Läheisenä työelämässä -verkkovertaisryhmä

Date: 22.03.2023
Time: 17:00 - 19:00
Location: Verkossa Teams-yhteydellä

Läheisenä työelämässä -vertaisryhmät on tarkoitettu 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Vertaisryhmätyöskentely on luottamuksellista ryhmän kesken käytävää keskustelua työn ja läheishoivan yhteensovittamisesta. Ryhmätyöskentely on itsetuntemukseen, reflektointiin sekä vertaisuuteen pohjautuvaa, ja sen tavoitteena on lisätä voimavaroja ja jaksamista sekä ennaltaehkäistä uupumista.

Ryhmässä pureudutaan mm. läheishoivan ja työelämän ristipaineeseen, rooleihin työelämässä ja hoivassa, tunteisiin ja niiden merkitykseen sekä rajojen asettamiseen oman jaksamisen tukemiseksi. Vertaistuellinen keskustelu on ryhmätyöskentelyn päämenetelmä. Ryhmäkertoihin sisältyy myös lyhyt luento-osuus vaihtelevista teemoista, joista keskustellaan käytännön esimerkkien kautta. Ryhmässä tehdään lisäksi erilaisia harjoituksia työskentelyn tukena. Ryhmän aikana osallistujille annetaan myös aiheeseen liittyvää materiaalia ja omaehtoisia tehtäviä työskentelyn tukemiseksi.

Ryhmää ohjaa hankkeen työntekijä ja ryhmään otetaan mukaan noin kuusi osallistujaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, viitenä peräkkäisenä viikkona. Jokainen ryhmäkerta kestää kaksi tuntia. Ryhmäprosessiin kuuluu yksi seurantatapaaminen kahden kuukauden päästä ryhmän päättymisestä. Verkkoryhmään osallistumiseksi tarvitset toimivan verkkoyhteyden, tietokoneen, tabletin tai puhelimen sekä kameran ja kuulokkeet. Ryhmään pääsyä edeltää kahdenkeskiset yksilökeskustelut hankkeen työntekijän kanssa.

Kenelle
40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille

Aika
keskiviikkoisin 22.3.-19.4.2023 klo 17-19

Paikka
verkossa Teams-yhteydellä

Hinta
maksuton

Ohjaaja
Läheisenä työelämässä -hankkeen työntekijät

Haku ryhmään
laheisena@maria-akatemia.fi

Lisätiedot
laheisena@maria-akatemia.fi