Tukea psyykkisesti oireilevien nuorten vanhemmille

Maria Akatemian kolmivuotinen (2024–2026 STEA) Vankemmaksi – tukea murros- ja varhaisaikuisikäisten vanhemmille -hanke käynnistyi maaliskuun alussa. Hankkeen tavoitteena on tukea vanhempia, joilla on murros- tai varhaisaikuisikäisten lasten (12-24v.) psyykkisestä oireilusta johtuvia haasteita vanhemmuudessa, parisuhteessa, omassa jaksamisessa tai tunnesäätelyssä.

Nuorten mielenterveysoireilu on yleistä. Tutkimusten mukaan jopa joka neljäs nuorista kärsii jostakin mielenterveyshäiriöstä[i]. Diagnosoinnin ulkopuolella oleva ja tavallisesta murrosiän kehityksestä eroava psyykkinen oireilu on vielä yleisempää. Nuorten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt[ii]. Useamman häiriön esiintyminen samanaikaisesti on tyypillistä.

Nuoren psyykkinen sairastuminen on aina koko perheen kriisi. Oireilulla on monitasoiset vaikutukset myös vanhempiin ja mahdollisiin sisaruksiin. Vanhemmuuden tuki on tilanteissa erityisen tärkeää, sillä lapsen ja nuoren kehitys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia suhteista vanhempiin ja perheen ilmapiiriin. Nuoren oireilu kuormittaa usein paitsi vanhempien omaa jaksamista ja hyvinvointia, myös vanhempien välistä suhdetta. Sillä voi olla vaikutuksensa myös perheen sosiaalisiin suhteisiin ja vanhempien työssäkäyntiin.

Vankemmaksi -hankkeessa tunnistetaan vanhempien keskeinen merkitys nuorten mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Koska nuoruus on aikuisuudessa ilmenevien mielenterveyshäiriöiden tyypillinen alkamisikä[iii], asettuu Vankemmaksi -hankkeen tarjoama tuki vanhemmille osaksi ennaltaehkäisevän mielenterveystyön kokonaisuutta.

Hankkeen maksuttomat ja monipuoliset tukimuodot vanhemmille tulevat koostumaan yksilökeskusteluista, pariskuntatyöstä, ammatillisesti ohjatuista vertaisryhmistä sekä vapaaehtoisten toteuttamasta mentoritoiminnasta. Valtakunnallisesti verkkoyhteyksin ja lähitoimintana Helsingissä toteuttamamme asiakastyön tavoitteena on tarjota työkaluja vanhemmuuteen sekä vahvistusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin sekä itsetuntemukseen. Mentoritoiminta mahdollistaa pidempikestoisen jatkotuen.

Hankkeen vaikuttamistyöllä pyrimme lisäämään yhteiskunnallista ymmärrystä siitä, millaista on olla murros- ja varhaisaikuisikäisten vanhempi sekä nostamaan esiin nuorten mielenterveyshaasteiden vaikutuksia vanhemmuuteen. Toiminnallamme lisätään myös vanhempia kohtaavien ammattilaisten tietoisuutta ja keinoja tukea psyykkisesti oireilevien nuorten vanhempia.

Lisätietoja hankkeesta tarjoavat:

Siru Jokimies

hankepäällikkö, Maria Akatemia ry

puh. 040 707 8039

siru.jokimies@maria-akatemia.fi

Henriikka Laurola

hanketyöntekijä, Maria Akatemia ry

puh. 040 554 4619

henriikka.laurola@maria-akatemia.fi