Koulutus: Tulevaisuuden työnohjaaja yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittäjänä /Helsinki

Pvm: 22.03.2019

Aika: 14:30-19:30

Paikka: Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki

Työnohjaajakoulutus 2019–2021 (70 op)

Maria Akatemian työnohjaajakoulutus on ammatillinen täydennyskoulutus, joka vastaa tämän päivän työelämän tarpeisiin ja haasteisiin. Työnohjaaja nähdään yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittäjänä, työhyvinvoinnin ja yhteisön eettisyyden vahvistajana sekä uusien työkalujen, prosessien ja toimintatapojen rohkeana kokeilijana muuttuvassa työelämässä.

Työnohjaajakoulutuksen perusta on johtajuus- ja työyhteisökouluttaja, psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan kehittämässä Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofiassa (IKF), jolla on integratiivinen teoriapohja. IKF:n vaikutteet ovat systeemiteoreettisessa ajattelussa sekä psykodynaamis-humanistisessa ihmiskäsityksessä. Työnohjaajakoulutuksen juuret ovat sosiaalipedagogiikassa, joka on integroitu IKF:aan. Sen avulla hahmotetaan ja jäsennetään yksilön, yhteisön ja ympäröivän maailman keskinäisiä kompleksisia vuorovaikutuskuvioita ja prosesseja.

Koulutuksen yhtenä tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiudet tutkia ja tunnistaa ihmisten ja yhteisöjen eheyttäviä sekä hajottavia voimia dialogin ja tietoisuustyöskentelyn avulla sekä toimia ihmisarvolähtöisen kumppanuuskulttuurin kehittäjänä. Käsikirjoitusfilosofia-ajattelulla pyritään luomaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisen monimuotoisuuden syvempään ymmärtämiseen, ankkuroitumiseen käytännön työhön sekä yhteiskuntavaikuttamiseen.

Koulutuksessa painottuvat erityisesti seuraavat asiat:

  • Oman sisäisen käsikirjoituksensa tiedostaminen ja tutkiminen ammatillisena laatutekijänä
  • Työnohjaus menetelmänä ja prosessina työelämän kehittämisessä
  • Eettisen johtajuuden tukeminen ja kehittäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen
  • Ikä- ja sukupuolitietoisuuden merkitys yhteisödynamiikan ymmärtämisessä
  • Sukupuolierityisyyden tiedostaminen johtamisen ja organisaatiokulttuurin laatutekijöinä

Koulutus on laajuudeltaan 70 op ja kesto 2,5 vuotta. Koulutuksen viitekehys on psykodynaaminen. Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana sekä kehittäjänä työyhteisöissä, ryhmissä ja yksilöiden kanssa. Maria Akatemian koulutus noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) asettamia kriteerejä työnohjaajakoulutukselle.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja erilaisissa oppimisympäristöissä (itseopiskelu, parityöskentely, ohjaustyöt yhteisöille ja ryhmille, sekä koko ryhmän yhteinen prosessi), sekä suullisesti että kirjallisesti. Koulutus sisältää myös toto-työskentelyä (työnohjauksen työnohjaus).

Toto-työskentely ja kirjalliset tehtävät on mahdollista tehdä ruotsinkielellä.

 

Kohderyhmä
Koulutus soveltuu opetus- ja kasvatusalojen, terveys- ja sosiaalialojen sekä yritysmaailman ammattilaisille, jotka ovat muun muassa johtajuus-, vastuu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää ammatillista koulutusta sekä työkokemusta vähintään viiden vuoden ajan. Kokemustieto työnohjattavana olemisesta on eduksi.

Aikataulu
Koulutus alkaa 22.3.2018. Lähiopiskelupäivät ovat perjantaisin klo 14.30–19.30 ja lauantaisin klo 9.00–15.45, 4–6 viikon välein. Lähiopiskelupäivien välissä on pienryhmätapaamisia.

Paikka
Maria Akatemia, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki

Hinta
5 600 € + alv 24 %. Maksetaan kuudessa erässä koulutuksen aikana.

Haku
Ilmoittautuminen koulutukseen tehdään vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään oma CV. Hakemukset osoitetaan Maria Akatemialle osoitteeseen Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki. Kuoren päälle kirjoitetaan Työnohjaajakoulutus. Valintaprosessiin kuuluu maksullinen haastattelu (80€+alv). Ilmoittautumiset viimeistään 25.2.2018.

Tiedustelut
Maria Akatemia ry:n toimisto:
09 7562 2250 / toimisto@maria-akatemia.fi