Euroopan omaishoitajien päivä — tasapainoa työn ja läheishoivan yhdistämiseen

“Työ on parhaimmillaan minulle henkireikä. Ihanteellisessa tilanteessa voin töissä keskittyä täysin työtehtäviin ja kotona taas lapsen hoitoon. Valitettavasti tällaisia tasapainoisia jaksoja on harvoin. Henkisesti uuvuttava riittämättömyyden tunne niin äitinä, hoivaajana kuin työntekijänäkin on lähes aina läsnä. Taloudellinen tilanteeni ja mahdollisuuteni pitää huolta hyvinvoinnistani kärsivät eniten. Voin vain kauhulla kuvitella, kuinka raskas ja nopeasti loppuunpalamiseen päättyvä työtilanteeni olisi, jos työnantajan suunnalta ei heruisi yhtään joustoa, ymmärrystä ja henkistä tukea. 

Läheisenä työelämässä –hanke osallistuu 6.10.2023 juhlittavaan Euroopan omaishoitajien päivään, jonka teemana on tänä vuonna työn ja omaishoidon yhteensovittaminen. Kampanjan slogan Tasapainoa! Työn ja hoivan välissä elämä painottaa, että omaishoitajalla tulisi kaikissa työuran vaiheissa olla halutessaan mahdollisuus yhteensovittaa työtä ja hoivaa riippumatta hoidettavan läheisen iästä. Yhdessä kampanjaa järjestävien eurooppalaisten omaishoitajajärjestöjen kanssa viestimme lisäksi, että hoiva ei saisi vaarantaa läheishoivaajan omaa taloudellista turvallisuutta.  

Ilmiö koskettaa laajaa joukkoa suomalaisia. Joka kolmas työikäinen huolehtii läheisestään ansiotyön ohessa. Hoivavastuut kasaantuvat tutkimusten mukaan erityisesti 45 vuotta täyttäneille työssäkäyville ja naisille. Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen muuttuessa työn ohella tapahtuva läheishoiva tulee lähivuosina ja -vuosikymmeninä todennäköisesti vain lisääntymään. Kuten Omaishoitajaliitto omassa kampanjablogikirjoituksessaan painottaa, työikäiset läheishoivaajat yhteiskuntamme tärkeinä tukipilareina ansaitsevat tunnustuksen työnsä tärkeydestä sekä tarvitsemansa avun. 

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön yhteishanke Läheisenä työelämässä (2022–2024) pyrkii osaltaan vahvistamaan 40–65-vuotiaiden työssäkäyvien läheishoivaajien työssäjaksamista sekä työn ja läheishoivan yhteensovittamista ammatillisesti ohjatun yksilö- ja vertaisryhmätoiminnan kautta. Valtakunnallisesti verkkoyhteyksin sekä lähitoimintana Helsingissä saatavilla olevat tukipalvelumme pyrkivät vahvistamaan läheishoivaajien voimavaroja sekä ehkäisemään uupumista. Vaikuttamistyössämme tuomme esille työssäkäyvien läheishoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja nostamme tietoisuutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä. 

Asiakastyöstä saamamme kokemuksen mukaan työ on monelle läheishoivaajalle paitsi taloudellinen turva, myös itsensä toteuttamisen paikka tai jopa ”henkireikä”, kuten alun kokemussitaatissa kuvataan. Tilanteessa, jossa läheishoivaaja joutuu valitsemaan työn tai läheishoivan välillä vaikuttavat usein taloudellisen turvan lisäksi työelämän joustot – tai tässä tapauksessa joustamattomuus.  

Työyhteisön suhtautumisella ja työkäytännöillä on merkittävä rooli läheishoivaajan jaksamisen kannalta. Työnantajan kanssa yhdessä tehdyillä työn joustoilla voidaan helpottaa työn ja hoivan yhteensovittamista, ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja ja vähentää ennenaikaista työelämästä poissiirtymistä. Joustot ovat myös omiaan lisäämään työntekijän hyvinvointia sekä tuottavuutta. Olemme koonneet nettisivujemme tietopankkiin tietoa kaikista saatavilla olevista työn joustoista sekä läheishoivatilanteisiin mahdollisesti liittyvistä sosiaaliturvan muodoista. 

Voit lukea lisää teemapäivästä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #EuroopanOmaishoitajienPäivä #CarersDay_EU 

Lämpimästi tervetuloa mukaan myös Läheisenä työelämässä -hankkeemme väliseminaariin ’Kahdessa vuorossa – näkökulmia työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen’! Webinaarina ke 25.10.2023 klo 12–14.30 toteutettavassa tapahtumassa kuulet asiantuntijoiden näkökulmia työn ja läheishoivan yhdistämiseen sekä kokemusasiantuntijan puhetta läheishoivaajan arjesta. Saat myös tietoa Läheisenä työelämässä -hankkeen asiakastyön tuloksista ja vaikutuksista. 

Ilmoittaudu mukaan väliseminaariin ja katso tapahtuman ohjelma.