Mielipide HS 10.4.2020: Tukea on annettava sekä väkivallan uhrille että tekijälle

Väkivallan uhrien tilanteen turvaaminen on ensisijaisen tärkeää, mutta tuen tarjoaminen myös väkivaltaa tehneille mahdollistaa väkivallan kierteen katkaisemisen.

KESKEINEN osa perheiden hyvinvointia on sen kaikkien jäsenten hyvinvoinnista huolehtiminen, niin arjessa kuin kriiseissäkin. Kuten tasavallan presidentin suojelemassa perherauhanjulistus.fi-kampanjassa sanotaan, lähisuhdeväkivaltakriiseissä on tärkeää, että sekä väkivaltaa tehneet että sen uhrit saavat apua ongelmaansa. Tämä on vaikuttavin keino katkaista väkivallan kierre ja ehkäistä ennalta siten väkivallan uusiutumista.

Väkivalta herättää usein voimakkaita häpeän- ja syyllisyydentunteita sekä tunnetta siitä, että on yksin ongelmansa kanssa. Häpeä voi estää tai viivästyttää avun hakemista. Siksi onkin tärkeää, että apua on tarjolla helposti ja matalalla kynnyksellä myös väkivaltaisesti toimineille.

Ilman apua ja tukea on vaikea saada katkaistua omaa väkivaltaista käyttäytymistä. Asian kieltäminen ja ilmiön tunnistamattomuus voi pahentaa tilannetta ja jättää koko perheen vaille apua.

Kriisipuhelinpäivystyksissä on yleisesti huomattu, että kaikkien perheenjäsenten ollessa koko ajan kotona, yhteyden ottaminen puhelimen välityksellä ei olekaan niin helppoa. Järjestöt ovat kehittäneet monipuolisia verkkovälitteisiä palveluita puhelinpalveluiden lisäksi. Myös Maria akatemia ry:n ja Miessakit ry:n luottamukselliset palvelut ovat tarjolla kattavasti, verkkovälitteisesti.

Väkivallan uhrien tilanteen turvaaminen on ensisijaisen tärkeää, mutta tuen tarjoaminen myös väkivaltaa tehneille mahdollistaa väkivallan kierteen katkaisemisen. Maria akatemia tarjoaa apua naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Miessakit ry:n Lyömätön linja tarjoaa vastaavaa apua miehille.

On inhimillistä kokea monenlaisia tunteita sekä kaivata apua ja tukea. Ehkäisevän väkivaltatyön ammattilaisemme vastaavat tähän tuen tarpeeseen. Apua on saatavilla myös anonyymisti akuuttiin keskustelutarpeeseen.

Kuormittava tilanne, huoli ja epätietoisuus voivat nyt näyttäytyä kodeissa ristiriitoina, jotka voivat kärjistyä väkivallaksi. Siksi on huomioitava, että kuka tahansa voi olla avun tarvitsija, vaikka aiempaa ongelmaa lähisuhdeväkivallan suhteen ei olisi ollutkaan.”

Sari Nyberg
toiminnanjohtaja, Maria akatemia ry

Tomi Timperi
toiminnanjohtaja, Miessakit ry

Tukea on annettava sekä väkivallan uhrille että tekijälle HS Mielipide 10.4.2020
Tagged .