Avoin työpaikka: Hanketyöntekijä (VEERAT)

Maria Akatemia ry on asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka edistää ihmisten ja yhteisöjen kestävää hyvinvointia. Toiminta-alueemme ovat ehkäisevä väkivaltatyö, hyvinvointia tukeva toiminta ja työelämäpalvelut. Toimimme valtakunnallisesti ja toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä ja Tampereella.

Haluatko tehdä merkityksellistä työtä ja olla mukana uudessa kehittämishankkeessa luomassa toimintamallia, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa. Tule työskentelemään kanssamme!

Tarjolla on hanketyöntekijän tehtävä toukokuussa käynnistyvässä VEERAT- vertaisuudesta toivoa ja työkaluja toipumiseen -hankkeessa (STEA 2022-2024). Kyseessä on A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kehittämishanke, jossa yhdistyvät A-Kiltojen Liiton naiserityisen päihdetyön osaaminen ja Maria Akatemian ehkäisevän väkivaltatyön osaaminen.

VEERAT-hankkeen tavoitteena on kehittää psykoedukatiivinen ja traumasensitiivinen vertaisryhmätoiminnan malli, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on väkivaltaa kohdanneet tai käyttäneet naiset, joilla on kokemus omasta haitallisesta päihteidenkäytöstä. Lisäksi kohderyhmiä ovat naisten kanssa työskentelevät sote-alan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä A-kiltatoiminnassa jo mukana olevat ja uudet vapaaehtoiset ja vertaistoimijat. Vapaaehtoistoiminta kytkeytyy vahvasti osaksi hankkeen toimintaa.

Hanketyöntekijä työskentelee työparina A-kiltojen liitto ry:n VEERAT-hankkeen projektipäällikön kanssa. Hankkeen toimintaa tukee molempien toteuttajakumppanien asiantuntijat.

Keskeisiä työtehtäviäsi ovat
• asiakastyö (kartoittavat yksilökeskustelut, vertaisryhmien ohjaaminen)
• asiantuntijatehtävät hankkeen vaikuttamistyössä
• vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttaminen/perehdyttäminen
• osallistuminen toiminnan suunnitteluun, työkalujen ja -menetelmien kehittämiseen, arviointiin ja viestintään

Edellytämme
• soveltuvaa korkeakoulututkintoa
• kokemusta yksilö- ja ryhmämuotoisen asiakastyön toteuttamisesta sekä digitaalisia taitoja verkkotyön toteuttamiseen ja kehittämiseen
• työkokemusta väkivaltatyöstä ja/tai kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä vähintään kolmen vuoden ajan.
• vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja

Arvostamme
• kokemusta järjestötyöstä
• kokemusta psykoedukaatiosta
• taitoa johtaa omaa työtä, joustavaa kehittämisorientaatiota uuden toimintamallin luomisessa ja toteuttamissa

Tarjoamme
• joustavan työajan ja mahdollisuuden osittaiseen etätyöskentelyyn
• asiantuntevan ja kannustavan työyhteisön tuen
• mahdollisuuden hyödyntää osaamistasi kehittämishankkeessa
• laadukkaan työterveyshuollon

Työ alkaa 16.5.2022 tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen 31.12.2024 saakka. Työaika ja palkkaus noudattavat Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Työpisteesi sijaitsee Tampereella. Työ sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputyötä.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo sähköpostilla osoitteeseen rekrytointi@maria-akatemia.fi 16.3.2022 klo 16 mennessä.

Lisätietoja hausta antaa kehittämispäällikkö Hanna Kommeri, puh. 045 144 3953
-ke 2.3.2022 klo 9-10
-to 10.3.2022 klo 12.30-13.30

Työhaastattelut järjestetään kaksivaiheisesti.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan seuraavasti alla olevien ajankohtien puitteissa:
– ma 28.3. klo 8-17
– ti 29.3. klo 13-17
– ke 30.3. klo 8-17
Toinen haastattelukierros toteutetaan seuraavasti alla olevien ajankohtien puitteissa:
– to 7.4. 9-17
– pe 8.4. 9-17

Lataa avoin työpaikka tiedote pdf tästä