rahoittajana toimii STEA. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Helsingin kaupungin Seniori-info.

Kenelle toiminta on suunnattu?

Läheisenä työelämässä -hankkeen chat-palvelu, vertaisryhmätoiminta ja yksilötyöskentely on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville henkilöille, jotka pitävät työn ohella huolta läheisestään. Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista. Sen voidaan ajatella kattavan kaiken lähisuhteissa tapahtuvan avun ja huolenpidon; se voi olla säännöllistä ja tiheästi toistuvaa hoivaa ja huolenpitoa, tai satunnaisempaa läheisen asioiden hoitamista ja arjen askareissa avustamista. Hoivaa ja tukea tarvitseva läheinen voi olla esimerkiksi oma tai puolison vanhemmat, aikuinen lapsi, sisarus, sukulainen tai ystävä. Apua voidaan antaa niin omassa kuin läheisenkin kotona tai vaikka etänä puhelimen ja verkon välityksellä.

Läheisenä työelämässä -hankkeen vertaisryhmät ja yksilötyöskentely on sinulle työssäkäyvä läheishoivaaja, jos

  • kaipaat tukea ja välineitä työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen
  • haluat vaikuttaa oman elämäsi suuntaan ylläpitämällä toiminta- ja työkykyä
  • haluat vahvistaa itsetuntemusta ja löytää vertaisuuden kokemuksia
  • kärsit pitkittyneestä stressistä tai kuormituksesta
  • olet loppuunpalamis- tai työttömyysuhan alla

Mikäli kiinnostuit toiminnastamme, voit varata kartoitustapaamisen työntekijällemme sähköisestä ajanvarauskalenterista tai kysyä lisätietoa chatistämme.

Muu toiminta

Hankkeen vaikuttamistyössä tuodaan esille työssäkäyvien läheishoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja nostetaan tietoisuutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä. Lisäksi tarjoamme koulutusta ja webinaareja ammattilaisille, viranomaisille, työelämätahoille ja asiantuntijoille työn ja läheishoivan yhdistämisestä ilmiönä sekä esittelemme hankettamme. Teemme mielellämme yhteistyötä ja verkostoyhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti koko hankkeen ajan!

Lisätietoja Läheisenä työelämässä -hankkeesta

Hankepäällikkö Siru Jokimies, puh. 040 707 8039, siru.jokimies@maria-akatemia.fi
Hanketyöntekijä Suvi Kehälinna, puh. 040 595 7650, suvi.kehalinna@maria-akatemia.fi
Hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri, puh. 044 491 4097, anna-maria.kuri@miinasillanpaa.fi