Ajankohtaista

Olemme kuulleet, oppineet ja ymmärtäneet paljon äitien jakamista kokemuksista, millaisia teemoja ja tunteita äitiys nostaa, mitä haasteita ja paineita yhteiskunnan odotukset työelämään paluusta ja asiakkuus palvelujen verkoissa tuo arkeen. Haluamme olla tukemassa ammattilaisia työssään äitien ja perheiden parissa jakamalla ajatuksiamme ja rohkaisemassa eri toimijoita toimimaan pienten lasten äitien ja perheiden tukena kuormittavassa elämänvaiheessa.

Hankkeen tuloksista tärkein on huomio, miten vertaisryhmätoiminta kantaa ja lisää äitien voimavaroja.

Tarjoamme koulutusta

1. Ryhmänohjaajakoulutusta

Tarjoamme koulutusta sekä ammattilaisille että vapaaehtoisille äitien vertaistukiryhmän ohjaukseen.

Teemat: äitiyden monet kuvat ja ilmiöt, itsetuntemus, lähisuhteet ja verkostot, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

2. Ammatillinen itsetuntemus ja aito kohtaaminen asiakastyössä

Teemat sopivat sekä ammattilaisten että opiskelijoiden oman ajattelun ja ammatillisen kasvun tueksi.

3. Vertaistukiryhmän juurruttaminen

Ryhmätoiminnan aloittaminen, markkinointi, ryhmän muodostaminen, ohjaus ja menetelmät, verkostotyö, arviointi

4. Vaikuttamistyötä

  1. Tarjoamme infoja, luentoja äitiyden paineista, perheen ja työn yhteensovittamisesta
  2. Osallistumme mielellämme yhteiskunnalliseen keskusteluun äitiyden ja vanhemmuuden kysymyksistä