Uutiskirje 10/2021: Uskallamme kohdata – jokainen ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi

”Mielenterveysviikkoa  vietetään tänä vuonna 21.-28.11.2021. Viikon teemana on kohtaaminen. Teeman tavoitteena on viestiä siitä, että jokainen meistä ansaitsee tulla kohdatuksi.

Se, ettei koe tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, heikentää omaa itsetuntoa ja heikentää omaa mielen hyvinvointia. Voimme todeta, että liian usein kuulemme yhdistyksessä asiakkaiden kertomana, miten heidät ohitetaan, kun he yrittävät tuoda esiin omia haasteitaan, liittyvät ne sitten omaan pelkoon käyttää väkivaltaa tai huolta omasta mielenhyvinvoinnista. Arjen ja elämäntilanteen haasteet liittyvät vaikeisiin tunteisiin, niiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen. Tunteet, niin ilo kuin vaikeat tunteet, kuten aggressio, kuuluvat elämään. Vain turvallisella kohtaamisella, aggressionkin voi nähdä tarpeellisena, elämänvoimaa antavana tunteena.

Arvostavalla kohtaamisella rakennamme luottamusta, joka mahdollistaa nähdyksi ja näkyväksi tulemisen. Luottamus mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen rakentaen merkityksellisyyttä ja toivoa tulevaisuuteen. Sen tulee näkyä toimintatavoissa, viestinnässä, kielenkäytössä ja työskentelyprosesseissa asiakkaiden kanssa ja kesken. Se tuottaa laatua, joka vahvistaa mielenhyvinvointia.

Yhdistyksemme asiakkaista suuri osa on pienten lasten äitejä, jotka hakeutuvat toiminnan piiriin saadakseen tukea mm. vanhemmuuteen, väkivallan kysymyksiin ja työn- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Uskallus kohdata heidän tarinat, kokemukset, arjen haasteet ovat avaimia heidän mielen hyvinvoinnin vahvistumiseen ja toivoa herättävään kasvun prosessiin. Uskallus kohdata heidät ihmisinä omine haasteineen ja kysymyksineen, vahvistaa myös meitä ammattilaisia omassa kasvussa. Uskallus kohdata luo eettisesti kestävää ihmisyyttä yhteiskunnassamme.”

Sari Nyberg, Maria Akatemian toiminnanjohtaja

Uutiskirjeestä löydät myös kootusti loppusyksyn webinaarit, tapahtumat ja kevätkauden ammatilliset koulutukset. Voit lukea sen TÄSTÄ