Läheisenä työelämässä -hanke esittäytyy

Huhtikuussa on käynnistynyt Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) Läheisenä työelämässä -yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea 40–65-vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä, jotka pitävät työn ohella huolta myös läheisestään. Hankkeetta koordinoi Maria Akatemia ja rahoittajana toimii STEA.

Yli 700 000 suomalaista eli joka kolmas työikäinen huolehtii tällä hetkellä läheisestään ansiotyön ohessa. Työn ja hoivan yhdistäminen voi olla kuormittavaa ja aiheuttaa stressiä ja väsymystä, joka voi näyttäytyä moninaisina haasteina niin työelämässä kuin arjessakin. Hankkeessa tullaan kehittämään läheishoivaajille suunnattua yksilö- ja ryhmämuotoista tukea, jonka tavoitteena on tarjota läheishoivaajalle työkaluja uupumuksen ennaltaehkäisyyn ja työssä jaksamiseen. Hanke on valtakunnallinen ja toimintaa toteutetaan niin verkon välityksellä kuin lähitoimintanakin pääkaupunkiseudulla.

Kevään aikana on tarkoituksena suunnitella muun muassa ryhmä- ja yksilötoiminnan sisältöjä sekä käynnistää hankkeen vaikuttajaverkoston yhteistyötä. Kesän aikana on tarkoituksena aloittaa Maria Akatemian verkkosivuilla läheishoivaajille suunnattu chat-palvelu, jonka kautta läheishoivaaja voi päästä kartoittavaan yksilökeskusteluun ammattilaisen kanssa ja hakeutua syksyllä alkaviin ammatillisesti ohjattuihin vertaisryhmiin. Hankkeessa tullaan tekemään myös vaikuttamistyötä läheishoivaajien asemasta yhteiskunnassa ja nostamaan tietoutta läheishoivaajien kohtaamista kuormitustekijöistä.

Hankkeessa työskentelee kolmihenkinen tiimi, joka koostuu hankepäälliköstä ja kahdesta hanketyöntekijästä. Hankepäällikkö Siru Jokimies ja hanketyöntekijä Suvi Kehälinna työskentelevät Maria Akatemian palveluksessa ja hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri työskentelee Miina Sillanpään Säätiön palveluksessa.

Hankepäällikkö Siru Jokimies on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö) ja työskennellyt vuodesta 2019 lähtien Maria Akatemialla.

”Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön yhteistyöhanke mahdollistaa kahden organisaation osaamisen yhdistymisen ja tiimistämme löytyykin laajaa asiantuntemusta läheishoivan ja työelämän teemojen ja kysymysten kohtaamiseen. Hankkeessa kohtaavat ihmisläheinen ennaltaehkäisevä työ asiakkaiden parissa sekä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, jonka kautta pyrimme lisäämään tietoisuutta työelämän ja läheishoivan yhteensovittamisen haasteista”, Jokimies kertoo.

Maria Akatemiassa toisena hanketyöntekijänä toimii Suvi Kehälinna. Kehälinna on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja lisäksi hän viimeistelee sosiaalityön ja ihmisoikeuksien maisteriopintoja Göteborgin yliopistoon. Kehälinnalla on kattavaa kokemusta ikääntyneiden omaishoidon tuen parista kunnalta ja järjestöpuolelta mm. ihmisoikeusjärjestö Setasta.

”Omaishoidon tuessa työskennellessäni olen nähnyt niitä moninaisia haasteita, joita läheishoivaan liittyy. Läheistään auttavat työssäkäyvät ihmiset tekevät työtä kuin kahdessa vuorossa, ja ovat usein väliinputoajia myös palveluissa verrattuna sopimusomaishoitajiin. Koen merkitykselliseksi tehdä työtä läheishoivaajien jaksamisen tukemiseksi”, Kehälinna summaa ajatuksiaan hankkeesta.

Hanketyöntekijänä Miina Sillanpään Säätiössä toimii Anna-Maria ”Ansku” Kuri. Koulutukseltaan Kuri on sosionomi (AMK) ja viittomakielen ohjaaja ja hänellä on kokemusta työikäisten parissa työskentelystä mm. työeläke- ja ammatillisen kuntoutuksen parissa.

”Hankkeessa minua erityisesti kiinnostaa läheishoivaajien tärkeä rooli, joka on hyvin moniulotteinen. Työn ja läheishoivan yhdistäminen koskettaa monia jossain elämän vaiheessa. Työssäjaksamisen tukeminen tälle kohderyhmälle on tärkeä tehtävä ja läheishoivaajien asemaa on syytä nostaa esille”, Kuri pohtii.

Hankkeen verkkosivut tulevat löytymään kevään aikana Maria Akatemian verkkosivujen alta, josta pääsee liittymään mm. chat-palveluun ja lukemaan hankkeen tarjoamasta toiminnasta ja tulevista tapahtumista tarkemmin.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankepäällikkö Siru Jokimies, puh. 040 707 8039, siru.jokimies@maria-akatemia.fi

Kuvassa hankkeen työntekijät Anna-Maria Kuri, Suvi Kehälinna ja Siru Jokimies.