Läheisenä työelämässä -hankkeen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste / Läheisenä työelämässä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa Läheisenä työelämässä -hankkeeseen osallistuvilta. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta läheisestään. Toimintamuotoina ovat chat-palvelu, kartoittavat yksilötapaamiset ja ammatillisesti ohjatut vertaisryhmät. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, toiminnan suunnitteluun, järjestämiseen ja kehittämiseen ja jatkopoluille ohjaamiseen. Muuta kerättyä tietoa käytetään anonyymisti tulosten ja vaikutusten osoittamiseen rahoittajalle sekä tutkimuskäyttöön.

Rekisterinpitäjä: Maria Akatemia ry

Yhteystiedot: Malmin raitti 17 B 2. krs, 00700 Helsinki, puh 09 7562 2250

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Sari Nyberg

Rekisterin nimi: Maria Akatemia ry:n Läheisenä työelämässä -hankkeen toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

Rekisterin tietosisältö
Eli mitä tietoja toimintaan osallistuvilta kerätään:

  • Chat-foorumille rekisteröitymisen yhteydessä kysytään henkilötietona joko nimi tai nimimerkki.
  • Kartoittaviin yksilökeskusteluihin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, ikä ja puhelinnumero.
  • Kartoittavissa yksilökeskusteluissakerätään/tarkennetaan (mikäli tiedot tai osa tiedoista on annettu jo yhteydenottovaiheessa) seuraavat henkilötiedot: nimi, osoite, kotipaikkakunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ikä, siviilisääty, sukupuoli, perhemuoto, hoivamuoto ja työelämästatus. Tapaamisista kirjataan lyhyt yhteenveto, josta ilmenee tapaamispäivämäärät sekä ohjautuminen ryhmätoimintaan tai mahdollinen palveluohjaus johonkin muuhun tahoon. Seurantatapaamisella kerätään tieto jatko-ohjautumisesta vertaisryhmään osallistumisen jälkeen.
  • Vertaisryhmiin osallistuviltakerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, kotipaikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja ikä.
  • Koulutuksiin ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantaja ja ammatti.

 

Rekisterin tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ellei kyse ole ihmiseen kohdistuvan uhan tai rikoksen epäilystä. Asiakkailta kyselylomakkeiden avulla kertynyttä taustatietoa voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön Maria Akatemia ry:ltä. Tutkijoille ei kuitenkaan luovuteta tunnistetietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita eikä nimiä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastoivat tiedot käsitellään sähköisessä rekisterissä, joka on suojattu salasanalla.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen

Läheisenä työelämässä -hankkeen asiakkaiden henkilö- ja asiakastiedot säilytetään ja arkistoidaan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.

Itsearviointiin osallistuneiden antama tieto (kerätty anonyymisti) säilytetään Maria Akatemia ry:n toimitiloissa lukkojen takana, ja jonne on pääsy vain asianmukaisilla työntekijöillä.

 

Tiedot päivitetty 14.6.2022