Uutiskirje 11/2021: Kohti yhteisöllistä työkulttuuria 2022

Lue uutiskirje TÄSTÄ

Vuosi alkaa olla lopuillaan. Haluamme kiittää kaikkia toiminnassa mukana olevia, asiakkaita, jäseniä, vapaaehtoisia, yhteistyökumppaneita ja työyhteisöjä. Ilolla voimme todeta, että vuosi on ollut tapahtumarikas ja olemme rakentaneet yhteyksiä yhä useampaan ihmiseen ja yhteisöön. Yhdessä olemme vahvistaneet hyvinvointia yhteiskunnassa monipuolisesti ja laaja-alaisesti.Erityisen huomion haluamme kiinnittää vuoden loppupuolella työyhteisöihin, jotka ovat uutteralla, sitoutuneella ja motivoituneella työotteella tehneet tärkeää työtä yhteiskunnan haastavassa tilanteessa. Jokaisen työyhteisön jäsen on ollut tavalla tai toisella mukana työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisen teeman äärellä. Samalla kun etätyö on tuonut kaivattua joustavuutta, ovat toiset kipuilleet yksinäisyyden ilmiön kanssa. Väistämättä tällä on ollut vaikutusta yhteisöllisyyteen, sen muuttumiseen tai jopa puuttumiseen.

Joulun aikaan voimme syventyä ihmisyyden äärelle, niin yksilön kuin työelämänkin näkökulmasta. Miten uskallamme kohdata, arvostavasti ja kunnioittavasti? Uskallammeko kohdata aidosti, toisesta välittäen, emme vain asioita hoitaaksemme? Toiselle ajan antaminen ja toisen ajan arvostaminen, mahdollistaa meidän kaikkien kasvun ihmisenä. Vaikka kaikkia emme voi lähikontaktissa kohdata, voimme tarjota aikaa puhelimitse ja videoyhteyksien avulla. On aika kiittää toisiamme siitä, että olemme, yhdessä enemmän, toisistamme välittäen.

Maria Akatemian väki toivottaa hyvää joulua ja onnea vuoteen 2022!

Maria Akatemian uutiskirjeessä haluamme kiinnittää huomiota työhyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja ihmisyyteen.
Lue uutiskirje TÄSTÄ