Tiedote: Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen

Keväällä 2022 käynnistyvä Voimaa läheishoivaajien työssä jaksamiseen -hanke on Maria Akatemia ry:n ja Miina Sillanpään Säätiön yhteistyössä toteuttama kolmivuotinen hanke (STEA 2022-2024).

Uudessa yhteistyöhankkeessa tuetaan 40-65 -vuotiaiden läheishoivaajien työssä jaksamista ja ehkäistään uupumista, minkä työelämän ja läheishoivaajan rooli yhteensovittaminen voi aiheuttaa. Toiminta on valtakunnallista ja sitä toteutetaan sekä digitaalisesti että lähitoimintana. Työssä käyvät läheishoivaajat saavat vahvistusta työssä jaksamiseen sekä työn ja läheishoivaajaroolin yhdistämiseen ammatillisesti ohjatuissa vertaisryhmissä. Kehitettävä toimintamalli koostuu psykoedukatiivisesta ja vertaistuellisesta yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Keskeisessä roolissa on myös vaikuttajaverkostossa tehtävä vaikuttamistyö. Sen avulla tukea tarvitsevat läheishoivaajat löytävät avun piiriin sekä tietoisuus läheishoivaajuudesta ja siihen liittyvistä kuormitustekijöistä lisääntyy yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

Lisätietoja hankkeesta:
toiminnanjohtaja Sari Nyberg, sari.nyberg@maria-akatemia.fi

Tiedote_pdf_voimaa läheishoitajan työssä jaksamiseen_3.2.2022