Tiedote: Uusi Läheisenä työelämässä -hanke tarjoaa tukea työelämän ja läheishoivan yhteensovittamiseen

Huhtikuussa on käynnistynyt Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) Läheisenä työelämässä -yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi, joka koostuu hankepäälliköstä ja kahdesta hanketyöntekijästä. Hankepäällikkö Siru Jokimies ja hanketyöntekijä Suvi Kehälinna työskentelevät Maria Akatemian palveluksessa ja hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri työskentelee Miina Sillanpään Säätiön palveluksessa. Hanketta koordinoi Maria Akatemia ja rahoittajana toimii STEA.

Läheisestä huolen pitäminen on yleinen ilmiö ja yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Ilmiö tulee lähivuosina ja -vuosikymmeninä todennäköisesti lisääntymään, kun ikääntyneiden määrä kasvaa ja työikäisen väestön osuus pienenee, ja väestöllisessä huoltosuhteessa on täten odotettavissa muutoksia.

Läheishoivalla tarkoitetaan huolehtimista läheisen henkilön tarpeista. Sen voidaan ajatella kattavan kaiken lähisuhteissa tapahtuvan avun ja huolenpidon – se voi olla säännöllistä ja tiheästi toistuvaa hoivaa ja huolenpitoa, tai satunnaisempaa läheisen asioiden hoitamista tai arjen askareissa avustamista. Hoivan ja avun kohteena voi olla kuka vain läheinen: esimerkiksi omat tai kumppanin ikääntyneet vanhemmat, aikuinen lapsi, tai muu omainen tai läheinen, kuten ystävä. Apua voidaan antaa niin omassa kuin läheisenkin kotona tai etänä puhelimen ja verkon välityksellä. Läheishoiva ja omaishoito ovat toisiaan lähellä olevat käsitteet, joiden selvimpänä erona voidaan pitää sitä, että sopimusomaishoitajalla on sopimus omaishoidosta kunnan kanssa.

Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, mikä voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Juuri tähän haasteeseen Läheisenä työelämässä -hankkeessa pyritään etsimään ja kehittämään ratkaisuja. Toimintamuotoina hankkeessa ovat chat-palvelu, kartoittavat yksilötapaamiset, suljetut vertaistukiryhmät, vaikuttamistyö, sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Chat-palvelun kautta läheishoivaaja voi hakea tukea ja neuvontaa, päästä kartoittavaan yksilökeskusteluun ammattilaisen kanssa ja hakeutua ammatillisesti ohjattuihin vertaisryhmiin. Vertaisryhmiin osallistuville tarjotaan alkuun aina yksilötapaamisia, joissa kartoitetaan läheishoivaajan elämäntilannetta, arjen haasteita ja voimavaroja. Vertaisryhmissä keskustellaan eri teemojen kautta työelämän ja läheishoivan yhdistämisestä sekä tarjotaan työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan verkon välityksellä ja lähitoimintana pääkaupunkiseudulla.

Hankkeen aikana pyritään löytämään ja sitouttamaan toimintaan myös vapaaehtoisia, jotka koulutetaan yksilö- ja vertaisryhmien ohjaamiseen. Hankkeen vaikuttamistyössä tuodaan esille läheishoivaajien asemaa yhteiskunnassa ja nostetaan tietoutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä. Vaikuttamistyötä toteutetaan myös hankkeessa perustettavan vaikuttajaverkoston välityksellä, johon kuuluu tällä hetkellä Helsingin kaupungin Seniori-info sekä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry.

Hankkeen verkkosivut tulevat löytymään kevään aikana Maria Akatemian verkkosivujen alta, josta pääsee liittymään mm. chat-palveluun ja lukemaan hankkeen tarjoamasta toiminnasta ja tulevista tapahtumista tarkemmin. Teemme mielellämme yhteistyötä niin hankkeen esittelyn, webinaarien kuin vaikuttamistilaisuuksienkin tiimoilta. Verkostoyhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti koko hankkeen ajan. Jos kiinnostuit yhteistyöstä hankkeen tiimoilta, voit olla yhteydessä hankepäällikkö Siru Jokimieheen.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Siru Jokimies
hankepäällikkö, Maria Akatemia ry
puh. 040 707 8039
siru.jokimies@maria-akatemia.fi

Suvi Kehälinna
hanketyöntekijä, Maria Akatemia ry
puh. 040 595 7650
suvi.kehalinna@maria-akatemia.fi

Anna-Maria Kuri
hanketyöntekijä, Miina Sillanpään Säätiö sr
puh. 044 491 4097
anna-maria.kuri@miinasillanpaa.fi