Mielipide: Naisten tekemä väkivalta ei lopu vaikenemalla – Avun tarjoaminen väkivallan tekijöille on ihmisoikeuskysymys.

VÄKIVALLAN käyttäminen toista tai itseä kohtaan herättää tekijässä voimakkaita syyllisyyden ja häpeän tunteita. Se voi johtaa merkittävään henkiseen kuormitukseen, mielenterveyden heikkenemiseen ja rikosoikeudellisiin seurauksiin sekä lisätä itseen kohdistuvaa väkivaltaa ja luoda epävarmuutta ihmissuhteiden jatkumisesta.

Naisten tekemä väkivalta on yhteiskunnallinen tabuaihe. Mielikuvat väkivaltaa käyttävistä naisista voivat olla vääristyneitä, eikä naisten käyttämiä väkivallan muotoja välttämättä tunnisteta. Henkinen kaltoinkohtelu on yhtä haavoittavaa kuin esimerkiksi lyöminen tai tukistaminen.

Väkivalta ei lopu vaikenemalla. Avun tarjoaminen väkivallan tekijöille on ihmisoikeuskysymys. Maria Akatemiassa on tuettu ja autettu tuhansia väkivaltaa käyttäviä naisia lähes parinkymmenen vuoden aikana. Asiakkaamme ovat tavallisia tyttöjä ja naisia, jotka kamppailevat tunnesäätelyn, itsehillinnän ja aggression tunteiden kanssa. He ovat valmiita ylittämään häpeän ja syyllisyyden kynnyksen, jotta asiat voisivat muuttua parempaan. Väkivallan tekijän auttaminen ja tukeminen ei tarkoita sitä, että hänen tekonsa hyväksyttäisiin.

Suuri merkitys väkivallan kehän katkaisemiseksi on sillä, että apua on saatavilla kaikille osapuolille oikea-aikaisesti, nopeasti, matalalla kynnyksellä ja maksuttomasti. Lähes kaikki väkivallan tekijät ovat olleet kaltoinkohtelun ja väkivallan uhreja. Tekijöitä auttamalla ja tukemalla ehkäistään tulevaisuuden väkivallan tekoja.

Elina Rajaniemi
Emma Laine
Maija Isosaari

ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijoita
Maria Akatemia ry

Julkaistu HS 30.10.2021 ja Aamulehti 31.10.2021

Tagged .