Blogissa: Jokainen toimii rohkeasti ihmisyyden puolesta

”Ihmisten kamppailu arjessa haastaa meitä marialaisia arvioimaan jatkuvasti työtämme. Yhteisömme on sitoutunut tutkivaan ja reflektoivaan työotteeseen. Ajatuksemme on, että oman rohkean ammatillisen itsetuntemuksen ja sisäisen kasvun kautta, työmme laatu heijastuu erinomaisina tuloksina ja vaikutuksina asiakastyössä. Maria Akatemian päivitetty strategia syntyi vuoden 2020 aikana, vuoropuhelussa yhteisömme ja hallituksen kesken. Tuloksena syntyi visio, Jokainen toimii rohkeasti ihmisyyden puolesta. Vahvistamalla asiakkaidemme osallisuutta ja toimijuutta kaikilla toiminta-alueillamme, pääsemme pureutumaan olennaiseen ja luomaan eettisesti kestävää ihmisyyttä.

Maria Akatemian työ perustuu psykodynaamiseen ja systeemiseen viitekehykseen, joka antaa ymmärrystä ihmisen psyykestä ja tiedostamattomista prosesseista sekä näkee ihmisen kokonaisvaltaisena. Huomio kiinnittyy kokonaisuuteen ja sieltä osiin, ei päinvastoin. Työssämme sovellamme Ihmisyyden käsikirjoitusfilosofiaa (Britt-Marie Perheentupa©), joka antaa suunnan ja ymmärryksen lähtökohdista, miten ihminen kasvaa ja kehittyy ihmisenä enemmän ihmiseksi suhteessa ympäröivään maailmaan ja löytää piilossa olevaa potentiaalia. Missiomme on Intohimona ihmisenä kasvaminen. Oman ammatillisen kasvun kautta kasvamme itse ja tartumme rohkeasti työssämme tukemaan toiminnan piirissä olevien ihmisten ja yhteisöjen omaa kasvua ja kehittymistä.

Rohkea ja dynaaminen strategiamme haastaa meitä läsnäoloon arjessa. Teemme vaativaa ihmissuhdetyötä väkivallan ehkäisemiseksi, hyvinvoinnin tukemiseksi ja työelämän vahvistamiseksi muuttuvissa toimintaympäristössä. Päivitetyt arvot luottamus, rohkeus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus, ohjaavat meitä ja antavat merkitystä työllemme. Yhteisöllisyys luo pohjan kestävälle kehitykselle ja laadukkaalle työlle Maria Akatemiassa. Rohkeutta tarvitaan unelmien toteuttamiseen. Luottamus mahdollistaa avoimen dialogin ja vuorovaikutuksen, rakentaen merkityksellisyyttä ja toivoa tulevaisuuteen. Vastuullisella toiminnalla yhdistys kantaa vastuuta tulevaisuuden hyvinvoinnin vahvistamisesta ja kestävästä kehityksestä yhteiskunnassa.

Strategiamme mukaan kutsumme jokaista toimimaan rohkeasti ihmisyyden puolesta. Toimintaan osallistumalla, yhdessä toimimalla, avoimella vuorovaikutuksella ja vastuullisella toiminnalla rakennamme yhteistoiminnassa toivoa ja hyvinvointia. Lämpimästi tervetuloa mukaan yhteyteen ja toimintaamme.”

Hyvää Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää kaikille – #liputan #järjestöjenpäivä 1.10.

Sari Nyberg, Maria Akatemian toiminnanjohtaja
Tagged , .