VEERAT-hanke yhdistää naiserityisen päihdetyön ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön

Lataa tiedote tästä.

Toukokuussa käynnistyi A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteishanke VEERAT – vertaisuudesta toivoa ja työkaluja omaan kasvuun sekä toipumiseen (2022–2024). Hankkeessa keskitytään väkivallan ehkäisyyn lähisuhteissa tarjoamalla tietoa ja vertaistukea naisille, joilla on huoli omasta päihteiden käytöstä tai haluavat vahvistaa toipumistaan sekä pelkäävät käyttävänsä tai ovat käyttäneet väkivaltaa.  Hankkeessa tehdään myös vaikuttamistyötä naisten kokeman stigman vähentämiseksi ja väkivallan teemojen puheeksi ottamisen edistämiseksi. Hanketta hallinnoi A-Kiltojen Liitto ry ja sen rahoittajana toimii STEA.

Päihteidenkäytöstä toipuvien naisten väkivallankokemukset tulevat edelleen ohitetuiksi. Naisten kokemus väkivallan tekijänä lähisuhteessa yhdistettynä omaan haitalliseen päihteiden käyttöön syventää entisestään naisten kokemaa stigmaa ja naisten on vaikea saada tukea tilanteeseensa. Naiset tarvitsevat tietoa ja työvälineitä oman toipumisen ja kasvun vahvistumiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää vertaisryhmätoimintaa naisille hyödyntäen ja soveltaen Maria Akatemian vertaisryhmämalleja sekä Tunnevaaka-mittaristoa. Ensimmäinen VEERAT-vertaisryhmä toteutetaan syksyllä 2022 Tampereella. Lisäksi hanke lisää ammattilaisten tietoisuutta naiserityisestä väkivalta- ja päihdetyöstä hyödyntäen kohderyhmän naisten kokemustietoa.

Vertaisryhmiä toteutetaan lähitoimintana Tampereella ja Helsingissä sekä etäyhteyksien välityksellä verkossa. Hankkeen vaikuttamistyötä, ammattilaisten koulutuksia sekä kohderyhmän naisille suunnattuja työpajoja pyritään toteuttamaan valtakunnallisesti.

Hankkeessa työskentelee työpari. Projektipäällikkö Maiju Lehtonen työskentelee A-Kiltojen Liitossa ja projektityöntekijä Sara Taskinen Maria Akatemialla.

Naisten kynnystä avun hakemiseen voidaan madaltaa ja väkivaltaa voidaan vähentää lisäämällä naisten tietoisuutta väkivallasta sekä tarjoamalla turvallinen tila puhua asioista vapaasti vertaisuutta hyödyntäen. Jokaisella naisella on oikeus tulla kuulluksi, saada tukea ja rohkaisua muutokseen.

Hankkeen toimintaa voi seurata sosiaalisen median kanavissa Instagramissa ja Facebookissa @veerathanke. Syksyn aikana VEERAT-hankkeen toiminnan tiedot löydät myös A-Kiltojen Liiton verkkosivuilta www.a-kiltojenliitto.fi.

Päihteet eivät koskaan oikeuta väkivaltaa – eikä väkivalta lopu vaikenemalla.

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Lehtonen puh. 040 619 5036 maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi
Sara Taskinen puh. 040 125 9940 sara.taskinen@maria-akatemia.fi