Naiserityisyyskoulutus

Onko sukupuolella väliä?
Kouluttaudu sukupuolierityisyyden asiantuntijaksi!

Tilattava koulutus.
Tiedustelut: toimisto(at)maria-akatemia.fi / p. 09 7562 2250

Onko sukupuolella väliä? Kouluttaudu sukupuolierityisyyden asiantuntijaksi!

Miten hyvin tunnet omia toimintatapojasi sukupuoleen liittyen? Miten sukupuoli vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiisi arjessa ja työssä? Mikä on sukupuolen tai sukupuolettomuuden merkitys maailmassamme? Miten sukupuoli näkyy ja toteutuu työyhteisöjen dynamiikassa sekä yhteiskuntadynamiikassa? Miten kuulen itseäni naisena? Mitä parisuhteissa, perheissä ja sukupolviketuissa tapahtuu liittyen sukupuoleen?

Oleellisia kysymyksenasetteluja, jotka usein jäävät työssä ja muussa arjessa taka-alalle. Nyt sinun on mahdollisuus perehtyä sukupuolierityisyyteen hyvin laajasti ja monipuolisesti Maria Akatemian erityistason naistietoisuuskoulutuksen kautta.

Sukupuolierityisyydessä on kyse jokaisen ihmisen täysin yksilöllisestä identiteetistä. Naisina ja miehinä me olemme kaikki erilaisia ja ainutkertaisia persoonia, ja sukupuoli on yksi elämänhistoriaamme ja toimintatapoihimme vaikuttava tekijä. Yksilön ja yhteisöjen sisäisen vahvistumisen kannalta on oleellista tiedostaa sukupuolten ominaislaatuja. Sukupuolierityisyyden syvä ymmärtäminen itsessä ja toisessa on elämää rikastuttava voimavara, ja omassa työssä ammatillinen laatutekijä.

Koulutus on kuuden lähipäivän prosessuaalinen koulutus sisältäen luento-osuudet sekä pienryhmätyöskentelyn/itsetuntemusryhmän. Se on tarkoitettu asiakas- ja ihmissuhdetyötä tekeville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille naisille.

Koulutus perustuu Britt-Marie Perheentuvan kehittämään ihmisyyden käsikirjoitusfilosofiaan, joka on saanut vaikutteita mm. psykodynaamis-humanistisesta ihmiskäsityksestä.

Tavoitteena on:
- antaa välineitä sukupuolierityisyyden tarkasteluun henkilökohtaisissa ja ammatillisissa yhteyksissä
- perehtyä sukupuolierityisyyden eri teemoihin
- rikastuttaa ammatillista ja henkilökohtaista osaamista
- syventää ammatillista itsetuntemusta