Läheisenä työelämässä -vertaisryhmä

Date: 26.09.2022
Time: 17:00 - 19:00
Location: Verkkoryhmä

Vertaisryhmä on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Vertaisryhmätyöskentely on luottamuksellista ryhmän kesken käytävää keskustelua työn ja läheishoivan yhteensovittamisesta. Ryhmätyöskentely on itsetuntemukseen, reflektointiin sekä vertaisuuteen pohjautuvaa, ja sen tavoitteena on lisätä voimavaroja ja jaksamista sekä ennaltaehkäistä uupumista.

Ryhmässä pureudutaan mm. läheishoivan ja työelämän ristipaineeseen, rooleihin työelämässä ja hoivassa, tunteisiin ja niiden merkitykseen sekä rajojen asettamiseen oman jaksamisen tukemiseksi. Vertaistuellinen keskustelu on ryhmätyöskentelyn päämenetelmä, jonka lisäksi ryhmässä tehdään erilaisia toiminnallisia harjoituksia.

Seuraava valtakunnallinen verkkovertaisryhmä järjestetään 26.9.–24.10.2022. Maksuton viiden kerran ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17–19 verkkovälitteisesti.

Vertaisryhmään voi osallistua sijainnista riippumatta. Ryhmässä on kuusi osallistujaa ja sitä ohjaa hankkeen työntekijä. Ryhmäprosessiin kuuluu seurantatapaaminen kaksi kuukautta ryhmän päättymisen jälkeen (tammikuussa 2023). Vertaisryhmiin voit hakeutua varaamalla ajan maksuttomaan yksilökeskusteluun sähköisestä ajanvarauksesta tai ottamalla yhteyttä hankkeen chat-palvelun kautta. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen laheisena@maria-akatemia.fi. Yksilökeskusteluun osallistuminen ei vielä sido sinua mihinkään.

Lisätietoja osoitteesta mariaakatemia.fi/laheisena.