Tukea psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille

Maria Akatemian kolmivuotinen (2024–2026 STEA) Vankemmaksi – tukea murros- ja varhaisaikuisikäisten vanhemmille -hanke käynnistyi maaliskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea vanhempia, joilla on murros- tai varhaisaikuisikäisten lasten (12-24v.) psyykkisestä oireilusta johtuvia haasteita vanhemmuudessa, parisuhteessa, omassa jaksamisessa tai tunnesäätelyssä. Nuorten mielenterveysoireilu on yleistä. Tutkimusten mukaan jopa joka neljäs nuorista kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä[i]. Diagnosoinnin ulkopuolella oleva ja tavallisesta murrosiän kehityksestä eroava psyykkinen oireilu on vielä yleisempää. Nuorten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt[ii]. Useamman häiriön esiintyminen samanaikaisesti on tyypillistä. Nuoren psyykkinen sairastuminen on aina koko perheen kriisi. Oireilulla on monitasoiset vaikutukset myös vanhempiin ja mahdollisiin sisaruksiin. Vanhemmuuden tuki on tilanteissa […]

Vinkit työelämälle erityistarpeisten lasten vanhempien tukemiseen – Läheisenä työelämässä -hanke mukana kampanjassa

Pähkinänsärkijät-verkosto on julkaissut kymmenen vinkkiä erityistarpeisten lasten vanhempien tukemiseen työpaikoilla. Läheisenä työelämässä -hanke on mukana Joustava työelämä -kampanjaviikon aikana tuomassa esille työn ja läheishoivan yhteensovittamisen ratkaisuja. Jo olemassa olevilla työn joustoilla ja käytänteillä sekä perheystävällistä työkulttuuria luomalla voidaan tukea erityistarpeisten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja työhyvinvointia. Näitä vinkkejä on koottu vinkkilistaan, jonka on julkaissut vammais- ja perhejärjestöistä koostuva Pähkinänsärkijät-verkosto. Joustava työelämä -kampanja toteutetaan 18.-31.3.2024. Vanhempaa tukevat esimerkiksi työaikajoustot, lomien ja työvuorojen ennakoiminen, palkalliset ja palkattomat vapaat, työyhteisön joustava ja perheystävällinen asenne sekä sujuvan työskentelyn johtaminen. Vanhemmat hyötyvät myös, jos he voivat hoitaa joitakin lapseen liittyvistä yhteydenotoista työajalla. Joustava työelämä -kampanjan sanoma […]

Naiserityisen työn verkoston kannanotto: Suomen tulee sitoutua väkivallan torjumiseen teoin, ei vain sanoin

Sukupuolistunut ja naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa valtava ongelma. Suomalaiset naiset kokevat muihin EU-maihin verrattuna toisiksi eniten väkivaltaa. Lähes joka toinen nainen Suomessa on kokenut väkivaltaa parisuhteessa. Väkivallalla on suuren inhimillisen kustannuksen lisäksi suuri hintalappu: pelkästään naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu terveydenhuollolle 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa. Todellisuudessa kokonaiskustannukset ovat tätä vieläkin suuremmat, ja muiden kuin fyysisen väkivallan kustannukset, saati muut haitat, jäävät piiloon. Lisäksi palveluja koskevia kustannuksia aiheutuu sosiaali- ja oikeuspalveluille. Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimukseen, jonka tavoitteena on naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuuseen. Askeleita oikeaan suuntaan onkin otettu vuoden […]

Kirjoituspyyntö työssäkäyville läheishoivaajille

Huolehditko läheisestäsi työn ohella? Haluaisitko auttaa Läheisenä työelämässä -hanketta kehittämään läheishoivaystävällisempää työelämää? Työstämme parhaillaan hankkeessa opasta, jonka tavoitteena on lisätä työnantajien, esihenkilöiden ja HR-ammattilaisten ymmärrystä läheishoivasta sekä tarjota tietoa ja työkaluja työpaikoille helpottamaan työn ja läheishoivan yhdistämistä. Keräämme oppaaseen ajatuksia ja kokemuksia läheishoivaajilta, jotta tarjottu tieto parhaiten tukisi heidän tarpeitaan. Kirjoituspyyntöä varten olemme luoneet Forms-kyselyn, johon vastataan anomyymisti. Pääset kyselyyn tästä. Kirjoituspyynnön kysymykset ovat ohjaavia. Voit halutessasi vastata vapaamuotoisesti tai valita vain osan kysymyksistä joihin haluat vastata. Osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Aineistosta häivytetään kaikki tunnistettavuuteen vaikuttavat tiedot. Pidätämme oikeuden muokata tekstiä käyttötarkoitukseen sopivaksi. Vaihtoehtoisesti voit lähettää ajatuksesi meille myös […]

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä, Läheisenä työelämässä -hanke

Kiinnostaako sinua läheis- ja omaishoitajien työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin kysymykset? Tule Maria Akatemialle hanketyöntekijäksi Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön yhteiseen Läheisenä työelämässä -hankkeeseen! Maria Akatemia ry rekrytoi hanketyöntekijää kehittämishankkeeseen Helsinkiin (STEA 2022-2024) hankkeen viimeiselle vuodelle. Hankkeessa tuetaan 40–65-vuotiaiden läheishoivaajien työssäjaksamista ja ehkäistään uupumista yksilö- ja ryhmämuotoisen toiminnan sekä vaikuttamistyön ja koulutuksen keinoin. Keskeisiä työtehtäviäsi ovat asiakastyö (yksilökeskustelut, vertaisryhmien ohjaaminen) asiantuntijatehtävät hankkeen vaikuttamistyössä ja kouluttamisessa osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, arviointiin ja viestintään Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa vähintään kolmen vuoden työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta tai järjestökentältä vahvoja vuorovaikutustaitoja ja viestintäosaamista Arvostamme taitoa johtaa omaa työtä ja joustavaa kehittämisorientaatiota kehittämishankkeen toteuttamisessa kiinnostusta vapaaehtoistyön integroimisesta osaksi […]

Läheisenä työelämässä -hankkeen väliseminaarin kooste ja tallenne

Läheisenä työelämässä -hankkeen väliseminaari ’Kahdessa vuorossa – Näkökulmia työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen’ toteutettiin webinaarina 25.10.2023. Paikalla oli monipuolinen ja asiantunteva puhujakaarti. Puheenvuoroissa tarkasteltiin läheishoivan ja työssäkäynnin yhteensovittamisen kysymyksiä monipuolisesti eri näkökulmista. Väliseminaarin aukaisi Läheisenä työelämässä -hankkeen hankepäällikkö Siru Jokimies, joka kertoi hanketta toteuttavista organisaatioista Maria Akatemiasta ja Miina Sillanpään Säätiöstä sekä hankkeen toiminnoista ja tavoitteista. Maria Akatemian toiminnanjohtaja Sari Nyberg jatkoi kertoen hankkeen ideoinnin taustoista, läheishoivasta ilmiönä sekä perusteluita hankkeen asiakastyön itsetuntemustyöskentelyyn. Läheishoivasta työelämäkysymyksenä naisvaltaisilla aloilla kertoi puheenvuorossaan Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen. Puheenvuorossaan Heidi käsitteli monipuolisesti läheishoivan sukupuolittuneisuutta ja sen vaikutuksia työelämään sekä työnantajan keinoja […]

Euroopan omaishoitajien päivä — tasapainoa työn ja läheishoivan yhdistämiseen

“Työ on parhaimmillaan minulle henkireikä. Ihanteellisessa tilanteessa voin töissä keskittyä täysin työtehtäviin ja kotona taas lapsen hoitoon. Valitettavasti tällaisia tasapainoisia jaksoja on harvoin. Henkisesti uuvuttava riittämättömyyden tunne niin äitinä, hoivaajana kuin työntekijänäkin on lähes aina läsnä. Taloudellinen tilanteeni ja mahdollisuuteni pitää huolta hyvinvoinnistani kärsivät eniten. Voin vain kauhulla kuvitella, kuinka raskas ja nopeasti loppuunpalamiseen päättyvä työtilanteeni olisi, jos työnantajan suunnalta ei heruisi yhtään joustoa, ymmärrystä ja henkistä tukea.”  Läheisenä työelämässä –hanke osallistuu 6.10.2023 juhlittavaan Euroopan omaishoitajien päivään, jonka teemana on tänä vuonna työn ja omaishoidon yhteensovittaminen. Kampanjan slogan Tasapainoa! Työn ja hoivan välissä elämä painottaa, että omaishoitajalla tulisi kaikissa työuran […]

Keijun Varjon chat yhdistyy elokuussa Naisenväkivalta.fi -chattiin

Chat-päivystyksemme on tarkoitettu naisille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Chatissa voit keskustella anonyymisti koulutetun päivystäjän kanssa. Keskustelu on luottamuksellista ja maksutonta, eikä sido sinua mihinkään. Chat-päivystykseen voivat olla elokuusta alkaen yhteydessä kaikki yli 15-vuotiaat tytöt ja naiset, jotka kaipaavat apua vihan, aggression tai väkivallan kysymyksiin. Chat palvelee naisenväkivalta.fi -sivustolla ti 1.8. alkaen seuraavina aikoina: Ti klo 10–12 ja klo 15–17 Ke klo 12–14 To klo 10–12 ja 14–16 Pe klo 10–12 Lisäksi perjantaisin Avoin linja -puhelinpäivystys klo 12–14. ”Ensimmäistä kertaa koin, että kokemukseni ja ongelmani otetaan vakavasti.” asiakkaan palaute

Maria Akatemian ehkäisevä väkivaltatyö täyttää 20 vuotta

Maria Akatemian ehkäisevä väkivaltatyö täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Työ alkoi psykoterapeutti Britt-Marie Perheentuvan johdolla vuonna 2003 ja siitä lähtien järjestössä on tehty uraauurtavaa työtä naisen väkivallan ilmiön äärellä: tarjottu apua naisille, jotka ovat käyttäneet tai jotka pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa sekä lisätty tietoa ja tietoisuutta vaikuttamistyön avulla tästä usein vaietusta aiheesta. Toiminnassa on erikoistuttu naisen väkivallan dynamiikkaan ja ehkäisyyn ja se sisältää laajan ymmärryksen väkivallan ilmiöstä, ihmisen hyvästä ja pahasta, väkivallan juurista sekä siitä, miksi ihminen käyttää väkivaltaa. Naisille suunnatussa ehkäisevässä väkivaltatyössä halutaan tuoda esiin naisen piilotettu aggressiivinen puoli sekä vastata naisten avuntarpeeseen väkivallan tunnistamisessa ja kohtaamisessa. Näiden 20 vuoden […]

Työnimuun! -hanke tarjoaa tukea nuorten naisten työhön integroitumiseen

Maaliskuussa käynnistyi Maria Akatemia ry:n ja Naistenkartano ry:n yhteishanke Työnimuun! – tukea nuorten naisten työhön integroitumiseen. Hankkeessa ennaltaehkäistään nuorten, alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista. Toimintamuotoina hankkeessa on yksilötyöskentely ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta. Lisäksi toteutetaan työnantajille suunnattuja työpajoja, koulutusta ja työelämämentoritoimintaa ja tuotetaan tietoa siitä, millaiset seikat ovat tärkeitä nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja uupumisen ehkäisyssä. Hanketta hallinnoi Maria Akatemia ry ja sen rahoittajana toimii STEA. Hanketta toteutetaan verkon välityksellä valtakunnallisesti sekä lähitoimintana Tampereella. Työelämä on isossa muutoksessa ja työn tekemisen tavat ovat muuttuneet. Mielenterveyden haasteet ovat suurin työntekijöiden […]

Maria Akatemian jäsen- ja vapaaehtoistoiminnan nimikilpailu on ratkennut

Järjestimme maaliskuussa nimikilpailun jäsen- ja vapaaehtoistoiminnallemme. Jäsenet ja vapaaehtoiset antoivat kilpailussa kaikkiaan 37 ääntä. Kilpa oli hyvin tiukka, sillä kahden äänen päässä toisistaan oli kolme nimivaihtoehtoa. Äänestyksen voitti yhdellä äänellä nimivaihtoehto Maria Akatemian jäsen- ja vapaaehtoistoiminta (9 ääntä). Toiseksi tiukassa kilvassa tuli Marialaiset (8 ääntä) ja kolmanneksi Maria Akatemian jäsenet ja vapaaehtoiset (7 ääntä). Maria Akatemian jäsen- ja vapaaehtoistoiminta kulkee siis jatkossakin samalla nimellä. Lämmin kiitos kaikille äänestäneille!

Läheisenä työelämässä -hankkeen vuosikatsaus

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön Läheisenä työelämässä -hanke on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville henkilöille, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen.  Teemme vaikuttamistyötä läheishoivan ja työn yhteensovittamisen ilmiöiden esille nostamiseksi. Yhteistyössä ovat vahvasti mukana myös hankkeen vaikuttajaverkoston jäsenet, joita ovat Varma, Talentia sekä Helsingin kaupungin Seniori-info.  Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Koulutamme ammattilaisia ja vapaaehtoisia työn ja läheishoivan yhteensovittamisen teemoista ja pyrimme lisäämään työnantajien tietoisuutta ilmiöstä, jotta yhä useampi läheishoivaaja saisi tukea esimerkiksi työelämän joustoista työpaikoillaan.  Hanke näkyvillä mediassa  Hankkeen teemoja käsitteleviä artikkeleita on julkaistu eri medioissa. […]

Kokoamme vapaaehtoisten kehittäjäryhmää Läheisenä työelämässä -hankkeeseen

Haluatko jakaa kokemuksiasi työn ja hoivan yhdistämisestä? Tule kanssamme kehittämään ja ideoimaan tukipalveluita, joissa läheisestään huolehtivat saavat tukea ja keinoja työelämän ja läheis- tai omaishoivaajaroolin yhdistämiseen. Kehittäjäryhmää pilotoidaan kokoontuen kerran verkkovälitteisesti kevään 2023 aikana. Tarkoituksena on kehittää ja ideoida Läheisenä työelämässä -hankkeen vapaaehtoistoimintaa työssäkäyville läheishoivaajille yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa. Toiminnan jatkumista arvioidaan yhdessä. Toivomme sinulta kokemusta työn ja hoivan yhdistämisestä sekä riittäviä voimavaroja kehittäjäryhmässä toimimiseen. Aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa työssäkäyvien läheishoivaajien tarpeita vastaavan tuen lisäämiseen, kokemuksien esilletuomiseen sekä vertaisryhmän tukeen. Lisäksi tarjoamme halutessasi kanavan tuoda läheis- ja omaishoitajien ääntä ja kokemuksia kuuluviin esimerkiksi lehtihaastattelujen […]

Tutkimus: Lähisuhdeväkivallan sovittelu hyödyttää useimpia, mutta seurantaa ja yhteyttä tukipalveluihin tulisi vahvistaa

Tuore Kuntoutussäätiön ja Maria Akatemian toteuttama tutkimus osoittaa, että lähisuhdeväkivallan sovittelu toimii pääsääntöisesti hyvin. Sovitteluun osallistutaan vapaaehtoisesti, sovitteluprosessi koetaan useimmiten onnistuneeksi ja sen lopputulos oikeudenmukaiseksi. Sovittelusta saadaan myös välineitä väkivallan ehkäisyyn. Lähisuhdeväkivallan sovittelua on kuitenkin tarpeen kehittää edelleen. Sovittelua pitäisi koulutuksen avulla kehittää niin, että väkivallan moninaisuus ja luonne huomioidaan aiempaa paremmin. Lisäksi sovittelusopimusten hyödyntämistä, sovittelun vaikutusten seurantaa ja sovittelun yhteyttä tukipalveluihin tulisi vahvistaa. Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa ja sillä selvitettiin lähisuhdeväkivallan sovittelun yleisiä piirteitä sekä osapuolten kokemuksia sovitteluprosessista ja sen vaikutuksista. Aineistoina olivat THL:n ylläpitämä SOPU-tietokanta sekä lähisuhdeväkivallan sovitteluun osallistuneiden haastattelut ja kysely. – Oli hienoa, […]

Maria Akatemian Tampereen toimisto muuttaa

Voit ladata tiedotteen tästä: Maria Akatemian Tampereen toimisto muuttaa Maria Akatemian Tampereen toimipiste muuttaa maaliskuun alussa uusiin, isompiin tiloihin. Löydät meidät siis jatkossa osoitteesta Puutarhakatu 11 C, 4. krs, 33210 Tampere. Maria Akatemian Tampereen aluetoimisto on perustettu vuonna 2011 ja toiminta on vuosi vuodelta vahvistunut. Viime vuonna ehkäisevän väkivaltatyön tiimi vahvistui uuden asiakastyöntekijän sekä Veerat-hankkeen hanketyöntekijän myötä. Maaliskuussa starttaava Työnimuun! -hanke laajentaa Tampereen ja koko Pirkanmaan aluetoimintaa entisestään hyvinvointia tukevan toiminnan alueelle. Tampereen toimistossa on Pirkanmaan alueelta tuleville asiakkaille mahdollisuus ehkäisevän väkivaltatyön kartoittaviin yksilökeskusteluihin sekä ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmätoimintaan lähitapaamisina. Uutena toimintana lähitapaamismahdollisuus myös Säröjä suhteessa -parisuhdetyöhön pariskunnille, joilla on huolta […]

Avoin työpaikka: Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, asiakastyöntekijä 

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.   Haluatko tehdä merkityksellistä ehkäisevää väkivaltatyötä nuorten naisten parissa? Tule työskentelemään kanssamme! Haemme kokoaikaista asiakastyön sijaista Maria Akatemia ry:n Keijun Varjo -toimintaan. Sijaisuus on määräaikainen ja kestää heinäkuun 2023 loppuun. Työ alkaa mahdollisimman pian. Keijun Varjo -toiminta on osa Maria Akatemian ehkäisevää väkivaltatyötä. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä väkivaltaa ja tukea nuoria naisia väkivallan, vihan ja aggression kysymyksissä.  Keijun Varjo -toiminnassa tarjoamme apua 15–28-vuotiaille nuorille naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä […]

Avoin työpaikka: Hankepäällikkö, nuorten naisten työssäjaksaminen

Kiinnostaako sinua nuorten naisten työssäjaksaminen? Tule Maria Akatemialle hankepäälliköksi Maria Akatemian ja Naistenkartanon yhteiseen Tampereelle sijoittuvaan Työnimuun!-hankkeeseen! Maria Akatemia ry rekrytoi hankepäällikköä kolmivuotiseen kehittämishankkeeseen Tampereelle (STEA 2023-2025). Työnimuun!-hankkeen tavoitteena on ehkäistä alle 36-vuotiaiden naisten syrjäytymistä työelämästä vahvistamalla työssä jaksamista ja työnantajien valmiuksia tukea naisten ammattiin sosiaalistumista. Kyseessä on Maria Akatemian ja Naistenkartanon yhteistyönä toteutettava hanke, jossa yhdistyy naiserityisen työn sekä hyvinvoinnin ja työelämän osaamisalueet. Toimintamuotoina ovat yksilö- ja ammatillisesti ohjattu vertaisryhmätoiminta, joka pohjautuu itsetuntemustyöskentelyyn. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa tarjoamalla työpajoja, koulutusta ja työelämämentorointia sekä tuotetaan tietoa nuorten naisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä ja uupumisen ehkäisystä. Hankkeeseen rekrytoidaan Maria […]

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä, digitaalisen ja taloudellisen väkivallan ehkäisy

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. HANKETYÖNTEKIJÄ, digitaalisen ja taloudellisen väkivallan ehkäisy Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana uudessa kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on digitaalisen ja taloudellisen väkivallan ehkäisy? Tule työskentelemään kanssamme! Haemme ajalle 1.2.2023-31.12.2025 kokoaikaista (100 %) HANKETYÖNTEKIJÄÄ Nettideittiturva-hankkeeseen (STEA 2023-2025), jossa tavoitteena on tukea romanssihuijausten uhreja ja tekijöitä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi sekä tuottaa tietoa ammattilaisille ja väestölle ilmiön tunnistamiseksi. Kyseessä on Sosped-säätiön ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kehittämishanke, jossa yhdistyvät Sosped-säätiön digitaalisen toimintaympäristön […]

Joulun päivystysajat ja aukiolo

Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön joulun päivystysajat löydät täältä. Toimiston puhelin on suljettu 24.12.-1.1. Toimiston sähköpostia luetaan myös välipäivinä. Lempeää ja rauhallista joulua ja hyvää vuotta 2023!

Katse äitiin – hyvinvoiva perhe ja työelämä

”Minulle oli tärkeintä aito kohtaaminen toisten kanssa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen sekä toisten näkeminen ja kuuleminen. Ryhmässä oli paljon syvää ymmärrystä ja myötätuntoa toinen toisiamme kohtaan, mikä auttoi vaikeidenkin asioiden käsittelyssä. Eheytyminen enemmän omaksi itsekseni pikkutyttötarinan käsittelyn kautta. Oman voiman ja vahvuuksien löytäminen.” Maria Akatemian Työnjanoon! -hanke (STEA 2019-2022) on pureutunut pienten lasten äitien työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteisiin ja kehittänyt vertaistukeen ja vapaehtoisten tarjoamaan mentorointiin pohjautuvan intervention kohderyhmän tueksi. Tule kuulemaan työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen teemasta asiantuntijapuheenvuoroja, intervention tuloksia ja vaikutuksia sekä kokemustarinoita hankkeen loppuseminaariin keskiviikkona 2.11.2022. Loppuseminaarin antia tuemme kahden viikon viestintäkampanjalla, jossa tuomme laajasti esiin teemaa, tuloksia […]

Katse äitiin: keräämme äitiystarinoita!

Keräämme äitien tarinoita ja kokemuksia äitiydestä. Kerro oma tarinasi tällä nimettömällä lomakkeella. Millainen sinun matkasi äitinä on ollut? Entä millaisena olet kokenut perhe-elämän ja työn yhdistämisen? Kerro meille kokemuksistasi ja vaikuta – voit vastata vain niihin kysymyksiin, jotka koet merkityksellisiksi oman tilanteesi osalta. Tarinoita hyödynnetään hanketyön kehittämisessä ja viestinnässä. Pidätämme oikeuden muokata tekstiä käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kirjoittamalla tarinasi teet erilaisia äitiyden kokemuksia näkyväksi ja annat arvokasta tietoa. Osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Aineistosta häivytetään kaikki tunnistettavuuteen vaikuttavat tiedot ja osallistuminen tapahtuu anonyymisti. Työnjanoon! -hankkeen avulla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. […]

Haemme mentoreita äideille!

Maria Akatemian Työnjanoon! -hankkeessa on kehitetty mentoritoimintaa äideille. Haemme nyt uusia mentoreita! Äidit kaipaavat kohtaamista ja kuuntelijaa, joka on valmiina vastaanottamaan, kysymään ja keskustelemaan. Ryhmissä äidit kuvaavat usein yksinäisyyden tunnetta ja mietteitä, joista ei voi ystävien tai läheisten kanssa puhua tai ottaa esiin. Äideillä on kaipuu saada tukea, jota ei saa esimerkiksi omalta sukupolviketjulta. Luottamukselliset keskustelut esimerkiksi pikkulapsiarjesta, perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä itsetuntemuksesta ovat kullanarvoisia ja tukevat äidin jaksamista sekä mielen hyvinvointia. Yksinäisyyden ja yksin jäämisen tunne helpottuu, kun tietää mentorin olevan olemassa ja saatavilla. Mentorisuhde kestää noin vuoden ja tapaamisia on noin kerran kuukaudessa. Suurin osa tapaamisista on […]

VEERAT-hanke yhdistää naiserityisen päihdetyön ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön

Lataa tiedote tästä. Toukokuussa käynnistyi A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteishanke VEERAT – vertaisuudesta toivoa ja työkaluja omaan kasvuun sekä toipumiseen (2022–2024). Hankkeessa keskitytään väkivallan ehkäisyyn lähisuhteissa tarjoamalla tietoa ja vertaistukea naisille, joilla on huoli omasta päihteiden käytöstä tai haluavat vahvistaa toipumistaan sekä pelkäävät käyttävänsä tai ovat käyttäneet väkivaltaa.  Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä naisten kokeman stigman vähentämiseksi ja väkivallan teemojen puheeksi ottamisen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi A-Kiltojen Liitto ry ja sen rahoittajana toimii STEA. Päihteidenkäytöstä toipuvien naisten väkivallankokemukset tulevat edelleen ohitetuiksi. Naisten kokemus väkivallan tekijänä lähisuhteessa yhdistettynä omaan haitalliseen päihteiden käyttöön syventää entisestään naisten kokemaa stigmaa ja naisten on […]

Läheisenä työelämässä -hankkeen asiakastoiminta on käynnistynyt

Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Läheishoivalla tarkoitetaan läheisen henkilön tarpeista huolehtimista ja sen voidaan ajatella kattavan kaiken lähisuhteissa tapahtuvan avun sekä huolenpidon.  Suomessa on todettu olevan yli 700 000 henkilöä, jotka huolehtivat läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Juuri tähän haasteeseen Läheisenä työelämässä -hankkeessa pyritään löytämään ja kehittämään ratkaisuja. Hankkeen asiakastoimintaan sisältyy chat-palvelu, ammatillisesti ohjatut yksilötapaamiset ja vertaistukiryhmät. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä etäyhteyksin että […]

Läheisenä työelämässä -hanke kerää työssäkäyvien läheishoivaajien tarinoita

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön Läheisenä työelämässä -hanke kerää 40–65-vuotiaiden työssäkäyvien läheishoivaajien tarinoita ja kokemuksia työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä. Tarinoiden keräämisen tavoitteena on lisätä ilmiön näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä työnantajien ymmärrystä läheishoivan ja työelämän yhdistämisestä ja työelämän joustoista. Tarinoita hyödynnetään hanketyön kehittämisessä ja viestinnässä. Tarinoita kerätään Forms-kyselylomakkeen kautta. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Läheisestä huolen pitäminen voi olla oma valinta ja tuntua mielekkäältä, tärkeältä ja luonnolliselta. Läheishoivaajalle työ voi toimia levähdyspaikkana ja vastapainona läheisestä huolehtimiseen ja työelämä voi parhaimmillaan luoda onnistumisen tunnetta, innostusta sekä merkityksellisyyttä. Työn ja hoivan yhdistäminen voi […]

Kesällä supistetut päivystysajat

Kesä-heinäkuussa päivystämme supistetuin ajoin: Tiistai klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Sekä Naisenväkivalta- että Keijun varjo -chat löytyvät nyt osoitteesta naisenväkivalta.fi. Leppoisaa kesää!

Naisenväkivalta.fi-sivusto tukee jatkossa kaikenikäisiä naisia omissa väkivallan kysymyksissä

Naisenväkivalta.fi-sivusto on uudistunut, ja jatkossa se palvelee ikään katsomatta kaikkia naisia, jotka tarvitsevat tukea vaikeiden tunteiden, aggression ja väkivallan käsittelyssä. Aiemmin sivustolla on tavoitettu työikäiset naiset, mutta uudistuksen myötä sivustolle siirtyy myös Maria Akatemian 15–28-vuotiaille naisille suunnattu Keijun varjo -toiminta. Naisenväkivalta.fi-sivustolta löydät niin väkivallan kysymysten kanssa painiville naisille kuin ammattilaisillekin suunnattua tietoa. Voit olla yhteydessä ehkäisevän väkivaltatyön ammattilaisiin chatin kautta. Chat-yhteydenoton jälkeen sinulla on mahdollisuus maksuttomiin tukikeskusteluihin videon välityksellä tai puhelimitse (pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla myös lähitapaamisiin). Keskusteluissa kartoitetaan omaa elämäntilannetta ja historiaa sekä motivaatiota syventää omaa itsetuntemusta ryhmässä. Ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistuellinen pienryhmä naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä […]

Läheisenä työelämässä -hanke esittäytyy

Huhtikuussa on käynnistynyt Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) Läheisenä työelämässä -yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeetta koordinoi Maria Akatemia ja rahoittajana toimii STEA. Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, joka voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Hankkeessa tullaan kehittämään läheishoivaajille suunnattua yksilö- ja ryhmämuotoista tukea, jonka tavoitteena on tarjota läheishoivaajalle työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan niin verkon välityksellä kuin […]

Tiedote: Uusi Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea työelämän ja läheishoivan yhteensovittamiseen

Huhtikuussa on käynnistynyt Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) Läheisenä työelämässä -yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi, joka koostuu hankepäälliköstä ja kahdesta hanketyöntekijästä. Hankepäällikkö Siru Jokimies ja hanketyöntekijä Suvi Kehälinna työskentelevät Maria Akatemian palveluksessa ja hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri työskentelee Miina Sillanpään Säätiön palveluksessa. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja rahoittajana toimii STEA. Läheisestä huolen pitäminen on yleinen ilmiö ja yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Ilmiö tulee lähivuosina ja -vuosikymmeninä todennäköisesti lisääntymään, kun ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäisen […]

Työnjanoon!-hanke osoittaa: Äitien jaksamiseen ja hyvinvointiin on mahdollista vaikuttaa

Maria Akatemian Työnjanoon!-kehittämishanke jatkaa toimintaansa vuoden 2022 loppuun asti. Vuonna 2019 alkanut Stea-rahoitteinen hanke on ollut kaikilla mittareilla tarpeellinen, saavuttanut hyvin kohderyhmänsä ja tulokset puhuvat puolestaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat pienten lasten äidit, joilla on haasteita perheen ja työn yhteensovittamisessa. Ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä on ollut lähes sata äitiä. Ryhmän jälkeen äidit ovat halutessaan voineet liittyä Naisverkoston toimintaan sekä hakeneet itselleen omaa pitkäaikaista ja vapaaehtoista mentoria oman työskentelyn jatkotueksi.  Ryhmät ovat kokoontuneet Helsingissä ja Tampereella sekä valtakunnallisesti verkossa. Ryhmäprosessin aikana on pysähdytty oman itsen äärelle ja pohdittu omia voimavaroja sekä haasteita. Itsetuntemustyöskentelyn kautta on käyty läpi omaa kasvutarinaa, sukupolviketjua, lähisuhteita, […]

Webinaari: Väkivallasta validointiin

Lämpimästi tervetuloa Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijoiden tarjoamaan avoimeen ja maksuttomaan webinaarin toukokuussa! Väkivallasta validointiin -webinaarisarjan toisen osan teemana on vahvistava kohtaaminen vanhemmuudessa. Se on tarkoitettu äideille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Asiaa tunteiden kohtaamisesta sekä tietoa tarjoamastamme tuesta aggression ja väkivallan kysymyksissä. Mukaan mahtuu 100 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Missä Verkossa Zoom-alustalla Aika Tiistaina 3.5.2022 klo 12.30-13.30 Hinta Maksuton (STEA) Ilmoittautuminen https://forms.office.com/r/heUQ9Q1j7a Lisätiedot maija.isosaari@maria-akatemia.fi, p. 050 304 7455    

Seminarium 30.3.2022: Berättelser från generationers källor

Ladda ner flyer pdf här Maria Akademis uppgift är bland annat att skapa en positiv diskussionskultur mellan olika generationer samt att främja förståelse och respekt för olika generationers berättelser, och hur man kan relatera till dem och förstå dem i dagens samhälle. Vår förhoppning med seminariet är att väcka deltagarna till insikt om sin egen personliga historia men också få syn på olika fenomen, som löper genom tiderna – vi vill öppna dörrar både bakåt och framåt för att tillsammans få en uppfattning om kontinuitet och förändring i dagens värld. Tid onsdagen den 30 mars 2022 kl. 13-17 PROGRAM Konferencier: Jari […]

Päivystys 14.-18.3.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Tiistai 15.3. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 16.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 17.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 18.3. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Artikkeli: Vaarallinen pakokeino

”Jopa tuhannet suomalaisnuoret tekevät itselleen väkivaltaa esimerkiksi viiltelemällä itseään. ”Monelle nuorelle siinä on kyse pyrkimyksestä helpottaa pahaa oloa ja ahdistusta ja niitä sietämättömiä tunteita, joita ihminen tuntee.  Viiltely on ikään kuin keino lohduttautua valtavassa lohduttomuudessa. Se on kuitenkin hyvin vahingollinen tapa purkaa omaa oloa”, selittää Elina Rajaniemi, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija ja koordinaattori Maria Akatemian Keijun varjo -toiminnasta. Rajaniemi kertoo, että monet Keijun varjo -palvelun asiakkaat kuvaavat itseen kohdistuvan väkivallan tuntuvan pahan olon ja epävarmuuden keskellä asialta, jota he pystyvät itse hallitsemaan. (…) Miten aikuisen sitten tulisi toimia, jos huomaa nuoren vahingoittavan itseään? Rajaniemi korostaa, ettei tilannetta kannata pelätä. ”Ota asia rohkeasti puheeksi. Jos nuori […]

Yle tieto-isku: Tunne voimavarasi

Tällä viikolla on esillä YLE:n kanavalla tietoiskuna Tunne voimavarasi -hankkeen video ja omaishoitajan tarina. Tunne voimavarasi -hankkeen tavoitteena on edistää ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista. Tunne voimavarasi on STEA:n tukema kehittämishanke vuosille 2020-2022. Kyseessä on Miina Sillanpään Säätiön, Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton yhteishanke, jota koordinoi Miina Sillanpään Säätiö. LATAA TÄSTÄ TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille kirjanen pdf KATSO VIDEO alla tai YouTubessa

Päivystys 28.2.-4.3.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 28.2. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 1.3. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 2.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 3.3. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 4.3. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä (VEERAT)

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana uudessa kehittämishankkeessa luomassa toimintamallia, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa. Tule työskentelemään kanssamme! Tarjolla on hanketyöntekijän tehtävä toukokuussa käynnistyvässä VEERAT- vertaisuudesta toivoa ja työkaluja toipumiseen -hankkeessa (STEA 2022-2024). Kyseessä on A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kehittämishanke, jossa yhdistyvät A-Kiltojen Liiton naiserityisen päihdetyön osaaminen ja Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön […]

Artikkeli: Suvi raivosi ja löi poikaansa, kunnes oli pakko hakea apua – väkivaltaisia naisia yhdistävät usein nämä piirteet

”Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija Veera Virta kohtaa työssään eri-ikäisiä naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Tyypillinen apua hakeva nainen on tavallinen, 30–45-vuotias ruuhkavuosia elävä alle kouluikäisten lasten äiti. Arjen väsymys ja kuormitus saa tunteet lyömään yli. Lyöminen ei ole aina se, mikä satuttaa eniten. Maria Akatemian työssä näkyy enemmän henkistä väkivaltaa, esimerkiksi uhkailua, nimittelyä ja nolaamista. Tutkimusten mukaan henkisestä väkivallasta voi jäädä uhriin syvemmät jäljet kuin yksittäisistä fyysisistä teoista. Äitien lisäksi toinen selkeä ryhmä avunhakijoissa ovat nuoret, noin parikymppiset naiset. Heillä väkivalta on vain yksi elämän haasteista: voi olla päihde- ja mielenterveysongelmaa sekä muita elämänhallinnan ongelmia. Nuorilla naisilla […]

Päivystys 22.-25.2.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Tiistai 22.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Keskiviikko 23.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 24.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 25.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Tilaa vertaisryhmissä: Työnjanoon! työn ja perheen yhteensovittaminen

Tarvitsetko omaa aikaa, ovatko voimasi vähissä, puuttuuko ilo arjestasi? Koetko ristipaineita työn ja perhe-elämän yhdistämisessä? Kaipaatko tukea vanhemmuuteen? Jos oma jaksaminen huolettaa, tule mukaan pienten lasten äitien vertaisryhmään! Ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä paneudumme pienten lasten äitien elämäntilanteeseen, tunteisiin ja tarpeisiin sekä etsimme yhdessä voimavaroja ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän suuntaan. Keväällä 2022 alkamassa kaksi Työnjanoon!-ryhmää – Helsingissä Maria Akatemian toimistolla, osoitteessa Malmin raitti 17 B – Kuntayhtymä Karviaisen ryhmässä, osoitteessa Ojakkalantie 10, Nummela. ESITE Karviaisen ryhmä kevät 2022 Työnjanoon!-ryhmät alkavat kevään aikana heti, kun paikat täyttyvät (max 8 osallistujaa). Lisätiedot ja haku ryhmään Sini Svanberg, p. 040 554 8167, sini.svanberg@maria-akatemia.fi Iiris […]

Päivystys 15.-18.2.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 14.2. Hyvää ystävänpäivää! Tiistai 15.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 16.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 17.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 18.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Blogikirjoitus: Vanhat Vaikuttajat

Julkisessa keskustelussa vanhempia ikäluokkia käsitellään yleensä ongelmana: miten valtion rahat riittävät negatiivisessa huoltosuhteessa. Vanhojen, yli 75- vuotiaiden määrää lisääntyy nopeasti ja työikäisten määrä vähenee. Tässä keskustelussa jäävät piiloon kokonaan ne potentiaalit, mitä vanhoille kokemuksensa ja kestävyytensä ansiosta on kertynyt. Vielä enemmän näkymättömiin jää se kapasiteettisten, hyvinvoivien ihmisten ryhmä, joka on tullut eläkeikään ja vapautunut työtehtävistään. On riski, että heidän osaamisensa, elinvoimansa ja kokemuksensa hiipuvat hiljalleen näkymättömiksi. Näin he kadottavat myös tunteen merkityksellisyydestään. On tärkeää tiedostaa, hahmottaa ja sanoittaa niitä ilmiöitä ajassamme, joiden seurauksena kokemustiedon arvo hämärtyy. Maria Akatemiassa olemme aloittaneet ryhmän Vanhat Vaikuttajat, jossa ohjatun vertaisryhmän tuella tutkitaan ja etsitään vanhemman […]

Uutiskirje 1/2022: Uutta kumppanuutta ja kevään ohjelmaa

”Tänä keväänä uudet tuulet puhaltavat monin tavoin, uudistuvassa toiminnassamme ja uusien käynnistyvien hankkeiden osalta. Kehittämistyötä uudistuvien toimintojen ja hankkeiden tiimoilta tapahtuu entistä vahvemmin kumppanuuksissa sekä nykyisten että uusien toimijoiden kanssa. Osaamista jakamalla ja yhdistämällä pystymme tukemaan hyvinvoinnin vahvistamista sekä yksilö- että yhteisötasolla. Toimintamme perustuu vahvaan asiantuntijuuteen, jonka rinnalle integroimme entistä vahvemmin vapaaehtoistoimintaa. Tämä valinta näkyy vahvasti sekä meidän uusien hankkeiden että jo olemassa olevien toimintojen toimintasuunnitelmissa ja toteutuksessa. Vapaaehtoistoimijoiden määrä ilahduttavasti nousee koko ajan ja vapaaehtoisten kehittäjäryhmän kanssa muotoilemme aktiivisesti osallisuuden ja toimijuuden mahdollisuuksia toiminnoissamme. Vapaaehtoisten innostus, motivaatio ja sitoutuminen kannustaa meitä eteenpäin, yhdessä toimien. Tarjoamme mielenkiintoisia ja merkityksellisiä osallistumisen […]

Päivystys 7.-11.2.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 7.2. peruttu Tiistai 8.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 9.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 10.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 11.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella. Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana uudessa kehittämishankkeessa luomassa toimintamallia, jolla tuetaan läheishoivaajien työssä jaksamista ja vahvistetaan heidän voimavarojaan arjessa? Hanketyöntekijä, tule työskentelemään kanssamme! Tarjolla uusi tehtävä kolmivuotisessa käynnistyvässä Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hankkeessa (STEA 2022-2024). Hankkeessa tuetaan 40-65 -vuotiaiden läheishoivaajien työssä jaksamista ja ehkäistään uupumista yksilö- ja ryhmämuotoisen toiminnan sekä vaikuttamistyön ja koulutuksen keinoin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Miina Sillanpään Säätiön kanssa. Hanketyöntekijänä pääset työskentelemään kolmihenkisessä tiimissä, jota […]

Tiedote: Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen

Keväällä 2022 käynnistyvä Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hanke on Maria Akatemia ry:n ja Miina Sillanpään Säätiön yhteistyössä toteuttama kolmivuotinen hanke (STEA 2022-2024). Uudessa yhteistyöhankkeessa tuetaan 40-65 -vuotiaiden läheishoivaajien työssä jaksamista ja ehkäistään uupumista, minkä työelämän ja läheishoivaajan rooli yhteensovittaminen voi aiheuttaa. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä digitaalisesti että lähitoimintana. Työssä käyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssä jaksamiseen sekä työn ja läheishoivaajaroolin yhdistämiseen ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä. Kehitettävä toimintamalli koostuu psykoedukatiivisesta ja vertaistuellisesta yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Keskeisessä roolissa on myös vaikuttajaverkostossa tehtävä vaikuttamistyö. Sen avulla tukea tarvitsevat läheishoivaajat löytävät avun piiriin sekä tietoisuus läheishoivaajuudesta ja siihen liittyvistä kuormitustekijöistä lisääntyy yksilö-, yhteisö- […]

Tukea pariskunnille: Säröjä suhteessa?

Onko parisuhteessanne naisen käyttämää väkivaltaa tai pelkoa siitä? Huolestuttaako keskinäinen vuorovaikutuksenne? Olisiko tarvetta tarkastella suhteen säröjä ammattilaisen kanssa? Maria Akatemia tarjoaa pariskunnille suunnattua maksutonta viiden kerran työskentelyä, jossa tarjotaan apua tilanteissa, joissa parisuhteessa ilmenee naisen käyttämää väkivaltaa. Väkivalta rikkoo omia ja toisen rajoja. Se voi olla esimerkiksi toisen arvostelua, mykkäkoulua, kontrollointia, alistamista, tavaroiden heittelyä ja monenlaista fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Työskentelyn teemoja ovat mm. rakentava riitely, vuorovaikutuksen haasteet parisuhteessa, tunteet ja tarpeet sekä niiden vaikutus parisuhteeseen, vastuunotto ja vaikuttamismahdollisuudet. Ilmoittautuminen pariskuntatyöskentelyyn tästä linkistä. Tutustu myös yksilötyöskentelyymme: Naisenväkivalta.fi (STEA:n tukema toiminta)

Tiedote: VEERAT-kehittämishanke pureutuu naisten kokemuksiin väkivallasta

VEERAT- hanke on A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kolmivuotinen STEAn rahoittama kehittämishanke. Hankkeessa yhdistetään A-Kiltojen Liiton osaamista ja naiserityisen päihdetyön kenttää Maria Akatemialla olevaan ehkäisevän väkivaltatyön osaamiseen. VEERAT-hankkeen päätavoitteena on kehittää psykoedukatiivinen ja traumasensitiivinen vertaisryhmätoiminnan malli, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on väkivaltaa kohdanneet tai käyttäneet naiset, joilla on kokemus omasta haitallisesta päihteidenkäytöstä. Lisäksi kohderyhmiä ovat naisten kanssa työskentelevät sote-alan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä A-kiltatoiminnassa jo mukana olevat ja uudet vapaaehtoiset ja vertaistoimijat. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset […]

Artikkeli ja keskustelua vanhemmuuden uupumuksesta

Mitä vanhemmuuden uupumus on? Vanhemmuuden uupumus on vanhemmuudesta johtuvaa. Se on erillinen ilmiö työuupumuksesta. Uupumuksen alkuvaiheessa ihminen saattaa voida todella hyvin esimerkiksi työpaikalla, vaikka kotona olisi todella uupunut. Kun uupumus syvenee, alkaa oireilu näkyä jokaisella elämän osa-alueella. Vanhemmuuden uupumus koostuu neljästä osa-alueesta: Ensimmäinen on uupumusasteinen väsymys, joka ei mene ohi levolla. Toinen on tympääntyminen vanhemmuuden rooliin – siitä katoaa ilo. Kolmas on emotionaalinen etääntyminen lapsista. Vanhempi huolehtii vain lapsen perustarpeista. Viimeinen on kokemus siitä, ettei ole yhtä hyvä vanhempi kuin on aiemmin ollut. Vanhemmuuden uupuminen aiheuttaa suuren riskin vanhemman väkivaltaiselle käytökselle ja lasten kaltoinkohteluun. Vanhemmuuden uupumus ei tarkoita sitä, ettei […]

Päivystys 31.1.-4.2.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 31.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 1.2. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 2.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 3.2. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 4.2. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Seminaari 23.3.2022: Omaishoitajan arki ja haastavat tunteet

Tunne voimavarasi -hanke järjestää 23.3.2022 väliseminaarin ’Omaishoitajan arki ja haastavat tunteet ’. Maksuton seminaari tarjoaa tietoa, tukea ja työkaluja omaishoitajille sekä omaishoidon parissa toimiville vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Tilaisuudessa kuullaan omaishoitajien ja asiantuntijoiden puheenvuoroja tunteista, kohtaamisesta, vertaisuudesta sekä voimavaroista. Paikka Paasitornissa (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki ) ja verkossa Ilmoittautuminen 16.3 mennessä Surveypal -lomakkeella OHJELMA 12.30-12.50 Tilaisuuden avaus Merja Mäkisalo-Ropponen, kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Kaisa Parviainen, kehittämispäällikkö, Omaishoitajaliitto 12.50-13.35   Uhkaavat tunteet ja tilanteet omaishoidon arjessa Liina Sointu, YTT, yhteiskuntatutkimuksen yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto 13.35-14.00 Tauko 14.00-14.45   Aidon kohtaamisen anatomia arjessa ja ammattilaisuudessa Maija Isosaari, ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija, Maria Akatemia 14.45-15.15 Omaishoito antaa ja vie voimavaroja Omaishoitajat kertovat kokemuksistaan 15.15-15.45 “En ole tunteideni kanssa yksin” -Tunne voimavarasi […]

Seminarium 30.3.2022: Berättelser från generationers källor

Ladda ner flyer pdf här Maria Akademis uppgift är bland annat att skapa en positiv diskussionskultur mellan olika generationer samt att främja förståelse och respekt för olika generationers berättelser, och hur man kan relatera till dem och förstå dem i dagens samhälle. Vår förhoppning med seminariet är att väcka deltagarna till insikt om sin egen personliga historia men också få syn på olika fenomen, som löper genom tiderna – vi vill öppna dörrar både bakåt och framåt för att tillsammans få en uppfattning om kontinuitet och förändring i dagens värld. Tid onsdagen den 30 mars 2022 kl. 13-17 PROGRAM Konferencier: Jari […]

Päivystys 24.-28.1.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 24.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 25.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 26.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 27.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 28.1. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystys 17.-21.1.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Tiistai 18.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 19.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 20.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 21.1. klo 13-15 Avoin linja p. 09 7562 2260

Haku auki koulutukseen: Tunnevaaka®-ryhmänohjaaja

Sinustako Tunnevaaka®-ryhmänohjaaja äitien vertaisryhmään? Maria Akatemian Tunnevaaka®-menetelmä tarjoaa apua äideille, jotka kaipaavat tukea vanhemmuuteen ja tunteiden säätelyyn. Ryhmänohjaaja-koulutuksessa saat valmiudet ohjata 10 x 2 tunnin vertaistukiprosessia ja saat käyttöösi Tunnevaaka®-oppaan ja -mittarin työsi tueksi. Lue lisää maksullisesta koulutuksesta TÄSTÄ

Päivystys 10.-14.1.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 10.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 11.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 12.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 13.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 14.1. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystysajat 3.-5.1.2022: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme: Maanantai 3.1. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 4.1. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 5.1. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Hyvää loppiaista!

Hyvää joulua!

Kiitos yhteisistä hetkistä vuonna 2021!Onnea vuoteen 2022!toivottaaMaria Akatemian väki Toimistomme on suljettu 24.12. ja 30.-31.12.2021. Ehkäisevän väkivaltatyön aikataulu TÄSTÄ 

Haku auki: Ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntija

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla vaikuttamassa väkivallan vähenemiseen? Haemme innostunutta ja osaavaa työntekijää naisten parissa tehtävään ehkäisevään väkivaltatyöhön määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2022-30.11.2022.  Tehtävä sijoittuu Helsinkiin Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön toimintamuotoon, jossa tarjotaan apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Maria Akatemia ry on ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia edistävä yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.  Toimimme valtakunnallisesti. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.  Tarjoamme apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Asiakastyön lisäksi työssä saatua kokemusta ja asiantuntemusta levitetään ja juurrutetaan kouluttamalla ammattilaisia sekä tekemällä tiedotus- ja vaikuttamistyötä. Työmuotoja ovat chat- ja puhelinpäivystys, kartoittavat yksilökeskustelut sekä vertaisryhmät. Asiakastyötä tehdään sekä paikan päällä toimipisteessä että verkkovälitteisesti.  Keskeisiä työtehtäviäsi ovat  Chat- ja puhelinpäivystykset   Yksilötyö Vertaisryhmien ohjaaminen  Osallistuminen toiminnan […]

Katseita-blogissa: Kohti parempaa työhyvinvointia moniäänisyyden pelikentällä

Työelämän kysymykset edellyttävät tänä päivänä moniosaajan otetta. Työelämä on nopeassa muutoksessa, jolle lisävauhtia on antanut koronapandemia. Miten Maria Akatemia on mukana tässä muutoksessa ja miten Maria Akatemia vastaa näihin haasteisiin? Tarvitsemme työelämässä ihmisyyttä ja ihmiskohtaamisia voidaksemme hyvin. Mutta annammeko tänä päivänä riittävästi aikaa ja henkistä tilaa aidoille kohtaamisille, eikä ainoastaan asioiden hoitamiselle. Mitä merkityksiä annamme aidoille ja arvostaville kohtaamisille? Työelämän hyvinvointi on kiinni sinusta ja minusta. Mihin uskomme? Maria Akatemiassa ymmärretään ihmisyyttä työelämässä muun muassa kahden käsitteen, sisäisen käsikirjoituksen® ja ihmisen kasvuimpulssin, kautta. Käsitteet nostavat ihmisyyden ilmiöt esille. Käsitteiden kautta ymmärrämme, että ihmisen sisäisen kasvun työ on ihmiselle jatkuva heiluriliike erilaisten vetovoimien välillä. Kirjailija […]

Uutiskirje 11/2021: Kohti yhteisöllistä työkulttuuria 2022

Lue uutiskirje TÄSTÄ Vuosi alkaa olla lopuillaan. Haluamme kiittää kaikkia toiminnassa mukana olevia, asiakkaita, jäseniä, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja työyhteisöjä. Ilolla voimme todeta, että vuosi on ollut tapahtumarikas ja olemme rakentaneet yhteyksiä yhä useampaan ihmiseen ja yhteisöön. Yhdessä olemme vahvistaneet hyvinvointia yhteiskunnassa monipuolisesti ja laaja-alaisesti.Erityisen huomion haluamme kiinnittää vuoden loppupuolella työyhteisöihin, jotka ovat uutteralla, sitoutuneella ja motivoituneella työotteella tehneet tärkeää työtä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa. Jokaisen työyhteisön jäsen on ollut tavalla tai toisella mukana työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen teeman äärellä. Samalla kun etätyö on tuonut kaivattua joustavuutta, ovat toiset kipuilleet yksinäisyyden ilmiön kanssa. Väistämättä tällä on ollut vaikutusta yhteisöllisyyteen, sen muuttumiseen tai […]

Päivystys- ja jouluaukioloajat 20.-30.12.2021

Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Palvelut ovat maksuttomia (STEA). Päivystämme jouluviikolla: Maanantai 20.12. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat PERUTTU klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 21.12. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 22.12. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 23.12. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille Perjantai 24.12. Rauhallista joulun aikaa! Toimistomme on suljettu 24.-31.12. 27.-29.12. vastaamme puhelimitse 09 7562 2250 ja sähköpostitse […]

Päivystysajat 13.-17.12.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Päivystämme tällä viikolla: Maanantai 13.12. klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 14.12. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille Keskiviikko 15.12. (PERUTTU klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat) Torstai 16.12. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 17.12. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystysajat 7.-10.12.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Tiistai 7.12. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille Keskiviikko 8.12. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 9.12. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 10.12. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Katseita-blogissa: Ei joululahjoja TUHMILLE lapsille!

Ja ajatellaanhan nyt. Kukaan meistä ei ole pelkästään tuhma tai kiltti. Maria Akatemian vertaistukiryhmään osallistunut nainen kirjoittaa omalle pikkutytölleen vuoteen 1996 seuraavasti: ”Katjalle 25.11.1996Hei, Katja! Näin joulun lähestyessä minä arvaan, että olet kirjoittanut jo lahjatoivelistan valmiiksi. Sinä kun haluat aina olla ajoissa. Sinun listalla ei varmaan taaskaan ole monta toivomusta. Olet aina toivonut vain vähän lahjoja, ja myös saanut vähemmän lahjoja kuin muut. Jouluun on juuri lahjojen vuoksi sisältynyt sinulle paljon pahaa mieltä. Olet oikeastaan inhonnut lahjojen saamista siitä yhdestä joulusta asti, jolloin olit varma, ettet saisi yhtään lahjaa. Olit ollut tuhma, eikä tuhmille lapsille tuoda lahjoja. Sait kuitenkin lahjat […]

Päivystysajat 29.11.-3.12.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 29.11. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 30.11. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 1.12. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 2.12. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 3.12. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystysajat 22.-26.11.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Päivystämme tällä viikolla: Maanantai 22.11. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 23.11. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille Keskiviikko 24.11. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 25.11. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 26.11. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystysajat 15.-19.11.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 15.11. klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 16.11. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat (peruttu sairastapauksen vuoksi 16.11.) Keskiviikko 17.11. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 18.11. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 19.11. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Uutiskirje 10/2021: Uskallamme kohdata – jokainen ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi

”Mielenterveysviikkoa  vietetään tänä vuonna 21.-28.11.2021. Viikon teemana on kohtaaminen. Teeman tavoitteena on viestiä siitä, että jokainen meistä ansaitsee tulla kohdatuksi. Se, ettei koe tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, heikentää omaa itsetuntoa ja heikentää omaa mielen hyvinvointia. Voimme todeta, että liian usein kuulemme yhdistyksessä asiakkaiden kertomana, miten heidät ohitetaan, kun he yrittävät tuoda esiin omia haasteitaan, liittyvät ne sitten omaan pelkoon käyttää väkivaltaa tai huolta omasta mielenhyvinvoinnista. Arjen ja elämäntilanteen haasteet liittyvät vaikeisiin tunteisiin, niiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Tunteet, niin ilo kuin vaikeat tunteet, kuten aggressio, kuuluvat elämään. Vain turvallisella kohtaamisella, aggressionkin voi nähdä tarpeellisena, elämänvoimaa antavana tunteena. Arvostavalla kohtaamisella rakennamme luottamusta, […]

Video: ”En ole tunteideni kanssa yksin”

Ääninäyttelijän kertoma tarina on koostettu vertaisryhmiin osallistuneiden omaishoitajanaisten kirjoittamista kokemuksista. Tunne voimavarasi -hanke ”En ole tunteideni kanssa yksin” -video kuvaa vaiettua aihetta, kaltoinkohtelua omaishoitosuhteessa. Tarkoituksena on rohkaista tunteista puhumiseen, omasta jaksamisesta huolehtimiseen ja vertaistuen etsimiseen. Katso video tässä alla, YouTubessa tai Tunne voimavarasi -verkkosivulla Tunne voimavarasi (2020-2022) on Miina Sillanpään Säätiön koordinaatiohanke, joka toteutetaan yhteistyössä Maria Akatemian, Kuntoutussäätiön ja Omaishoitajaliiton kanssa. Hankkeella edistetään ikääntyvien omaishoitajanaisten hyvinvointia ja ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. #tunnevoimavarasi #omaishoito #vertaistuki #onneksionjoku

Katseita-blogi: Työnjanoon! – voimaa itsetuntemuksesta ja naisverkostosta

Työnjanoon! -hankkeella vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien pienten lasten äitien psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi ammatillisesti ohjatun vertaisryhmätoiminnan ja siitä rakentuvan naisverkoston avulla. Työn fokus on pienten lasten äitien mielenhyvinvoinnin vahvistumisessa itsetuntemustyöskentelyn avulla. ”Vauvani ei nukkunut, mikä johti siihen, että aina kun puolisoni otti vauvan syliinsä, minä pakenin paikalta toiseen huoneeseen. Sain edes hetken olla erossa vauvasta. Tämä toi suurta ahdistuksen tunnetta. Miksi en haluaisi olla vauvani seurassa? ”Vanhempainvapaan jälkeen palasin töihin stressaavaan ympäristöön, minkä lisäksi hoidin kodin käytännössä kokonaan. Stressaavinta oli nähdä, että päiväkodista soitetaan. Piti saada päivän työt 10 minuutin pakettiin. Stressiä kotona, stressiä töissä. Lopulta itkin saunassa huonoa oloani. Olin väsynyt, uupunut ja aivan lopussa […]

Päivystysajat 8.-12.11.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 8.11. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 9.11. klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 10.11. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 11.11. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 12.11. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Linkki webinaariin 4.11.: Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia – kohti eettisesti kestävää ihmisyyttä

Miksi eettisesti kestävä ihmisyys on välttämätön tulevaisuuden taito? Tilaisuudessa pohditaan tätä eri näkökulmista alustusten ja keskustelussa Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia kirjan kirjoittajan Britt-Marie Perheentuvan kanssa. Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Liity kokoukseen napsauttamalla tästä Aika torstaina 4.11.2021 klo 13-15 OHJELMA Tilaisuuden avaus Sari Nyberg, toiminnanjohtaja, Maria Akatemia ry Alustukset – Mikä minua puhuttelee kirjan sisällössä Asta Raami, TaT, tietokirjailija, kouluttaja ja intuitiotutkija Arto O. Salonen, professori Helena Åhman, työpsykologian tohtori, TkT, kirjailija Keskustelua kirjailija Britt-Marie Perheentuvan kanssa Haastattelijana Sari Nyberg, toiminnanjohtaja Yleisön kysymykset ja kommentit kirjailijalle sekä asiantuntijoille Tilaisuuden päätös Sari Nyberg, toiminnanjohtaja Lisätiedot ja tekninen tuki ­toimisto@maria-akatemia.fi / 09 7562 2250 Kirjan tilaus Britt-Marie Perheentupa: Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofia -kirjan hinta […]

Mielipide: Naisten tekemä väkivalta ei lopu vaikenemalla – Avun tarjoaminen väkivallan tekijöille on ihmisoikeuskysymys.

VÄKIVALLAN käyttäminen toista tai itseä kohtaan herättää tekijässä voimakkaita syyllisyyden ja häpeän tunteita. Se voi johtaa merkittävään henkiseen kuormitukseen, mielenterveyden heikkenemiseen ja rikosoikeudellisiin seurauksiin sekä lisätä itseen kohdistuvaa väkivaltaa ja luoda epävarmuutta ihmissuhteiden jatkumisesta. Naisten tekemä väkivalta on yhteiskunnallinen tabuaihe. Mielikuvat väkivaltaa käyttävistä naisista voivat olla vääristyneitä, eikä naisten käyttämiä väkivallan muotoja välttämättä tunnisteta. Henkinen kaltoinkohtelu on yhtä haavoittavaa kuin esimerkiksi lyöminen tai tukistaminen. Väkivalta ei lopu vaikenemalla. Avun tarjoaminen väkivallan tekijöille on ihmisoikeuskysymys. Maria Akatemiassa on tuettu ja autettu tuhansia väkivaltaa käyttäviä naisia lähes parinkymmenen vuoden aikana. Asiakkaamme ovat tavallisia tyttöjä ja naisia, jotka kamppailevat tunnesäätelyn, itsehillinnän ja aggression […]

Päivystysajat 2.-5.11.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Tiistai 2.11. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 17-19 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 3.11. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 4.11. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille Perjantai 5.11. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Linkki webinaariin 26.10.: ”Miten rakennetaan sosiaalisesti kestävää huomista”

Tervetuloa syksyn ensimmäiseen Puhetta kohti eettistä ihmisyyttä -keskusteluiltaamme tiistaina 26.10. klo 17.00! Alustuksen pitää Johanna Linner Matikka teemalla ”Miten rakennetaan sosiaalisesti kestävää huomista”. Ohessa Microsoft Teams -osallistumislinkki. Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä Tekninen tuki ja lisätiedot: toimisto@maria-akatemia.fi, p. 09 7562 2250 Webinaariin ei ole ennakkoilmoittautumista. Ilmoittaudu ystävällisesti toimistoomme (yhteystiedot yllä), jos haluat osallistua paikan päällä.

Päivystysajat 25.-29.10.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 25.10. (poikkeuksia normaaliin aikatauluun henkilökunnan koulutuksen vuoksi) klo 14.30-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 15-16 Naisenväkivalta.fi -chat Tiistai 26.10. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 27.10. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 28.10. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 29.10. klo 12-14 Avoin linja p. […]

Uutiskirje 9/2021: Vertaistuessa on voimaa

”Vertaistuen päivää vietetään tänä vuonna Suomessa 21.10.2021. Päivä on vuosittainen vertaistoiminnan ja -tuen juhlapäivä. Järjestöjen toiminta nojaa vertaistukeen. Se konkretisoituu ryhmätoiminnoissa, koulutuksissa, valmennuksissa ja vapaaehtoistoiminnassa. Vertaistuen voima on valtava, se tukee osallistujien hyvinvoinnin vahvistumista, kasvua ja omaa kehittymistä ihmisenä. Se antaa toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Toimijuus vahvistuu ja sen kautta hyöty konkretisoituu myös kehittyvään toimintaan. Vapaaehtoiset ovat valtava voimavara ammattilaisten rinnalla vertaistoiminnassa. Kiitämme lämpimästi kaikkia Maria Akatemian toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia, jotka antavat aikaansa, kokemustaan ja tietotaitoa tähän arvokkaaseen vertaistoimintaan. Ilo saada yhdessä olla kanssanne vahvistamassa hyvinvointia ja ihmisyyttä yhteiskunnassamme. Tässä uutiskirjeessä pitkäaikainen vapaaehtoisemme, Pirjo, kertoo omia kokemuksiaan ja tunnelmiaan vertaistuesta. Toivomme, että […]

Päivystysajat 18.-22.10.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 18.10. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 19.10. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 20.10. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 21.10. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 22.10. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Tiedote: TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille

Lataa tästä tiedote pdf ”Riittämättömyyttä, onnea, suuttumusta, voimattomuutta, ylitsepursuavaa rakkautta, tunnetta siitä, että on jollekin se elämän tärkein ja samaan aikaan vähäpätöinen yhteiskunnan ”normien” keskellä. Tunteiden ristiriitaisuus on varmasti se suurin yllättäjä!” Tunne voimavarasi -hankkeessa pyydettiin eri ikäisiä omaishoitajia kuvailemaan sitä, minkälaisia tunteita omaishoitajana toimiminen on heissä herättänyt, sekä minkälaisia hyviksi havaittuja tunteidensäätelykeinoja heillä itsellään on. Näitä kokemuksia on koottu vastikään julkaistuun ja maksuttomaan TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjaseen. Kirjanen sisältää tiiviissä muodossa pohdintaa mm. omaishoitajan eri rooleista, haastavista tilanteista sekä tunteista ja niiden säätelystä. Teemoja voi tarkastella myös itsensä kautta jokaisen tekstiosuuden lopussa olevien pohdintakysymysten avulla. TunneVaaka® on ensisijaisesti […]

Päivystysajat 11.-15.10.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa naisia ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 11.10. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 12.10. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14.30-16.30 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 13.10. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 14.10. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 15.10. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystysajat 4.-8.10.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 4.10. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 5.10. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14.30-16.30 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 6.10. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 7.10. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 8.10. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Blogissa: Jokainen toimii rohkeasti ihmisyyden puolesta

”Ihmisten kamppailu arjessa haastaa meitä marialaisia arvioimaan jatkuvasti työtämme. Yhteisömme on sitoutunut tutkivaan ja reflektoivaan työotteeseen. Ajatuksemme on, että oman rohkean ammatillisen itsetuntemuksen ja sisäisen kasvun kautta, työmme laatu heijastuu erinomaisina tuloksina ja vaikutuksina asiakastyössä. Maria Akatemian päivitetty strategia syntyi vuoden 2020 aikana, vuoropuhelussa yhteisömme ja hallituksen kesken. Tuloksena syntyi visio, Jokainen toimii rohkeasti ihmisyyden puolesta. Vahvistamalla asiakkaidemme osallisuutta ja toimijuutta kaikilla toiminta-alueillamme, pääsemme pureutumaan olennaiseen ja luomaan eettisesti kestävää ihmisyyttä. Maria Akatemian työ perustuu psykodynaamiseen ja systeemiseen viitekehykseen, joka antaa ymmärrystä ihmisen psyykestä ja tiedostamattomista prosesseista sekä näkee ihmisen kokonaisvaltaisena. Huomio kiinnittyy kokonaisuuteen ja sieltä osiin, ei päinvastoin. Työssämme sovellamme Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofiaa (Britt-Marie […]

Uutiskirje 7/2021: Jokainen toimii rohkeasti ihmisyyden puolesta

Maria Akatemian uutiskirje on ilmestynyt. Mukana syksyn avoimet luennot ja keskustelutilaisuudet, sekä webinaarit sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Uutiskirje on luettavissa TÄSTÄ  Webinaareja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille Tabut ihmistyössä – Miten auttaa aggressiivista naista? maanantaina 4.10 klo 13-14, maanantaina 8.11. klo 15-16 ja torstaina 9.12. klo 13-14. Tietoa naisten väkivallan ilmiöstä ja Naisenväkivalta.fi -verkkotoiminnasta. Nuorten naisten väkivallan ilmiö ja sen tunnistaminen torstaina 18.11. klo 9-10. Väkivalta satuttaa aina myös tekijäänsä! Pelkkä pelko siitä, että saattaisi käyttäytyä väkivaltaisesti aiheuttaa kärsimystä. Omista väkivaltaimpulsseista voi olla vaikea puhua, jolloin hankalien tunteiden kanssa jää yksin. Väkivallan rohkea puheeksi ottaminen on tärkeä osa nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Katso myös Keijunvarjo.fi -palveluja. Avoimet luennot ja keskustelutilaisuudet […]

Päivystysajat 27.9.-1.10.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 27.9. klo 12-13.45 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 28.9. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14.30-16.30 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 29.9. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 20-22 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 30.9. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 1.10. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Webinaaritallenne: Seksuaalisuus ja aggressio

Maria Akatemia järjesti 15.9.2021 webinaarin teemalla Seksuaalisuus ja aggressio, jossa pohdittiin aggression yhteydestä mm. seksuaaliseen haluun, rajoihin ja tarpeisiin. Aiheesta olivat puhumassa Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijat, seksuaaliterapeutit Laura Maatraiva ja Veera Virta. Veera ja Laura kohtaavat työssään naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Asiakastyössä he ovat tehneet havaintoja siitä, kuinka aggressio vaikuttaa seksuaalisuuteen hyvin moninaisin tavoin. ”Aggressio antaa meille arvokasta tietoa tarpeistamme ja rajoistamme, jonka vuoksi sen sanomaa on tärkeä kuulla. Aggressiolla on myös vahva yhteys haluun ja seksuaalisuuden ilmaisuun. Seksuaalinen ilmaisuvapaus ei ole ollut naisille itsestäänselvyys, kuten ei aggression ilmaisukaan. Myönteisen aggression avulla myös oma seksuaalisuus voi saada ansaitsemansa […]

Päivystysajat 20.-24.9.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 20.9.2021 klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 21.9. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14.30-16.30 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 22.9. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 20-22 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 23.9. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 24.9. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Päivystysajat 13.-17.9.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 13.9.2021 klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 14.9. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14.30-16.30 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Naisenväkivalta.fi -chat Keskiviikko 15.9. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 16.9. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat Perjantai 17.9. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Katseita-blogissa: Puhetta kohti eettistä ihmisyyttä

”Me Maria Akatemiassa haluamme olla rohkeita ja vastuullisia toiminnassamme ihmisyyden puolesta. Maailman mullistukset, ilmastonmuutos, maahanmuutto- ja pakolaisuuskysymykset, koronapandemia sekä polarisoituminen ovat vaatineet meitä ”tulen äärelle” keskustelemaan, miten ihminen kasvaa ja kehittyy suhteessa ympäröivään maailmaan, löytää potentiaalinsa ja uskaltaa rohkeasti ottaa  vastuuta sekä omasta että yhteisöjen sisäisestä kasvusta ja oppimisesta. Puhetta kohti eettistä ihmisyyttä on Maria Akatemia -yhteisön yhdessä rakentama Ihmisyyden käsikirjoituksen (IKF) tutkimisen foorumi. Suunnitteluryhmämme kutsuu mukaan yhdistyksemme jäseniä, työntekijöitä, asiantuntijoita, vapaaehtoisia sekä kaikkia aiheesta kiinnostuneita miettimään, mitä minussa, meissä ja maailmassa tapahtuu – ja miksi. Toimintamme on jäsentynyt ja laajentunut pikkuhiljaa, ja keskusteluiltojemme osallistujajoukko on kasvanut. (…) Syksyllä 2021 Puhetta kohti eettistä […]

Päivystysajat 6.-10.9.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 6.9.2021 klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 7.9. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14.30-16.30 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Avoin linja p. 09 7562 2260 Keskiviikko 8.9. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 9.9. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille (peruttu klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat) Perjantai 10.9. klo 12-14 Avoin linja p. 09 […]

Päivystysajat 30.8.-3.9.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätiedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 30.8. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 31.8. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14.30-16.30 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Avoin linja p. 09 7562 2260 Keskiviikko 1.9. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 2.9. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille Perjantai 3.9. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Uutiskirje: Syyskauden toiminta ja toimistojemme muutot

Tervetuloa mukaan syyskauden toimintaan! Maria Akatemian toiminta tarjoaa runsaasti matalan kynnyksen toimintaa eri ikäisille naisille sekä webinaareja ja koulutusta ammattilaisille. Tarjolla toimintaa sekä livenä toimipisteissämme että verkkovälitteisesti. Tutustu tarjontaan uutiskirjeen kautta, hae mukaan tai vinkkaa eteenpäin. Lue uutiskirje TÄSTÄ Syksy tuo muutoksen tuulia myös yhdistykselle. Helsingin toimistomme muuttaa torstaina 26.8. ja on silloin suljettu. Perjantaista alkaen uusi osoitteemme on Malmin raitti 17 B 2. krs, 00700 Helsinki. Tampereen toimipiste muuttaa syyskuussa, siitä tarkemmin myöhemmin. Toivotamme kaikille hyvää syyskauden alkua, ollaan yhteyksissä, kohdataan toiminnan merkeissä!

Päivystysajat 23.-27.8.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 23.8. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 24.8. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Avoin linja p. 09 7562 2260 Keskiviikko 25.8. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 26.8. klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Perjantai 27.8. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 2260

Tiedote: Maria Akatemian Helsingin toimisto muuttaa 26.8.2021

Helsingin toimistomme on kiinni torstaina 26.8.2021 muuton takia. Toimistomme uusi osoite on Malmin raitti 17 B 2. krs, 00700 Helsinki. Uuteen toimistoomme pääset kätevästi: Junilla I, K ja P. Malmin asemalta on 800 metrin kävely Linja-autoilla 69, 70, 73, 74, 79, 554, 561, 603 ja 702 Malmintorille, josta on 600 metrin kävely Linja-autolla 74 suoraan Malmin raitille Autolla, toimistomme edessä voit pysäköidä maksutta 2 h. Lisätiedot: toimisto@maria-akatemia.fi, puh. 09 7562 2250

SuomiVälittää: Vapaaehtoistoimintaa naisten väkivallan ehkäisemiseksi

”Tässä on Sirpa. Sirpa tekee vapaaehtoistyötä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja toimii palvelussa, jossa tarjotaan apua tytöille ja naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Vapaaehtoisena hän on päivystämässä auttavassa puhelimessa sekä chatissa, joihin voivat ottaa yhteyttä naiset, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Osaksi vapaaehtoisten verkkoa Sirpa tulee Maria Akatemia ry:n kautta. Vuonna 2020 Maria Akatemian ehkäisevästä väkivaltatyöstä apua haki kaikkiaan 625 tyttöä ja naista, jotka olivat huolissaan omasta vihasta ja väkivallasta. Koronakriisi näkyy toiminnassa. Yhteydenottojen määrä nousi vuoden 2020 aikana noin 30 % ja apua hakevien tarinoissa kuuluivat korona-ajan ilmiöt kuten yksin jääminen, verkostojen katoaminen, epävarmuustekijöiden aiheuttamat huolet ja kuormitus. Vapaaehtoisten muodostama verkko […]

Päivystysajat 16.-20.8.2021: Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset?

Älä jää yksin.  Maria Akatemia auttaa ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 16.8. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 17.8. klo 10-12 Naisenväkivalta.fi -chat klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Avoin linja p. 09 7562 2260 Keskiviikko 18.8. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 19.8. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat  Perjantai 20.8. klo 12-14 Avoin linja p. 09 7562 […]

Päivystysajat 9.-13.8.2021: Nainen, kaipaatko apua ja tukea?

Nainen, huolestuttavatko omat vihan ja väkivallan kysymykset? Älä jää yksin.  Autamme ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Jos oma sisäinen pahoinvointisi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen pelkoa lähisuhteissasi tai suhteessa itseesi, ota yhteyttä ja saat apua. Päivystyksen ollessa kiinni voit jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi (suomi, svenska, English). Nämä palvelut ovat maksuttomia (STEA). Lisätedot palveluistamme TÄSTÄ Maanantai 9.8. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat klo 14-16 Keijun varjo -chat nuorille naisille Tiistai 10.8. klo 15-17 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 16-18 Avoin linja p. 09 7562 2260 Keskiviikko 11.8. klo 12-14 Naisenväkivalta.fi -chat Torstai 12.8. klo 10-12 Keijun varjo -chat nuorille naisille klo 14-16 Naisenväkivalta.fi -chat  Perjantai 13.8. klo 12-14 Avoin linja […]

Katseita-blogissa: Rakkaat rutiinit – tervetuloa arki!

”Asiantuntijat sanovat, että yksikin lomapäivä voi olla hyvin voimia palauttava.  Ehtona rentoutumiselle on kuitenkin rutiineista poikkeaminen. Poikkeama normaaliin voi olla pieni muutos: uudessa ruokakaupassa ostoksien tekeminen, uuden kävelylenkin kokeileminen, uuden ruokalajin valmistus.  Rutiinit muodostavat aivoille mukavuusalueen, jossa ei tarvitse havainnoida uusia asioita tai tehdä uusia päätöksiä. Voimme olla jäykästi rutiiniemme loukussa tai arkiset rutiinit voivat tukea jaksamistamme hektisessä elämäntilanteessa. Elämän vaiheessa, jossa on paljon muuttujia, muistettavia asioita ja organisoitavaa, rutiinit tukevat jaksamista.  Tämä on hyvä huomioida, kun kesälomalta paluu työ-perhearkeen on käsillä.  On hyvä hahmottaa normiviikon aikataulut: viemiset, tuomiset, kaupassa käynnit, harrastusmenot.  Viikkokalenteri toki täyttyy myös aktiivisesti vanhempainilloista, postipaketin hakemisesta, […]

Katseita-blogissa: Paras matka

”Peilaamalla eri tilanteissa muiden mielipiteitä, pukeutumista, suosikkeja, inhokkeja, asenteita voi kokea olevansa osa porukkaa ja tulevansa hyväksytyksi. Mukailemalla ihailemaansa ihmistä, jonkun muun elämäntapaa tai seuraamalla erilaisia muoti-ilmiöitä voi tuntea olevansa kiinni ihanassa elämässä, toteuttavansa onnellisuutta omassa elämässään. Tämä toimintamalli voi pitkään kannatella ja helpottaa omaa epävarmuutta, vaikka väistämättä arjen haasteet aina puhkovat puhaltamiamme kuplia, joita voi hiukan aina paikkailla ehjän näköisiksi ja jatkaa vuotavallakin eteenpäin. Suuri elämänmuutos, joskus kriisi, joskus muu arkeen tai mieleen suuresti vaikuttava asia, voi kääntää katseemme sisäänpäin ja avata meille mielenkiintoisen tutkimusmatkan.  Tutkimusmatka voi alkaa kysymyksellä, mitä minulle tapahtui? Syvemmälle matka jatkuu kysymyksillä, mitä minä tunnen […]