Ryhmä: Unet ammatillisen itsetuntemuksen välineenä

Date: 14.03.2018
Time: 00:00 - 00:00
Location: Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki

Itsetuntemus on syvintä ihmistuntemusta. Ammatillisella itsetuntemuksella tarkoitetaan oman itsetuntemuksen käyttämistä työelämässä ammattitaitona ja eettisenä tietolähteenä. Se myös lisää työn mielekkyyttä. Se on laatutekijä kaikessa työssä ihmisten kanssa, myös johtajuudessa.

Nähdyt unet ovat luova tie itsetuntemuksen syvätietoon. Ne ovat ehtymätön luonnonvara ja hyvinvointiresurssi, jonka hyödyntäminen helposti unohtuu hektisessä ajassamme. Unet kumpuavat ihmisen alitajunnasta ja vahvistavat intuitiota. Niiden avulla voi saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja vahvistaa itselle sopivaa elämän suuntaa.

Ryhmän rikastamana se onnistuu parhaiten. Yhdessä tutkimme työn herättämiä tunteita ja niiden suhdetta omaan ”sisäiseen käsikirjoitukseen”, tavoittelemme työniloa ja inspiraatiota, vahvistumme työelämän haasteissa ja tuemme jaksamista elävin tavoin unien avulla.

Tavoite 
Ryhmän tavoitteena on elävöittää ja vahvistaa kunkin ammatillista itsetuntemusta sekä löytää vastauksia erilaisiin työelämän kysymyksiin. Moniammatillisen ryhmän yhteys vahvistaa tavoitetta.

Kenelle 
Eri aloilla ja ammateissa asiakastyötä tekeville. Ryhmä sopii yhtä hyvin unien kanssa aiemmin työskennelleille kuin aloittelijoille.

Rakenne
Koulutuksellista, tutkimuksellista ja elämyksellistä unityöskentelyä erilaisin menetelmin. Ryhmään mahtuu 5-8 henkilöä.

Aika    
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 16.30-19.30, yhteensä kuusi kertaa:
14.3., 21.3., 28.3.,4.4., 11.4. ja 18.4.2018

Paikka
Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A 3. krs, 00120 Helsinki

Hinta
290 € (alennettu pilottihinta)

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Maria Lindroos, ryhmän ohjaaja
psykologi, työnohjaaja, uniryhmäohjaaja
050 588 0369 / maria.lindroos@maria-akatemia.fi

Esite pdf