Grupp för kvinnor: Att kombinera familjeliv och arbete

Date: 09.03.2018
Time: 00:00 - 00:00
Location: Maria Akademi, Fredriksgatan 29 A, 00120 Helsingfors
Hur är det möjligt och är det möjligt att kombinera familjeliv och arbete?
Känns det ofta så att du är på fel plats och att en osund skuldkänsla får övertag? Är arbetslivets krav verkliga eller är de ställda av dig själv? Är kraven omöjliga att förena med föräldraskapet, med det ansvar och den förändring som skett i dig själv?
Dessa och många andra frågor granskar vi tillsammans och reflekterar kring i referensgruppen som leds av två sakkunniga handledare. Om gruppen så önskar finns det också möjlighet att arbeta stundvis med deltagarnas drömmar. Vi behöver stöd av andra människor och gruppen du deltar i bygger på värden som uppmuntran, öppenhet, förtroende och ansvar. Vi lovar att du hittar tillbaka till din egen vishet mitt i din hektiska vardag.
Datum
​Start måndag 9.4.2018 kl. 16.30-18.30 och fortsätter 16.4, 23.4, 7.5 och 14.5.2018
Plats
​Maria Akademi r.f., Fredriksgatan 29 A, 3:e våningen, 00120 Helsingfors
Målgrupp
För alla kvinnor som vill granska och reflektera kring frågor om hur kombinera familjeliv och arbete. I gruppen ryms 10 kvinnor.
Pris
190€/deltagare
Handledare och mer information
Referensgruppens handledare är Maria Lindroos (050 588 0369) och Eivor Wallinvirta (050 401 7655). Båda är arbetshandledare och utbildare kring frågor om kvinnokunskap.
Anmälan
toimisto@maria-akatemia.fi, tel. 09 7562 2250
Denna verksamhet beviljas medel från föreningens penninginsamling.​