Seminarium: Ensamhet – människans följeslagare

Date: 12.01.2023
Time: 13:00 - 17:00
Location: Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors

kvinna i fönstret

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner flyer pdf: Seminarium_Ensamhet

Maria Akademis uppgift är att modigt arbeta för människans tillväxt och synliggöra olika aktuella teman i samhället. Ensamhet – självkännedom och livsmening är i fokus under seminariet. Var tionde person i Finland lider av ensamhet, de ensamma finns i alla grupper, oavsett kultur, ålder eller kön. Ensamhet är en av nutidens största hälsorisker och klassas som en folksjukdom. De senaste femton åren har forskare, politiker och journalister i Finland lyft fram ensamheten i samhället.

Vår förhoppning med seminariet är att öka deltagarnas medvetenhet om fenomenet ensamhet ur flera olika synvinklar och tillsammans skapa en diskussionskultur som öppnar upp för modet att mötas i ensamhet.

Pris                vuxna 30 €, för Maria Akademis medlemmar 25 €
Plats              Yrkeshögskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors
Anmälan    https://forms.office.com/r/jgZCd6Rfy4
Information  toimisto@maria-akatemia.fi

PROGRAM

Konferencier: Jari Savolainen, utbildningsansvarig lektor, Arcada UAS

13.00
Välkommen

Sari Nyberg, verksamhetsledare, Maria Akademi

Eivor Wallinvirta, utbildare, Maria Akademi

Jari Savolainen, utbildningsansvarig lektor, Arcada UAS

13.10-13.50
(P)ACE: (o)gynnsamma barndomsupplevelser och hoppfullhet – hur hänger de ihop med ensamhet?

Saija Westerlund-Cook, doktorand, Åbo universitet

13.50-14.30

Vår dragning till ensamhet

Hannes Nykänen. PD, filosof, Helsingfors universitet och Åbo Akademi

14.30-15.00     Kaffepaus

15.00-15.30
Ensamhetens rytmicitet – ett infodemiologiskt perspektiv

Jonas Tana, PD, utbildningsansvarig lektor, Arcada UAS

15.30-16.15
Dialog kring ensamhet

Annika Aspegren, krisarbetare och sakkunnig inom ensamhetsarbete, Helsingforsmission

 – i dialog tillsammans med erfarenhetsexpert

16.15-16.45
Ensamhet – egna berättelser

Nina Kihlman, gestaltterapeut

16.45-17

Avslutande diskussion

 

Med stöd av Svenska Kulturfonden och i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada