Läheisenä työelämässä -hankkeen vuosikatsaus

Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön Läheisenä työelämässä -hanke on suunnattu 40–65-vuotiaille työssäkäyville henkilöille, jotka työn ohella pitävät huolta myös läheisestään. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä työuupumusta ja tarjota vahvistusta työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen. 

Teemme vaikuttamistyötä läheishoivan ja työn yhteensovittamisen ilmiöiden esille nostamiseksi. Yhteistyössä ovat vahvasti mukana myös hankkeen vaikuttajaverkoston jäsenet, joita ovat Varma, Talentia sekä Helsingin kaupungin Seniori-info. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Koulutamme ammattilaisia ja vapaaehtoisia työn ja läheishoivan yhteensovittamisen teemoista ja pyrimme lisäämään työnantajien tietoisuutta ilmiöstä, jotta yhä useampi läheishoivaaja saisi tukea esimerkiksi työelämän joustoista työpaikoillaan. 

Hanke näkyvillä mediassa 

Hankkeen teemoja käsitteleviä artikkeleita on julkaistu eri medioissa. Tehy -lehden artikkelissa hankepäällikkö Siru Jokimies kommentoi työelämän ja läheishoivan yhteensovittamisen haasteita. Apu –lehden artikkelissa kokemusasiantuntija kertoo työn ja läheishoivan yhdistämisestä  hanketyöntekijä Anna-Maria Kurin kommentein lisättynä. Varma –lehden artikkelissa hankepäällikkö Siru Jokimies ja tutkija Mia Silfver kuvailevat läheishoivan ilmiötä, siihen liittyviä kokemuksia ja tuen tarpeita. Anna -lehdessä Läheisenä työelämässä -hankkeen hankekummi Hilkka Ahde kertoo elämästään omaishoitajana. Labyrintti -lehdessä hankepäällikkö Siru Jokimies kertoo läheishoivaajien oikeuksista työelämässä. Miina Sillanpään Säätiön ePressi –tiedote kokoaa yhteen hankkeen ilmiötä sekä työn joustojen ja itsetuntemuksen merkitystä apuna työelämän ja läheishoivan ristipaineeseen. Oma –lehden Vieraskynä -palstalla Siru Jokimies kuvailee itsetuntemuksen tärkeyttä työn ja läheishoivan yhteensovittamisessa. Autismi -lehdessä hanketyöntekijä Anna-Maria Kuri täydentää kokemusasiantuntijan haastattelua kommentein työelämän joustoista ja hyvistä käytänteistä työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen. Telma-lehdessä kokemusasiantuntija kertoo oivalluksistaan muistisairaan läheisenä vinkaten myös Läheisenä työelämässä -vertaisryhmistä. Kauppalehden haastattelussa hankepäällikkö Siru Jokimies avaa hoivavelvoitteista työpaikoilla vaikenemisen syitä ja seurauksia. 

Löydymme Facebookistaja Instagramista@laheisena -nimimerkillä. 

Asiakastyö antaa näkökulmaa 

Asiakastoimintamme koostuu ammatillisesti ohjatuista yksilötapaamisista ja vertaistukiryhmätoiminnasta sekä valtakunnallisesti etäyhteyksin että lähitoimintana Helsingissä. Osallistuminen on aina maksutonta ja vapaaehtoista. Järjestämme ryhmiä myös yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Neuroliiton, Kainuun hyvinvointialueen ja Napapiirin omaishoitajat ry:n, kanssa. 

Yksilökeskusteluissa (1–3 kappaletta) hankkeen työntekijän kanssa kartoitetaan elämäntilannetta ja etsitään yhdessä keinoja työn ja läheishoivan yhteensovittamiseen. Yksilötapaamiset aloitettiin elokuussa ja ne on otettu vastaan positiivisin mielin. Asiakastyö antaa arvokkaita näkökulmia erilaisiin elämäntilanteisiin, näiden moninaisuus onkin tuonut paljon oivaltavia ajatuksia kehittämistyöhömme. 

Hankkeen vertaistukiryhmätoiminta on saatu käyntiin kahdella vertaisryhmällä (yht. 10 osallistujaa). Itsetuntemukseen pohjautuvat viiden kerran vertaisryhmät toteutetaan niin etä- kuin lähitapaamisin. Ryhmäaiheiden teemoja ovat mm. tunteet ja niiden tunnistaminen, roolit läheishoivassa ja työelämässä, omien tarpeiden tunnistaminen sekä voimavarojen ja rajojen asettaminen jaksamisen tukena. Teemojen aiheet ovat saaneet hyvää palautetta, antaen näkökulmaa läheishoivaajan oman jaksamisen tukemiseksi.  

  • Seuraava vertaistukiryhmä alkaa 22.3.2023 klo 17-19.  Vertaisryhmiin hakeutuminen alkaa yksilökeskustelulla hankkeen työntekijän kanssa. Yksilötapaamisajan voit varata suoraan hankesivujen ajanvarauksesta. 

Vapaaehtoistyöstä merkityksellisyyttä 

Läheisenä työelämässä -hanke on ollut mukana Maria Akatemian vapaaehtoistyön koulutuksessa ja ensimmäinen koulutus toteutettiin vuoden 2022 syksyn aikana. Hankkeeseen tulevat vapaaehtoiset voivat toimia vertaisryhmien apuohjaajana tai ohjaajana vapaamuotoisissa vertaiskohtaamisissa. Vuonna 2023 kootaan työssäkäyvistä läheishoivaajista koostuva hankkeen kehittäjäryhmä, joka lähtee suunnittelemaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja läheishoivaajille. 

Läheisenä työelämässä -hanke on Maria Akatemian ja Miina Sillanpään Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) STEA:n tukema yhteishanke, joka tarjoaa tukea 40–65-vuotiaille työssäkäyville läheishoivaajille. Työn ja läheishoivan yhdistäminen näyttäytyy erilaisina kuormitustekijöinä niin arjessa kun työssä, ja hanke tukee hoivan ja työn ristipaineessa olevia yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta. Hankkeen vaikuttamistyön avulla pyrimme lisäämään tietoisuutta läheishoivasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.