Pienten lasten äideille: Työnjanoon! voimaa itsetuntemuksesta ja naisverkostosta

Työnjanoon! on sinulle pienten lasten äiti, joka

  • kaipaat tukea ja välineitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
  • haluat vaikuttaa oman elämäsi suuntaan ylläpitämällä toiminta- ja työkykyä
  • haluat vahvistaa itsetuntemusta ja sosiaalisia suhteita
  • olet yksinäinen tai vailla verkostoa
  • olet loppuunpalamis- tai työttömyysuhan alla
  • kärsit pitkittyneestä stressistä tai työelämäkuormituksesta
  • olet masentunut tai vaarassa masentua

Kokemusasiantuntijoiden palautteet

Äidit kokevat ristipainetta työn ja perhe-elämän yhdistämisessä. Itsetuntemustyöskentelyn kautta äidit saavat vahvistusta hyvinvointiinsa, josta koko perhe hyötyy.”

”Sain puhuttua ja jaettua mieleeni painavista asioista vapaasti ja koin, että se hyväksyttiin. Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle ystävällisiä eivätkä tuomitse. Sain voimia tästä jatkaa arkeani.”

”Ryhmässä keskustelujen kautta opittujen tietojen ja taitojen avulla pystyin soveltamaan arkielämääni.”

”Ryhmäläiset ja vetäjät olivat minulle tärkeitä ja arvokkaita. Koin olevani yksi heistä ja arvokkaana henkilönä.”

Tule mukaan vertaisryhmään

Ohjatun vertaisryhmän tavoitteena on tietoisuuden ja ymmärryksen lisääntyminen omasta sisäisestä käsikirjoituksesta sekä auttaa hahmottamaan omia mahdollisuuksia omaan elämään vaikuttavana toimijana.

Ryhmässä keskitymme itsetuntemustyöskentelyn kautta tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään voimavaroja yhdistää työtä ja perhe-elämää.

Ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä on kestoltaan 15 kertaa (2h/kerta). Ennen ryhmään osallistumista käymme yksilökeskustelut. Ryhmäkoko on max 8 hlöä. Järjestämme tarvittaessa lastenhoidon liveryhmään osallistumisen mahdollistamiseksi.

Toiminta on maksuton, STEA/Veikkauksen tuella.

Lisätietoja Työnjanoon! -hankkeesta ja haku ryhmään:

Projektityöntekijät
Sini Svanberg, p. 040 554 8167, sini.svanberg@maria-akatemia.fi
Iiris Nurmo, p. 040 5548 491, iiris.nurmo@maria-akatemia.fi

Hae 12.11.2020 alkavaan verkkoryhmään tästä

Tagged .