Katse äitiin – hyvinvoiva perhe ja työelämä

”Minulle oli tärkeintä aito kohtaaminen toisten kanssa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä toisten näkeminen ja kuuleminen. Ryhmässä oli paljon syvää ymmärrystä ja myötätuntoa toinen toisiamme kohtaan, mikä auttoi vaikeidenkin asioiden käsittelyssä. Eheytyminen enemmän omaksi itsekseni pikkutyttötarinan käsittelyn kautta. Oman voiman ja vahvuuksien löytäminen.”

Maria Akatemian Työnjanoon! -hanke (STEA 2019-2022) on pureutunut pienten lasten äitien työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteisiin ja kehittänyt vertaistukeen ja vapaehtoisten tarjoamaan mentorointiin pohjautuvan intervention kohderyhmän tueksi. Tule kuulemaan työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen teemasta asiantuntijapuheenvuoroja, intervention tuloksia ja vaikutuksia sekä kokemustarinoita hankkeen loppuseminaariin keskiviikkona 2.11.2022. Loppuseminaarin antia tuemme kahden viikon viestintäkampanjalla, jossa tuomme laajasti esiin teemaa, tuloksia ja kokemustarinoita.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan äidit ovat uupuneimpia tasa-arvoisemmissa maissa (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00220221211072813), mikä on ollut yllätys myös tutkijoille. Käytännössä edelleen suurempi hoivavastuu kodista ja lapsista on äideillä, jonka ohella halu tai paine osallistua työelämään on suuri.

Työnjanoon! -hankkeen tarkoituksena on ollut vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston sekä vapaaehtoisten tarjoaman mentoritoiminnan avulla. Tukea on tarjottu pienten lasten äideille lähitapaamisina Helsingissä ja Tampereella sekä verkkovälitteisesti neljän vuoden aikana. Toiminta on suunnattu pienten lasten äideille, jotka ovat kaivanneet tukea ja välineitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, halunneet vahvistaa omaa itsetuntemustaan ja sosiaalisia suhteitaan, ovat kärsineet pitkittyneestä stressistä, olleet masentuneita tai vaarassa masentua. Toiminnalla on vaikutettu yksinäisyyden vähentämiseen ja työstetty puuttuneita tukiverkostoja.

Seminaarin otsikko on Katse äitiin. Kun ryhmätoiminnan tuloksena osallistujien itsetuntemus ja tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen lisääntyivät paljon, myös kokemus omasta itsearvostuksesta ja hyvinvoinnista lisääntyi. Tämä vaikutus heijastuu hyvinvointina ja vahvuutena myös perheeseen ja työelämään. Kohderyhmän toimintakyvyn muutoksia on mitattu mm. Kykyviisarin ja Maria Akatemian Tunnevaaka® -mittarin avulla. Keskeisistä tuloksista voidaan todeta yksinäisyyden vähentyminen, vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen arjessa, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja ylipäätään ryhmän alussa ja lopussa tehdyn mittauksen avulla oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutos parempaan päin.

”Jaksan paremmin niin, että olen alkanut hyvin itsekkäästi pohtimaan omia voimavarojani ja jaksamistani ja sitä, kuka tai mikä näihin kahteen on oikeutettu. Olen hyvinkin syvällisesti alkanut miettiä sitä, miten voisin elää omien arvojeni mukaista elämää, ja pohtinut kaikkea yksittäisistä henkisen hyvinvoinnin valmennuksista aina kokonaiseen täyskäännökseen uralla. Hankalina hetkinä auttaa myös ajatus siitä, että on myös muita, jotka painiskelevat samojen haasteiden parissa, kuin minäkin – en siis ole yksin.”

Loppuwebinaari järjestetään ke 2.11.2022 klo 10–12, juontajana Marja Hintikka. Puhujina mm. Annukka Paasivirta, Lastensuojelun Keskusliitto; Susanna Bergendahl, Mothers in Business ja projektityöntekijät Iiris Nurmo ja Sini Svanberg, Työnjanoon! -hanke, Maria Akatemia.

Ilmoittautumiset: https://forms.office.com/r/WrWmy3ce8G

Mediayhteydenotot: järjestökoordinaattori Maaret Tiensuu, maaret.tiensuu(at)maria-akatemia.fi, p. 0406814727