Mielipide HS 4.2.2020: Väkivaltaa käyttävällä naisella on syviä kuulematta jäämisen kokemuksia usein jo lapsuudenperheessä

Miehet ja naiset kokevat suurin piirtein yhtä paljon väkivaltaa kumppaninsa taholta.

NAISEN käyttämä väkivalta on vaiettu ilmiö, joka satuttaa kuten kaikki väkivalta kokijansa lisäksi myös tekijää ja naisen lähipiiriä. Vaikeneminen pahentaa tilannetta, sillä sekä tekijä että kokija jäävät helposti liian yksin syvän häpeänsä kanssa.

Moni asiakas, joka on hakeutunut Maria Akatemian naisille suunnatun ehkäisevän väkivaltatyön pariin, on kuvaillut, että on kokenut jääneensä suhteessa kuulematta. Kumppani on ollut joko henkisesti tai fyysisesti poissaoleva.

Kuulemattomuuden kehäksi nimittämämme ilmiö syntyy, kun keskustelun osapuolet eivät tunnista omia tarpeitaan ja tunteitaan. Siksi he eivät myöskään pysty ilmaisemaan niitä rakentavasti. Tällöin toisen todellinen kuuleminen ja näkeminen alkaa käydä mahdottomaksi. Jos oma tunnesäätely ja omat keinot itsensä rauhoittamiseen eivät riitä hallitsemaan esiin nousevaa turhautumista, aggressio voi suuntautua ulospäin väkivaltaisesti.

TOISTUVA havainto on, että väkivaltaa käyttäneellä naisella on syviä, näkemättä ja kuulematta jäämisen kokemuksia usein jo lapsuudenperheessä. Pienen tytön on täytynyt selviytyäkseen piilottaa itsensä tai syvimmät tuntonsa. Monet ovat tehneet niin hoitaakseen vanhempiensa välejä tai vanhemman alkoholinkäyttöä. Reitti ulos kuulemattomuuden kehästä aukeaa vain omia tunteita kuulemalla, tunnistamalla, sanoittamalla ja niitä rakentavasti ilmaisten.

Miessakkien Väkivaltaa kokeneet miehet -toimintaan on hakeutunut pääasiassa parisuhteessa henkistä, fyysistä, seksuaalista ja taloudellista väkivaltaa kokeneita miehiä.

Usein henkinen ja fyysinenkin väkivalta on jatkunut pitkään, ja miehet ovat pyrkineet sopeutumaan siihen mahdollisimman taitavasti. Riitatilanteissa he ovat luovineet parhaansa mukaan ja rauhoittaneet riitatilanteita.

Miesten on ollut tärkeää tunnustaa itselleen, että he ovat väkivallan kokijoita. He ovat huomanneet, etteivät ole osanneet kuunnella itseään riittävästi. Se on johtanut omien rajojen heikkenemiseen. Monet sopeutumiseen kannustavat käyttäytymismallit ovat peräisin vanhempien antamista malleista. Omat rajat ovat alkaneet vahvistua, kun miesten tietoisuus omasta taustasta on syventynyt.

USEIN mielletään, että väkivaltatapauksissa mies on tekijä ja nainen kokija. Kuitenkin sekä naiset että miehet kokevat suurin piirtein yhtä paljon väkivaltaa kumppaninsa taholta.

Yhteiskunnan eri sektoreilla on tärkeää huomata, että parisuhteessa asetelma voi olla myös näin, oli kyse sitten hetero- tai homosuhteesta. Väkivallan tunnistaminen naisen tekemänä ja miehen kokemana on alku pitkälle toipumiselle, joka koskettaa niin tekijää kuin kokijaakin. Suomalaisessa väkivaltatyössä tarvitaan väkivallan kaikkien osapuolten auttamista.

Freia Luminka
koordinoiva suunnittelija, naisenväkivalta.fi-hanke, Maria Akatemia ry

Tommi Sarlin
vastaava väkivaltatyöntekijä, Väkivaltaa kokeneet miehet, Miessakit ry

 

Lue mielipide verkossa HS Mielipide 4.2.2020

#mariaakatemia #väkivaltaeilopuvaikenemalla #naisenväkivalta

Tagged .