Läheisenä työelämässä -hankkeen väliseminaarin kooste ja tallenne

Läheisenä työelämässä -hankkeen väliseminaari ’Kahdessa vuorossa – Näkökulmia työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen’ toteutettiin webinaarina 25.10.2023. Paikalla oli monipuolinen ja asiantunteva puhujakaarti. Puheenvuoroissa tarkasteltiin läheishoivan ja työssäkäynnin yhteensovittamisen kysymyksiä monipuolisesti eri näkökulmista.

Väliseminaarin aukaisi Läheisenä työelämässä -hankkeen hankepäällikkö Siru Jokimies, joka kertoi hanketta toteuttavista organisaatioista Maria Akatemiasta ja Miina Sillanpään Säätiöstä sekä hankkeen toiminnoista ja tavoitteista. Maria Akatemian toiminnanjohtaja Sari Nyberg jatkoi kertoen hankkeen ideoinnin taustoista, läheishoivasta ilmiönä sekä perusteluita hankkeen asiakastyön itsetuntemustyöskentelyyn.

Läheishoivasta työelämäkysymyksenä naisvaltaisilla aloilla kertoi puheenvuorossaan Sosiaalialan korkeasti koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen. Puheenvuorossaan Heidi käsitteli monipuolisesti läheishoivan sukupuolittuneisuutta ja sen vaikutuksia työelämään sekä työnantajan keinoja tukea läheishoivaajia.

Puhuttelevan ja koskettavan puheenvuoron työssäkäyvänä läheishoivaajana piti Niina Mäki. Niina huolehtii molempien vanhempiensa hoivasta ja huolenpidosta sekä toimii palvelumuotoilun ammattilaisena. Hän jakoi kokemusasiantuntijan puheenvuorossaan keinoja, jotka ovat auttaneet häntä itseään jaksamisessa.

Keskinäisen työeläkeyhtiö Varman asiantuntijalääkäri Tiia Reho tarjosi puheenvuorossaan tietoa työkyvystä sekä teki nostoja tutkimuksista ja hyvistä käytänteistä mielen hyvinvoinnin, työssäkäynnin ja palautumisen näkökulmista.

Läheisenä työelämässä hankkeen hanketyöntekijät Henriikka Laurola Maria Akatemiasta ja Anna-Maria Kuri Miina Sillanpään Säätiöstä kertoivat puheenvuorossaan hankkeen asiakastyön lukemista ja vaikutuksista. Hanketyöntekijät toivat esille havaintojaan läheishoivan ja yhteensovittamisen erityispiirteistä asiakastyössä sekä kehittämisen paikoista työssäkäyvien läheishoivaajien tilanteen helpottamiseksi niin rakenteellisella kuin kulttuurisellakin tasolla.

Väliseminaarin striimauksesta ja sen järjestelyistä sekä tallenteen editoinnista vastasi Kukunori ry.

Väliseminaarin tallenne on katsottavissa ajalla 27.10.-10.11.2023 täältä.

Lisätietoja hankkeesta saat nettisivuiltamme www.mariaakatemia.fi/laheisena

Läheisenä työelämässä -hanke on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) STEA:n tukema yhteishanke, joka tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan kautta. Hankkeen vaikuttamistyön avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta läheishoivasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.